Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston tutkijoilta kaksi ehdokasta vuoden tiedekirjaksi

Julkaistu 9.2.2021
Tampereen yliopisto
Kertomuksen vaarat/ Kuva: Jonne Renvall
Kertomuksen vaarat -teoksen toimittajista kuvassa ovat Juha Raipola (vas.), Maria Mäkelä, Matias Nurminen, Samuli Björninen ja edessä oikealla Ville Hämäläinen. Kuva: Jonne Renvall
Vuoden tiedekirja 2020 -palkintoehdokkaiden joukossa on tänä vuonna kaksi kirjaa Tampereen yliopiston tutkijoilta. Molemmat niistä ovat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkijoilta.

Toinen ehdokkaista on Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudessa -teos, joka kertoo tarinallisuuden ongelmista bisneksessä, mediassa, kulttuurissa ja muussa julkisuudessa. Kirja haastaa tarinankerronnan ihannoinnin ja vastaa siihen kertomuskritiikin keinoin.

Kirjan toimittajat ovat Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen tutkimushankkeesta, jonka johtajana toimii yleisen kirjallisuustieteen yliopistolehtori Maria Mäkelä. Muut kirjan toimittajat ovat Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola ja Tytti Rantanen.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Juho Saari on kirjoittanut Niko Eskelisen ja Liisa Björklundin kanssa palkintoehdokkaana olevan teoksen Raskas perintö.

Kirja lähestyy sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta sosiaalitieteellisestä ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta. Kirja kartoittaa ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisussa käytettäviä toimintamalleja ja pohtii, millaisten konkreettisten toimenpiteiden avulla tähän päämäärään voitaisiin päästä ja millaiset palvelut ovat siinä osoittautuneet vaikuttavimmiksi.

Lisäys 10.2.2021: Satu Lidmanin teos ehdokkaiden joukossa

Vuoden tiedekirja 2020 -ehdokkaiden joukosta löytyy kolmaskin Tampereen yliopiston tutkijan teos. Mukana on myös yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa yliopistotutkijana toimivan Satu Lidmanin teos Taivas ja syli, joka tarkastelee parisuhdeväkivaltaa yhden ihmisen elämäntarinan kautta ja pohtii sen kytköksiä uskonnolliseen yhteisöön.

Väkivaltaa, sen uhkaa ja sen piilottamista käsitellään teoksessa laajemmin osana sukupuolittuneiden valtasuhteiden sekä auttamisjärjestelmän historiaa ja nykyhetkeä. Katse kohdistetaan myös väkivallan ylisukupolvisiin vaikutuksiin.

Teoksessa etsitään vastausta erityisesti kysymykseen siitä, miksi väkivaltaisesta suhteesta on niin vaikeaa lähteä – ja mikä sen lopulta tekee mahdolliseksi.

Kymmenen ehdokasta 65 teoksen joukosta

Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja nostaa esille erinomaista, mutta usein kovin vähälle huomiolle jäävää suomalaista tutkimuskirjallisuutta. Palkinnon suuruus on 25 000 euroa.

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon finaaliin on valittu kymmenen teosta. Riippumaton raati on lukenut ja valikoinut teokset noin 65 tiedekirjan joukosta.

Vuoden 2020 ehdokas raatiin kuuluvat dosentti Oula Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola, jotka tutustuivat vuonna 2020 ilmestyneisiin tiedekirjoihin kustantajien luetteloiden ja lähetettyjen ehdotusten perusteella. Raadin sihteerinä toimii TSV:n julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki.

Palkinto myönnetään yhdelle teokselle ja sen tekijälle tai tekijöille. Palkinnon myöntöperusteiksi tämänvuotinen raati nimeää esimerkiksi erinomaisen kirjoitusasun ja jäsentelyn.

Raadin mukaan tiedekirja voi loistaa monilla eri tavoilla, mutta parhaat tiedekirjat yllättävät ja ovat sellaisia, joita lukijan on vaikea laskea käsistään. Raati uskoo finaaliin valittujen teosten innostavan uusia ihmisiä tiedekirjojen pariin.

Vuoden tiedekirja -palkinto on yksi merkittävimmistä suomalaisista kirjallisuuspalkinnoista, ja sen rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto. Voittaja julkistetaan 15.3.2021.

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon finalistit:

•    Marko Juntunen: Matkalla islamilaisessa Suomessa. Vastapaino
•    Satu Lidman: Taivas ja syli. Gaudeamus
•    Mona Mannevuo: Ihmiskone töissä. Gaudeamus
•    Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola ja Tytti Rantanen (toim.): Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Vastapaino
•    Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofia. Gaudeamus
•    Petri Paavilainen: Kuinka ajatukset syntyvät – Aivotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Gaudeamus
•    Petteri Pietikäinen: Kipeät sielut – hulluuden historia Suomessa. Gaudeamus
•    Mari Pihlajaniemi, Heikki Eriksson ja Aleksi Lehikoinen: Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon. Docendo
•    Juho Saari, Niko Eskelinen ja Liisa Björklund: Raskas perintö. Gaudeamus
•    Esa Väliverronen ja Kai Ekholm (toim.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Vastapaino

Lue myös palkintoehdokas Satu Lidmanin haastattelu: Opettajat tarvitsevat keinoja väkivallan tunnistamiseen