Hyppää pääsisältöön

Tampereen Kaupin uuden ajan sote-keskus tutkimuskohteeksi

Julkaistu 8.1.2021
Tampereen yliopisto
Aino Ritala-KoskinenAino Ritala-Koskinen johtaa tutkimushanketta siitä, miten uudistuvien sote-palveluiden avulla kohdataan ihmiset, joiden auttamista pidetään usein vaikeana tehtävänä.
Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkijaryhmä sai 469 069 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jonka kohteena Tampereen Kauppiin suunnitteilla oleva yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus. Kaupin sote-keskuksen on määrä aloittaa toimintansa 2023.

– On kansallisestikin poikkeuksellinen mahdollisuus päästä tutkimaan muotoutuvaa uuden ajan yliopistollista sote-keskustoimintaa sen suunnitteluvaiheesta lähtien ja rakentaa samalla tutkimusta osaksi sote-keskuksen toimintakäytäntöjä. Suunniteltava sote-keskus tarjoaa elävän laboratorion tutkia sitä, miten integroitua työtä kehitetään ja lopulta toteutetaan kokonaan uudessa, lähtökohtaisesti monialaisessa ympäristössä, sanoo tutkimushankkeen johtaja, dosentti Aino Ritala-Koskinen.

Tutkimushanke sai rahoituksen yhtenä seitsemästä yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimushankkeesta, joille sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt ensimmäistä kertaa rahoitusta. Rahoitushaku perustuu syyskuun alussa voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Rahoitusta oli jaossa 4 miljoonaa euroa.

Ritala-Koskinen huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on jo pitkään jakanut rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

– Vuonna 2020 summa oli 21 miljoonaa euroa – siis yli viisinkertainen nyt jaettuun sosiaalihuollon tutkimusrahoitukseen nähden.

Ritala-Koskisen tutkimushankkeen lisäksi rahoitusta sai myös Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Tarja Pösön lastensuojeluhanke, joka toteutetaan pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kautta.

Tutkijat mukaan kehittämistyöhön

Aino Ritala-Koskisen johtama tutkimus perustuu osallistuvaan otteeseen siten, että tutkijat ovat mukana kehittämistyössä.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten uudistuvien ja yhteensovitettavien sote-palveluiden avulla kohdataan ihmiset, joiden auttamista pidetään usein inhimillisen kärsimyksen lievittämisen ja resurssisäästöjen näkökulmasta kaikkein tärkeimpänä, mutta myös vaikeimpana tehtävänä.

– Tavoitteena on vahvistaa asiakaskeskeisiä käytäntöjä, joilla tuetaan ja avataan kompleksisissa tilanteissa elävien asiakkaiden toimintamahdollisuuksia ja uskoa tulevaisuuteen, Ritala-Koskinen kertoo.

Integroitua työotetta lähestytään vaativiksi ja monialaista osaamista tarvitseviksi tunnistettujen esimerkkitapausten kuten vaikeiden huoltoriitojen ja vapautuvien vankien kompleksisten tilanteiden avulla.

Tapausesimerkkien kautta integroitua työotetta konkretisoidaan ja kehitetään sovellettavaksi myös muissa tilanteissa. Tutkimus vahvistaa sosiaalityön ja monialaisen sote-keskustyöskentelyn tutkimusperustaisuutta.

Aino Ritala-Koskisen tutkimushanke on viralliselta nimeltään ”Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta” (INSOTE). Tutkimusryhmään kuuluvat Ritala-Koskisen lisäksi professori Hannele Forsberg, professori Kirsi Juhila, dosentti Suvi Raitakari, ja YTT Jenni-Mari Räsänen. Lisäksi mukana on väitöskirjatutkijoita, post doc -tutkijoita ja senioritutkijoita.