Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistoon 17 luonnontieteiden ja tekniikan akatemiahanketta

Julkaistu 11.6.2019
Tampereen yliopisto
Professori Kaisa Väänänen- Hankkeen tulokset luovat tieteellisen pohjan tälle uudelle aiheelle ja kehittävät merkittävästi sosiaalisten robottien ihmiskeskeistä suunnittelua, kertoo ohjelmistotekniikan professori Kaisa Väänänen.
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 86 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 114 osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä 50,5 miljoonalla eurolla. Tampereen yliopiston tutkijat saivat rahoituksen yhteensä 17 akatemiahankkeeseen.

Toimikunta korosti rahoitusvalinnoissa etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, toteutettavuutta, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin.

Rahoitettaviksi valituista 86 hankkeesta hieman vajaa puolet eli 42 kuului nuorelle tutkijasukupolvelle suunnattuun hakuun ja näistä hankkeista nuorelle tutkijasukupolvelle varatusta erityisestä 9,25 miljoonan euron valtuudesta rahoitettiin 18 hanketta.

RoboCivics tutkii nuorten ja sosiaalisten robottien vuorovaikutusta

Ohjelmistotekniikan professori Kaisa Väänänen tutkii RoboCivics-akatemiahankkeessaan sosiaalisten robottien potentiaalia houkutella nuoria kansalaisvaikuttamiseen kestävän kehityksen aihepiirissä.

Sosiaaliset robotit ovat laitteita, joilla on inhimillisiä piirteitä ja jotka kykenevät monipuoliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. Robotti voi esimerkiksi tuoda yhteiskunnallisia teemoja nuorten tietoisuuteen vaikkapa kysymällä, mitä mieltä nuoret ovat jostakin ajankohtaisesta asiasta.

- Sosiaaliset robotit vetävät ihmisiä puoleensa ja niiden mahdollisuuksista motivoida ihmisiä uuteen toimintaan on aiempia lupaavia tutkimustuloksia, Väänänen kertoo.

- Hankkeessa suunnitellaan robotteja yhdessä 15-24-vuotiaiden nuorten kanssa ja kokeillaan niitä oikeissa käyttöympäristöissä, jotta saamme tietämystä sosiaalisten robottien toivottavista piirteistä nuorten omista lähtökohdista.

Hankkeen keskeisenä osana on myös teoreettinen mallinnus, joka tuottaa suunnittelutietämystä empiirisen datan pohjalta (Research through Design).

RoboCivics -hankkeen päätavoite on tuottaa uutta tietoa sosiaalisten robottien vuorovaikutustavoista, jotka kannustavat nuorisoa osallistumaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

- Hankkeen tulokset luovat tieteellisen pohjan tälle uudelle aiheelle ja kehittävät merkittävästi sosiaalisten robottien ihmiskeskeistä suunnittelua, Väänänen toteaa.

Rahoituksen akatemiahankkeeseen saivat

Jaakko Akola: Ionien migraation laskennallinen tutkimus: jännitteen vaikutus atomitason ilmiöihin, 335 170 euroa

Lauri Anttila: Yhdistetty amplitudi ja aikapohjainen radiolähetin tulevaisuuden langattomaan viestintään, 396 091 euroa / Konsortio: HATTRIC

Atanas Gotchev: Havaittavien valokenttien mallinnus ja visualisointi, 597 784 euroa

David Hästbacka: Sähköjärjestelmän hajautettu hallinta, 324 781 euroa/ Konsortio: DisMa

Teemu Ihalainen: Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen, 299 207 euroa/ Konsortio: BioMiRI

Pertti Järventausta: Adaptiivinen analytiikka ja mallinnus joustavalle sähköjärjestelmälle, 252 001euroa / Konsortio: Analytics

Soile Nymark: Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen, 389 672 euroa / Konsortio: BioMiRI

Pasi Pertilä: Diskriminatiivisesti opetetut syvät neuroverkot tilaäänen analyysiin, 441 956 euroa

Sami Repo: Sähköjärjestelmän hajautettu hallinta, 350 000 euroa/ Konsortio: DisMa

Heli Skottman: Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen, 304 338 euroa / Konsortio: BioMiRI

Kaisa Väänänen: Sosiaaliset Robotit Nuorten Digitaalisessa Kansalaisvaikuttamisessa (RoboCivics), 589 168 euroa

Nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeet

Nuoren tutkijasukupolven akatemiahankkeen sai kuusi Tampereen yliopiston tutkijaa.

Teemu Hakkarainen: Skaalautuva ja täysin integroitu piipohjainen kvanttifotoniikka (QuantSi), 422 936 euroa

Lasse Laurson: Kompleksisuus ja optimointi kiteisten aineiden plastisessa muodonmuutoksessa (COPLAST), 538 250 euroa

Arri Priimägi: 382 765 euroa / Konsortio: P-CAP

Esa Rahtu: Matalat mallit syvien apuna konenäössä, 399 667 euroa / Konsortio: SHADE

Antti Stenvall: Yli 20T:n Suprajohdemagneetit, 599 170 euroa

Jukka Talvitie: Tehokas ja tarkka laitepaikannus sekä paikkatietoinen tietoliikenne tulevaisuuden mobiiliverkoissa, 598 194 euroa

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilla

Nuoren sukupolven tutkijoiden akatemiahankkeiden rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilla