Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto hakee oikeutta kouluttaa erityisopettajia

Julkaistu 5.10.2022
Tampereen yliopisto
päiväkotilasten reppuja päiväkodin naulakossa
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Pirkanmaalla pulaa pätevistä erityisopettajista hankaloittaa se, ettei Tampereella ole ollut tarjolla erityispedagogiikan koulutusta. Helpottaakseen tilannetta Tampereen yliopisto on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeutta laajentaa tarjottavia erityispedagogiikan opintoja sekä kouluttaa erityisopettajia.

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, jonka väkiluvun ennustetaan tulevaisuudessakin kasvavan. Lasten ja nuorten jaksamisen ja oppimisen ongelmat ovat olleet kasvussa valtakunnallisestikin, mikä lisää erityisopetuksen tarvetta. Tampereen yliopisto on Suomen ainoa opettajankoulutusta järjestävä yliopisto, joka ei toistaiseksi ole kouluttanut erityisopettajia.

Tampereella työskentelee tällä hetkellä 51 määräaikaisia erityisopettajaa tai erityisluokanopettajaa, joista 43 on epäpäteviä. Lukuvuonna 2021–2022 oli avoinna 44 erityisluokanopettajan paikkaa, joista saatiin täytettyä vain 21. Kaikki avoinna olleet 12 erityisopettajan tehtävää saatiin täytettyä pätevillä hakijoilla.

– Tampereella ja kaupunkiseudulla on pula pätevistä erityisopettajista. Erityisopetuksen tarve kasvaa tulevaisuudessakin, kun Tampereelle on viime vuosina muuttanut joka vuosi jopa 500 uutta oppilasta perusopetukseen. Lisäksi erityispedagogiikan täydennyskoulutukselle on tarvetta varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka, toteaa Tampereen kaupungin apulaispormestari Matti Helimo.

Tampereen yliopistossa kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa tulevat luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat sekä elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijat opiskelevat yhdessä. Uusi koulutusvastuu helpottaisi erityisopettajapulaa jo lähivuosina.

– Jos Tampereen yliopisto saa erityispedagogiikan ja erityisopettajankoulutuksen koulutusvastuut, myös erityisopettajia aletaan kouluttaa osana tätä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi jo työssä oleville opettajille tarjotaan mahdollisuus täydentää koulutustaan erillisillä erityisopettajaopinnoilla, toteaa Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Uudet koulutusvastuut vahvistavat opettajankoulutuksen monialaisuutta

Apulaispormestari Helimon mukaan erityispedagogiikan koulutusvastuun saaminen Tampereen yliopistoon olisi koko maakunnan erityisopettajapulan ratkaisemiseksi ensiarvoisen tärkeää.

– Tampereen kaupunki on lisännyt ja tulee lisäämään pienryhmäopetusta osana oppimisen tukea. Tällä hetkellä pätevien erityisopettajien vähyys maakunnassa tekee tuen toteuttamisesta haastavaa, Helimo lisää.

Uusien koulutusvastuiden odotetaan paitsi helpottavan erityisopettajapulaa myös vahvistavan Tampereen yliopiston kasvatusalan opintojen ja opettajankoulutuksen monialaisuutta.

– Laajojen erityispedagogiikan opintojen ja erityisopettajakoulutuksen ansiosta nykyisetkin opiskelijamme voisivat syventää osaamistaan. Lisäksi voisimme kouluttaa päteviä erityisopettajia, erityisluokanopettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia, sanoo kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaani Päivi Pahta.

Tämän päivän tavoite on koulu, jossa oppilaat ovat tasavertaisia moninaisine oppimistavoitteineen ja tuen tarpeineen, ja jossa työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. On tärkeää, että myös opettajankoulutus valmistaa opettajia uudenlaiseen kouluun ja mahdollistaa monialaisen yhteistyön jo opintojen aikana.

Tampereen yliopisto jätti erityispedagogiikan koulutusvastuun hakemuksensa OKM:lle syyskuun lopussa. Mikäli Tampereen yliopisto saa koulutusvastuun, erityisopettajien tutkintokoulutus alkaa uuden opetussuunnitelmakauden käynnistyessä elokuussa 2024. 

Lisätiedot

Päivi Pahta
050 318 1131
paivi.pahta [at] tuni.fi