Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopistolle on myönnetty erityispedagogiikan ja erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuu

Julkaistu 3.3.2023
Tampereen yliopisto
yliopiston lippu liehuu tangossa.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen ja valtioneuvoston päätöksen mukaan Tampereen yliopisto saa erityispedagogiikan ja erityisopettajakoulutuksen koulutusvastuun. Koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen tapahtuu Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Erityispedagogiikan opintojen ja erityisopettajakoulutuksen järjestäminen Tampereella on yksi tapa vastata Pirkanmaan erityisopettajapulaan sekä tukea Tampereella hyvin alkanutta kehityskulkua kohti sellaista koulua ja varhaiskasvatusta, joissa on mahdollisuus yksilölliseen kasvun ja oppimisen tukeen.

Erityisopettajan koulutus tulee yhdeksi opintosuunnaksi laaja-alaiseen kasvatustieteiden koulutukseen luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintosuuntien lisäksi. Tiedekunnassa on juuri käynnissä opetussuunnitelmatyö, minkä vuoksi uuden tutkintokoulutuksen istuttaminen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan osuu erinomaiseen ajanjaksoon.

– Koulutusvastuun saaminen laajentaa ja vahvistaa rooliamme kasvatustieteiden ja erityisesti opettajankoulutuksen opetuksessa ja tutkimuksessa. Pääsemme aiempaa vahvemmin mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin erityspedagogiikan kysymyksiin keskittyvään keskusteluun tutkimuksesta ja opetuksesta, iloitsee koulutuksen varadekaani Anne Jyrkiäinen Kasvatustieteiden ja koulutuksen tiedekunnasta.

Koulutus alkaa yliopiston seuraavan opetussuunnitelmakauden alussa syksyllä 2024 ja siihen valitaan 15 opiskelijaa. Lisäksi suunnitteilla on erillisiä erityisopettajaopintoja, jotka järjestetään aikaisintaan vuonna 2025. Laaja-alainen tutkinto-ohjelma mahdollistaa eri opintosuuntien yhteiset erityispedagogiset opinnot ja niiden sisällyttämisen tutkintoon.

Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on kasvanut

Opettajien erityispedagogisen osaamisen merkitys on viime aikoina tiedostettu samalla, kun tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on kasvanut. Lisäksi koronapandemian aiheuttama oppimisvaje on tuonut omat pedagogiset haasteensa.

– Koulutusvastuu avaa yliopistollemme mahdollisuuden osallistua ratkaisemaan yhteiskunnan kiperiä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa yhdenvertaisuuteen, moninaisuuteen ja hyvinvointiin. Kasvavana maakuntana Pirkanmaalla oppilasmäärät ovat jatkuvassa kasvussa ja erityisopettajista on jatkuva pula. Erityisesti syrjäisillä alueilla joudutaan usein palkkaamaan epäpäteviä erityisopettajia, Jyrkiäinen kertoo.

Monitahoinen yhteistyö jatkuu ja laajenee

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa on jo aiempaa osaamista erityispedagogiikan opetuksesta. Erityispedagogiikan perusopintoja on tarjottu kaikille tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Viime vuosina erityispedagogiikan perusopinnoista on kehitetty verkkototeutus yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Digivisio 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyötä Tampereen yliopiston normaalikoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kaupungin sekä seutukunnan kanssa on tarkoitus jatkaa.

– Koulutusavaus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen moneen suuntaan. Voimme yliopistona tarjota jatkuvan oppimisen ja työssä kehittymisen koulutuspalveluita ja esimerkiksi räätälöidä täydennyskoulutusta erityispedagogiikan alueelta, Jyrkiäinen sanoo.

– Uskon, että osaamisen jakaminen ja yhteistyö jatkuu ja syvenee muun muassa oppimisen tuen ja hyvinvoinnin teemoissa. Erityisopettajakoulutuksessa tarvitsemme laajan perspektiivin alan tehtäviin, joissa yhteistyökumppaneillamme on runsaasti asiantuntemusta ja meille paljon annettavaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote korkeakoulujen koulutusvastuiden laajennuksista