Hyppää pääsisältöön

TAMK on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen

Julkaistu 20.10.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Eeva-Liisa Viskari"Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään yhteisesti koko Tampereen korkeakouluyhteisössä", Eeva-Liisa Viskari kertoo.
Tampereen ammattikorkeakoulu on allekirjoittanut ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna kansainvälisen korkeakoulujen kestävän kehityksen sitoumuksen.

TAMK on allekirjoittanut kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteiden sopimuksen (SDG Accord) ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna. 

Sopimus on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi osana korkeakoulujen toimintaa. TAMKin puolesta sitoumuksen allekirjoitti TAMKin rehtori Markku Lahtinen.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta samaan. Kestävä kehitys käsittää sekä ekologisen, taloudellisen sekä sosiokulttuurisen ulottuvuuden.

Allekirjoituksen myötä TAMK sitoutuu edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana opetusta, TKI-toimintaa ja kampuskehitystä ja raportoimaan kehittämisestä ja toteutuneista toimista vuosittain. Kestävän kehityksen toimia edistetään myös yhteisesti koko Tampereen korkeakouluyhteisössä. Aiemmin sopimukseen ovat suomalaisista yliopistoista liittyneet Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto. 

TAMKissa kestävän kehityksen työssä mukana oleva Impact Area Leader Eeva-Liisa Viskarin mukaan sitoumus on hienosti linjassa TAMKin strategian kanssa ja toimii läpileikkaavana teemana jatkossa kaikissa toiminnoissa.

– Kestävä kehitys on ollut TAMKissa esillä monin tavoin jo vuosia. Nyt teemme näkyväksi kaikkia niitä kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä hyviä asioita, joita TAMKissa tehdään. Samalla nostamme esiin myös kehittämiskohteita.

TAMKin kestävän kehityksen työ jatkuu vuonna 2021 entistä vahvempana sitoumusten myötä ja uuden muodostettavan kestävän kehityksen työryhmän koordinoimana.

– Yhdistyneet kansakunnat täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Tämä on Tampereen ammattikorkeakoululta hieno juhlavuoden sitoumus, TAMKin kestävän kehityksen työryhmän vetäjä Eveliina Asikainen sanoo.

Suomen YK-liiton mukaan YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

Lisää tietoja kestävän kehityksen tavoitteista: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 

Lisätietoja sitoumuksesta: https://www.sdgaccord.org/ 

Kansainvälistä YK:n päivää vietetään 24.10.
 

Lisätietoja: Impact Area Leader Eeva-Liisa Viskari, TAMK, eeva-liisa.viskari [at] tuni.fi

Kuva: Jaakko Saarilampi