Hyppää pääsisältöön

TAMK on vahvasti mukana työstämässä Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaa ja visualisointia

Julkaistu 7.12.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Innoheis-hanke
Marraskuussa 2020 julkistettu vuosittainen Pirkanmaan innovaatiotilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja tulkinnat Pirkanmaan TKI-toiminnasta.
Tehokkaat ja saavutettavat tutkimus- ja demonstraatioympäristöt toimivat innovaatioiden vauhdittajina. TAMK ja Pirkanmaan liitto ovat työstäneet yhdessä innovaatiotilannekuvan ja visualisoinnin maakuntamme valmistavan teollisuuden innovaatioinfroista. Globaalissa teollisuuden arvoverkkojen murroksessa on tärkeää tuoda tutkimuksen osaaminen nopeasti suomalaisyritysten käyttöön.

Tutkimus- ja demonstraatioympäristöjen merkitys alueellisessa innovaatiotoiminnassa on noussut keskeiseen rooliin. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tehdään lujasti töitä sen eteen, että yritykset löytävät maakunnan moninaiset innovaatioympäristöt.

Työstämme aktiivisesti Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaa ja kehitämme infroja Pirkanmaan liiton kanssa InnoHEIs-hankkeessa, kertoo TAMKin kehittämispäällikkö Hanna-Greta Puurtinen.

Olemme myös keskeinen innovaatioinfrojen tarjoaja. Vahvana esimerkkinä infroista toimii TAMKin FieldLab-kokeilu- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa Teollisuus 4.0:n mukaiset kokeilut.

TAMK ja Pirkanmaan liitto ovat mukana kansainvälisessä InnoHEIS-hankkeessa, jossa tehdään Pirkanmaan TKI-infraselvitys. Selvityksessä on haastateltu innovaatioympäristöjen toimijoita. Haastatteluissa korostui innovaatioympäristöjen hyödyntämisen merkitys kotimaisen valmistavan teollisuuden kehittymisessä.

Pirkanmaan innovaatiotilannekuva tukee alueellista päätöksentekoa

Puurtisen mukaan datan ja indikaattorien keruu tilannekuvaa ja sen analyysia varten on osa Pirkanmaan liiton vakiintunutta verkostotoimintaa, jossa pirkanmaalaiset asiantuntijat aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvonnasta ja elinvoimatoimijoista työstävät kuvaa alueemme innovaatiotilanteesta ja taustalla vaikuttavista strategisista tekijöistä ja ilmiöistä.

Marraskuussa 2020 julkistettu vuosittainen Pirkanmaan innovaatiotilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja tulkinnat Pirkanmaan TKI-toiminnasta.

─ Tilannekuva on osa pirkanmaalaista tietojohtamisen prosessia, jolla tuetaan alueellista päätöksentekoa. Tilannekuvan indikaattoreihin perustuva teemamittaristo täydentyy syventymäkatsauksilla, joissa nostetaan esille ilmiöiden taustoja ja vaikuttavuutta.

Visualisointi maakunnan merkittävimmistä valmistavan teollisuuden infroista

InnoHEIs-hankkeessa on tehty myös visualisointi Pirkanmaan merkittävimmistä valmistavan teollisuuden tutkimus-, demonstraatio- ja innovaatioympäristöistä. Pirkanmaan liiton sivuilla julkaistua visualisointia kehitetään edelleen. 

Tutkimuksen ja innovoinnin välisen kuilun kaventaminen vaatii kokeilua ja testausta oikeassa toimintaympäristössä sekä osaamisen siirtoa tuloksia ja uutta teknologiaa hyödyntäville yrityksille. Näissä toiminnoissa TAMK hyödyntää Knowledge Transfer Charter (KTC) -prosessia, joka toimii innovaatioiden vauhdittajana ja rikastajana, Puurtinen taustoittaa.

Prosessi perustuu ajattelumalliin, jossa tutkimustuloksia rikastutetaan ja sovelletaan yritysten hyödynnettäväksi.

Tutkimusosaaminen nopeasti suomalaisyritysten käyttöön

Globaalissa teollisuuden arvoverkkojen murroksessa on tärkeää tuoda tutkimuksen osaaminen nopeasti suomalaisyritysten käyttöön.

Tutkimuksen vaikuttavuuden vaatimukset ovat nousseet keskustelun ytimeen, kun pohditaan tulevaisuuden maailmaa ja sitä rakentavia kestäviä ratkaisuja. Huomio on keskittynyt jo olemassa olevien sekä uusien tutkimus- ja demonstraatioympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen, vaativathan nämä usein suuria investointeja ja panostuksia sekä uuden teknologian että korkean asiantuntijuuden suhteen, kertovat InnoHEIs-hankkeessa mukana olevat TAMKin teollisuusteknologian lehtorit Petri Pohjola ja Timo Rainio.

EU:ssa on useita aloitteita yhteiseurooppalaisille tutkimus-, demonstraatio- ja innovaatioinfroille. Samoin Suomen kansallisessa TKI-tiekarttatyössä on tunnistettu tarve näiden ympäristöjen palvelumallien kehittämiselle, he taustoittavat.

InnoHEIs (2019-2023) on EU:n Interreg Europe –ohjelman osarahoittama hanke, joka pyrkii parantamaan erityisesti korkeakoulujen tutkimus- ja innovaationinfrojen tehokkuutta ja saavutettavuutta viidessä eri EU-maassa.

Hankkeen kansainväliset verkkosivut

Hankkeen suomenkieliset verkkosivut

Lisätiedot:
Hanna-Greta Puurtinen
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kehittämispäällikkö, TKI-palvelut
hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi, 050 3732947