Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto valmistautuu kevään Karvi-auditointiin

Julkaistu 7.12.2022
Tampereen yliopisto
yliopiston lippu liehuu tangossa.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) auditoi Tampereen yliopiston laatujärjestelmän toukokuussa 2023. Auditointiin valmistaudutaan aktiivisesti yhdessä arvioiden sekä itsearviointiraporttia koostaen. Auditointiryhmään saadaan vankkaa asiantuntemusta yliopistokentältä ja Sitrasta.

Karvin kevään 2023 auditointi on kehittävä arviointi, jonka tarkoituksena on tukea yliopiston toiminnan jatkuvaa parantamista ja hyvien käytäntöjen tunnistamista. Auditoinnin kohteena ovat ne menettelytavat, joilla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.

Tampereen yliopiston auditoinnin toteuttaa seuraava auditointiryhmä: 

  • professori KTT, Markus Granlund, Turun yliopisto (puheenjohtaja) 
  • opiskelija Aino Karvonen, Helsingin yliopisto 
  • yliopistonlehtori OTT, Sampo Mielityinen, Itä-Suomen yliopisto 
  • johtava asiantuntija KTM, Helena Mustikainen, Sitra 

Auditoinnin yhteyshenkilönä Karvissa toimii arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen (Ks. Karvin verkkosivut: Tampereen yliopiston auditointi) ja Tampereen yliopistossa kehittämispäällikkö Leena Ahrio (lue lisää Tampereen yliopiston laadunhallinnasta).

Kattavaa ja kehittävää arviointia yhteistyöllä

Auditoinnissa arvioidaan kattavasti yliopiston toimintaa: koulutusta, tutkimusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta sekä laatujärjestelmän kokonaisuutta. Auditointiin kuuluu myös valinnainen arviointikohde, joka Tampereen yliopistolla on ”Opintosuunnitelma ja sen ohjaus”. Uutena elementtiä kansallisten auditointien kolmannella kierroksella on vertaisoppiminen, joka toteutettiin Dublin City University, DCU, kanssa teemalla ”Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet (Digital learning)”.

Tampereen yliopisto on omissa kehittävissä arvioinneissa, yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmäedustajien kanssa, tunnistanut toimintansa vahvuuksia, parantamiskohtia sekä hyviä käytäntöjä.

- Kehittävät arvioinnit ovat Tampereen yliopistossa järjestelmällinen tapa kehittää toimintaa ja jakaa hyviä käytäntöjä, toteaa provosti Jarmo Takala.

Auditointiin sisältyvää itsearviointiraporttia on koostettu yhdessä yhteisön kanssa. Auditointiprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Mäkinen näkee valmistautumisen arvokkaana:

- Yhteisössä on käyty rikasta keskustelua tunnistaen menettelytapojemme vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä onnistuneita kehittämistoimia. Yhteinen keskustelu tuo laadunhallinnan lähemmäksi arkeamme, hän kuvailee.

Auditointivierailu toukokuussa

Auditointi huipentuu auditointiryhmän vierailuun yliopistolla 10.-11.5.2023. Kaksipäiväisellä käynnillään ryhmä haastattelee kattavasti yliopiston opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Karvin auditointiprosessit on hiottu sujuviksi ja auditointiryhmät kootaan niin, että niissä yhdistyy laaja-alainen yliopistotoiminnan ymmärrys.

- Auditointiprosessi antaa meille arvokasta tietoa yliopiston toiminnan jatkuvaan parantamiseen niin omasta yhteisöstä, sidosryhmiltä kuin auditoijiltakin, kehittämispäällikkö Leena Ahrio toteaa.


Katso lisää:

Yhteyshenkilöt:

  • Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi (leena[dot]ahrio[at]tuni[dot]fi), p. 040 190 1535 (Karvi auditointiyhteyshenkilö)
  • Toiminnanohjauksen johtava asiantuntija Terhi Yliniemi, terhi.yliniemi [at] tuni.fi (terhi[dot]yliniemi[at]tuni[dot]fi), p. 040 849 0469