Hyppää pääsisältöön

Innovoinnille suotuisa ja avoin ympäristö - yhdessä!

Julkaistu 27.1.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Innoheis-hanke
Korkeakoulut toimivat avoimina ja kustannustehokkaina yritysten innovaatioalustoina. Kasvua ja kansainvälistymistä hakevien pk-yritysten toivotaan entistä rohkeammin hyödyntävän korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita sekä oppimis- ja kehittämisympäristöjä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vaikuttavampia.

Elinkeinotoiminnan uudistumiskykyä ja -halua mitataan joka päivä. Korkeakoulut ovat innovatiivisia kumppaneita talouskasvun vetureina toimiville pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut (TKI) auttavat yrityksiä työstämään ideoita, hakemaan rahoitusta, tuotteistamaan ja käynnistämään vientiä. Myös digitalisaatioon ja automatisaatioon saa tukea ja työkaluja.

− Korkeakoulujen tutkimustyötä ja laajaa työelämälähtöistä osaamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja osallistua vaikka yhteishankkeisiin, kannustaa Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Hanna-Greta Puurtinen.

Uudistumiskykyä ja kestävää kasvua

Ammattikorkeakoulussa on useita eri alojen läpi leikkaavia tutkimus- ja oppimisympäristöjä.
− Tarjoamme yrityksille paikan työstää ideoita. Yritykset voivat kokeilla eri teknologioita monialaisesti ja käytännönläheisesti sekä ottaa niitä käyttöön. TKI-infra palvelee samalla myös opetusta, kertoo Puurtinen.

Hänen mukaansa Pirkanmaa on edelläkävijä avointen innovaatioalustojen kehittämisessä.
 – Olemme yritteliäitä ja rohkeitakin, mutta meillä on vielä tehtävää uuden teknologian käyttöönottamisessa ja toimintojen digitalisoimisessa yrityksissä. 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoiminnan visioon ja strategiaan sisältyvät uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyksien vahvistaminen sekä TKI-panostusten nostaminen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.  – Korkeakoulujen rooli olennaisen osaamisen varmistamisessa on merkittävä, Puurtinen painottaa.

InnoHEIs-hanke toimii liimana

Tampereen korkeakouluyhteisön tärkeänä kumppanina toimii Pirkanmaan liitto. Meneillään olevassa InnoHEIs-hankkeessa haetaan yhdessä kansainvälisiä, hyviä esimerkkejä TKI-työhön. Hanketta rahoittaa Interreg Europe -ohjelma ja TEM.

– Pureudumme siihen, miten luomme suotuisan, avoimen ja houkuttelevan ympäristön korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin yhteiselle innovaatiotoiminnalle. Haluamme onnistua TKI-infrojen hyödyntämisessä entistä paremmin ja tuoda ne lähelle pirkanmaalaisia sidosryhmiä, Puurtinen painottaa.

InnoHEIs-hanke on yksi Pirkanmaan liiton keskeisiä keinoja vaikuttaa alueelliseen kehittämiseen.
− Etsimme kansainvälisestä yhteistyöstä ja alueellisesta sidosryhmätyöskentelystä keinoja kehittää Pirkanmaan tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuripolitiikkaa, infrastruktuurin käytettävyyttä ja politiikkainstrumentteja, kertoo kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi Pirkanmaan liitosta.

Hanke toimii liimana yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä viranomaistoimijoiden välillä. He voivat yhdessä miettiä toimintamalleja ja yhteistyötä. – Meitä kiinnostaa se, millaiset tutkimusympäristöt ja millainen kehitys-, koulutus- ja innovaatioyhteistyö tukevat kuntien, yritysten ja muiden infran käyttäjien tavoitteita, Mattila-Nurmi taustoittaa.

Maakuntatasolla tärkeitä asioita ovat tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin merkitys, houkuttelevuus, näkyvyys, kansainväliset yhteydet, pitokyky, käyttöaste, yhteiskäytön aste, datan käyttö sekä se, miten infrastruktuureihin pääsee kiinni. − Kiinnostavaa on myös se, löydämmekö mittareita, joilla pirkanmaalaisen infrastruktuurin vaikuttavuuden kehittymistä voidaan mitata.

Kokeilut ja pilotit työelämän tarpeisiin

Pirkanmaan liitolla on koko maakuntaa koskeva strategia, jossa yhtenä kärkiteemana on uudistuva, digitalisoituva teollisuus. Korkeakouluyhteisö vahvistaa myös teollisuuden uudistumista. Kokeilu- ja oppimisympäristöjen tuorein esimerkki, TAMK FieldLab, on yritysten hyödynnettävissä taklaamassa digitaalisen rakennemuutoksen osaamishaasteita Teollisuus 4.0-ympäristössä.

Yritysten innovaatioiden ja kokeilujen tueksi korkeakouluissa on tarjolla ​​resursseja, asiantuntemusta, koneita ja opiskelijoita sekä tulevaisuuden osaajia yritysten ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Yhdessä tekemällä syntyy uusia innovaatioita ja entistä parempi Pirkanmaa.

 

 

Lisätiedot:

Hanna-Greta Puurtinen
Kehittämispäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu, TKI-palvelut
050 3732947, hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi (hanna-greta[dot]puurtinen[at]tuni[dot]fi)
www.tuni.fi

 

Marja-Riitta Mattila-Nurmi
Kehittämispäällikkö, Innovaatio- ja tulevaisuustyö
Pirkanmaan liitto
0503367651,
marja-riitta.mattila-nurmi [at] pirkanmaa.fi (marja-riitta[dot]mattila-nurmi[at]pirkanmaa[dot]fi)
www.pirkanmaa.fi