Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston tutkijoille lähes puoli miljoonaa euroa Wihurin rahastolta

Julkaistu 9.10.2020
Tampereen yliopisto
Riittakerttu Kaltiala/ Kuva: Erkki KarénNuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala sai 40 000 rahoituksen tutkimukseen, joka koskee nuorten sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoliahdistusta. Kuva: Erkki Karén
Tampereen yliopiston tutkijat saivat yhteensä 456 000 euroa apurahoja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta, joka jakoi 12,8 miljoonaa euroa tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle. Jakosumma on säätiön historian suurin. Apurahansaajia on yhteensä 437, joista 20 työskentelee Tampereen yliopistossa.

Suurimman summan, 40 000 euroa, Tampereen yliopiston tutkijoista sai lääketieteen tohtori Riittakerttu Kaltiala työryhmineen tutkimukseen ”Nuoruusikäisten sukupuoli-identiteetin variaatiot ja sukupuoliahdistus tänään”. Kaltiala työskentelee nuorisopsykiatrian professorina lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa.

30 000 euroa saivat filosofian tohtori Tuuli Keskinen väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia” ja kasvatustieteen tohtori Mikko Meriläinen tutkimukseen ”Jos ei ymmärrä niiden maailmaa, täytyisi yrittää – Digitaalinen pelaaminen osana 2020-luvun nuoruutta”.

Säätiö vastaanotti keväällä yli 5600 hakemusta ja apurahaa haettiin yli 125 miljoonaa euroa. Hakemusmäärä nousi edellisvuodesta reilut 6 prosenttia. Hakijoista vajaalle 8 prosentille myönnettiin apurahaa.

Suurin osa apurahansaajista tekee apurahalla tieteellistä tutkimusta. Jakosumma sisältää 181 väitöskirja- tai post doc-apurahaa. Tieteen apurahat kattavat laajasti muun muassa kauppatieteellisen, teknisen, maa- ja metsätaloustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanististen alojen tutkimuksen.


Jenny ja Antti Wihurin rahaston Tampereen yliopiston tutkijoiksi nimeämät apurahansaajat:

Master of Science Pooja Chaoji 13 000 euroa väitöskirjatyöhön “Creation of Radical Manufacturing Technology lnnovations”.

Master of Science Anil Engez 26.000 euroa väitöskirjatyöhön “Stakeholder contribution to commercialization of circular economy solutions”.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jarkko Hietala 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Historiallisen turvallisuusjärjestyksen muutokset 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla”.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sakari Ilomäki 13.000 euroa videovälitteistä hoitovuorovaikutusta käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn.

Filosofian maisteri Tanja Juuri 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Kotimaani ompi Suomi – Kanadansuomalaisen siirtolaisyhteisön identifikaatiot ja monipaikkaisuus vuosina 1900-1939”.

Lääketieteen tohtori Riittakerttu Kaltiala ja työryhmä 40.000 euroa tutkimukseen ”Nuoruusikäisten sukupuoli-identiteetin variaatiot ja sukupuoliahdistus tänään”

Filosofian tohtori Tuuli Keskinen 30.000 euroa väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen ”Vammaisten ihmisten digitaalinen ja teknologinen osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Subjektiivisia kokemuksia”.

Teatteritaiteen maisteri Mira Kivilä ja työryhmä 16.000 euroa Satujen sirkus – monikulttuuristen kansansatujen tuottamiseen näyttämöteoksiksi.

Filosofian maisteri Sami Koivunen 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Kohti uudenlaista tietoteknistä tukea työelämän henkilövalintoihin”.

Kasvatustieteen tohtori Mikko Meriläinen 30.000 euroa tutkimukseen ”Jos ei ymmärrä niiden maailmaa, täytyisi yrittää – Digitaalinen pelaaminen osana 2020-luvun nuoruutta”.

Filosofian maisteri Ville Puuska 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa”.

Kirjailija Antti Rönkä 10.000 euroa kaunokirjalliseen työskentelyyn

Diplomi-insinööri Timo Stolt 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Nonlinear optics using resonant metamaterials”.

Filosofian maisteri Tero-Petteri Tähtinen 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Tyhjä vuori, tyhjä mieli. Luonnon ja subjektin suhde klassisessa kiinalaisessa luontorunoudessa” loppuunsaattamiseen.

Kauppatieteiden maisteri Riikka Uimonen 13.000 euroa väitöskirjatyöhön “Role of leading change readiness in Nordic financial services business transformations and change processes”.

Filosofian maisteri Katriina Vartiainen 26.000 euroa väitöskirjatyön ”Strategiasta toimiviin toteutuksiin – Organisaatioiden kehittyvät kyvykkyydet digitalisaatiossa” viimeistelyyn.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Vuorinen 26.000 euroa väitöstyöhön ”Addiktio, elämänhallinta ja ihmissuhteet kulutusyhteiskunnassa”.

Terveystieteiden maisteri Tiina Väänänen 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Kosketus ja kokemus – koliikkivauvaperheiden kokemukset”.

Hallintotieteiden maisteri Marja Yli-Pärri 26.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Collective organizational identity design in meta-organizations”.

Diplomi-insinööri Jussi-Pekka Penttinen 5.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Uusien puolijohdelasereiden kehittäminen kvanttiteknologian ja lääketieteen sovelluksiin”.

Apurahatiedote Wihurin rahaston sivulla