Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisöstä maahanmuuton vastuukorkeakoulu

Julkaistu 29.1.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Elizaveta Zimina
Elizaveta Zimina työskentelee tietotekniikan alalla. Suomen kieltä ei vaadita, koska kaikki viestintä tapahtuu englanniksi. Hän kuitenkin otaksuu, että maahanmuuttajien on usein vaikea löytää opiskelu- tai työpaikkaa, etenkin ilman kielitaitoa.
Tampereen korkeakouluyhteisö on nyt yksi opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuton vastuukorkeakouluista, jotka toteuttavat valtakunnallista SIMHE-toimintaa (Supporting Immigrants in Higher Education).

Toiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien koulutuspolkuja, työllistymistä ja kotoutumista. Tampereen korkeakouluyhteisö tuottaa ohjauksen palveluja sekä valmentavia kieliopintoja korkeakoulutukseen tähtääville maahanmuuttajille. SIMHE-palveluista vastaavat korkeakoulut saavat tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

– Oli jo korkea aika, että Tampereen korkeakoulut pääsivät täydellä teholla mukaan vuonna 2016 käynnistyneeseen valtakunnalliseen SIMHE-työhön. Meillä Pirkanmaallakin on tärkeää saada kaikki osaaminen käyttöön, myös ulkomailla hankittu. Yhtä tärkeää on taata jokaiselle alueen asukkaalle lähtökohdistaan riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakoulutukseen, kertoo Päivi Vartiainen, joka toimii Tampereen ammattikorkeakoulun Pedagogiset ratkaisut -yksikön osaamispäällikkönä ja korkeakouluyhteisön yhteyshenkilönä valtakunnallisessa SIMHE-yhteistyöryhmässä.

Palvelupolkuja yli organisaatiorajojen

Korkeakouluyhteisössä on kehitetty SIMHE-toimintaa nyt noin puolitoista vuotta KORKO-hankkeen mahdollistamana. Kehitystyössä on ollut mukana hanketyöntekijöiden ja korkeakouluyhteisön muiden toimijoiden lisäksi myös paljon muita tahoja. Esimerkiksi Tampereen kaupungin maahanmuuttajatyötä tekevät asiantuntijat Osaamiskeskuksessa sekä valtakunnalliset SIMHE-toimijat ovat tärkeitä yhteistyöverkostoja.

– SIMHE-palvelun laadukkuuden mahdollistavat asiantuntijayhteistyö ja paikalliset yhteistyökuviot. On tärkeää suunnitella asiakkaille sujuvia palvelupolkuja yli organisaatiorajojen. Palvelun käyttäjien tarpeet ovat hyvin moninaiset, joten yhteistyö asiantuntijoiden kanssa myös asiakassuhteiden aikana on tärkeää, toteaa KORKO-hankkeen projektipäällikkö Heli Tiitinen.

Verkkosivut suunnittelun ja itsearvioinnin tueksi

Tampereen korkeakouluyhteisön SIMHE-palvelun uudet verkkosivut on juuri julkaistu. Verkkosivut on suunnattu erityisesti korkeakouluopintoja suunnitteleville niin selkeän tiedon lähteeksi kuin itsearvioinnin välineeksi. Verkkosivuilla pyritään esimerkiksi esittämään selkeästi joskus monimutkaiselta kuulostavat opiskelu- ja hakumahdollisuudet. Sivuilla käytetään myös pääosin selkokieltä tai ainakin selkeää kieltä.

– Erityisen ylpeä olen verkkosivuilta löytyvästä suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajan Maija Tervolan ideoimasta, suomen kielen sanastoon perustuvasta kielitaitotestistä, Tiitinen sanoo.

Testiä voivat hyödyntää sekä korkeakouluopintoja suunnittelevat että heitä ohjaavat tahot. Testin perusteella voi karkeasti arvioida sitä, riittäisikö suomen kielen taitotaso jo korkeakoulussa opiskeluun tai minkä tasoisille lisäkursseille olisi ehkä vielä tarvetta.

Elizaveta Ziminalle suomen kielen oppiminen on avain kommunikointiin

Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan väitöskirjatutkija Elizaveta Zimina on tehnyt kielitaitotestin. Taso 5 tuntuu vielä liian vaikealta, mutta tasolla neljä hän suoriutuu oikein hyvin.

Itä-Siperiassa kasvanut Zimina on suorittanut korkeakoulututkinnon kielten kääntämisestä Pietarissa ja myös maisterin tutkinnon luonnollisen kielen käsittelystä Göteborgin yliopistossa.

– Opiskelen suomea vain itseäni varten, jotta voisin kommunikoida paikallisten ihmisten kanssa, katsella uutisia ja ymmärtää paikallista taidetta. Kieli on tärkeä avain ihmisille, ja suomen kieli auttaa integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan, Zimina sanoo.

Zimina on osallistunut Maija Tervolan vetämälle suomen kielen kurssille kaksi kertaa.

– Suomen kielen kurssi vastasi kielitasoani ja kehitti kaikkia kielen perustaitoja: kirjoittamista, puhumista, lukemista ja kuuntelemista. Kurssin tarkoituksena oli pääasiassa auttaa opiskelijoita oppimaan puhumaan suomeksi omasta opiskeluaiheesta tai ammattialasta, mutta keskustelimme myös joistakin muista mielenkiintoisista arjen aiheista, Zimina kertoo.

 

Lisätietoa:

projektipäällikkö Heli Tiitinen, heli.tiitinen [at] tuni.fi 

Korkeakouluyhteisön SIMHE-verkkosivut: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/simhe

Korkeakoulujen SIMHE-palvelut: https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut

KORKO-hanke: https://projects.tuni.fi/korko/ 

SIMHE-ohjauspalveluun voit ottaa yhteyttä sähköpostitse simhe [at] tuni.fi.

Teksti: Heli Tiitinen ja Emmi Rämö
Kuva: Elizaveta Zimina