Hyppää pääsisältöön

TAMKissa suoritettiin viime vuonna ennätysmäärä tutkintoja

Julkaistu 22.3.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Vararehtori Päivi Karttunen
Tampereen ammattikorkeakoulussa suoritettiin vuonna 2018 yhteensä 2064 korkeakoulututkintoa. Määrä on nykymuotoisen TAMKin historian suurin.

Suomenkielisen AMK-tutkinnon tai englanninkielisen bachelor-tutkinnon sai valmiiksi yhteensä 1851 opiskelijaa. Ylemmän AMK-tutkinnon tai master-tutkinnon suoritti 213 opiskelijaa.  Edellisenä vuonna, vuonna 2017, tutkintojen kokonaismäärä oli 1854, joten kasvulukema on merkittävä.

Tutkintomäärän kasvua johtunee useistakin asioista, mutta erityisesti tulosta selittää se, että TAMKissa on usean vuoden ajan kiinnitetty erityistä huomiota opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen.

- Olemme seuranneet tiiviisti opiskelijoiden 55 opintopisteen vuosittaista kertymää, mikä on ollut yksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittari. Olemme tehostaneet opintojen ohjausta ja opettajatuutorointia kaikilla koulutusaloilla. Uskon, että tällä on suuri vaikutus hyvään tulokseen, sanoo koulutuksesta ja opetuksen palveluista vastaava vararehtori Päivi Karttunen.

Erityisesti tekniikan alalla kiinnitettiin Karttusen mukaan huomiota pitkittyneisiin opintoihin. Niihin opiskelijoihin, joilla opinnot olivat viivästyneet, otettiin henkilökohtaisesti yhteyttä ja tuettiin eri keinoin heidän valmistumistaan.

Viime vuonna valmistuneiden joukossa oli myös ns. muuntokoulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

- Parikymmentä vuotta sitten suoritetun opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon päivittäminen on nähty tarpeelliseksi, ja esimerkiksi työpaikan vaihtotilanteessa AMK-tutkinnon on koettu parantavan työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelijoita kuunnellaan

Opiskelijakokemus on viime vuosina nostettu TAMKissa erityisen tarkastelun ja kehittämisen kohteeksi. Opiskelijoiden aitojen kokemusten tutkiminen on yksi tapa auttaa korkeakoulua kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

- Viime vuonna TAMKissa tutkittiin erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihinsa. Saimme arvokasta tietoa, jota voimme käyttää nykyisille ja tuleville opiskelijoille tarjottavien palvelujen kehittämisessä.

Säännönmukainen, jatkuva opiskelijapalautteen kerääminen ja analyysi tuottavat myös keinoja opiskelijoiden ohjaukseen ja opetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että meille tulevat opiskelijat saisivat opintonsa aina valmiiksi. Hyvä työllisyystilanne Pirkanmaalla ja Suomessa ei ole Karttusen mukaan kuitenkaan vaikuttanut niin, että opinnot jätettäisiin herkemmin kesken.

- Olemme todella tyytyväisiä siihen, että opiskelijat näkevät kuitenkin tutkintonsa merkityksen ja tekevät sen valmiiksi.

Kuva: Joel Forsman