Hyppää pääsisältöön

Suomen ensimmäinen energiamurroksen koulutusohjelma kouluttaa kestävämmän maailman rakentajia

Julkaistu 25.1.2023
Tampereen yliopisto
Kaksi opiskelijaa tutkivat teknisiä työkaluja
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistossa käynnistyy uusi ja ainutlaatuinen energiamurroksen koulutusohjelma syksyllä 2023. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hiilineutraalin maailman rakentamisesta tekniikan keinoin. Energiamurroksen koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti eri tekniikan aloihin energiakysymysten näkökulmasta. Energiamurroksen osaajille on kasvava kysyntä monilla eri aloilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Koulutukseen voi hakea kevään 2023 yhteishaussa.

Energiamurros on valtava muutos, joka koskettaa meitä kaikkia. Sen toteuttamiseen tarvitaan uutta laaja-alaista osaamista. Energiamurroksen koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti eri tekniikan aloihin energiakysymysten näkökulmasta. Koska energiamurroksen keskiössä on uusiutuva sähköntuotanto ja voimakas sähköistyminen, on sähköenergiajärjestelmällä keskeinen rooli opinnoissa.

– Energiamurros vaatii kasvavassa määrin uutta osaamista sähköistyvän energiajärjestelmän eri alueille. Energiamurroksen koulutus antaa vahvan perusosaamisen uusiutuvan energian tuotannosta, sähköistyvistä prosesseista ja joustavuutta edellyttävästä sähköenergiajärjestelmästä, kertoo sähköenergiatekniikan professori Pekka Verho.

Uudistuvan sähköntuotannon ohella koulutuksessa perehdytään perinteiseen energiatekniikkaan, teollisuuden prosesseihin, älykkäisiin työkoneisiin, talotekniikkaan ja sähköistyvään liikenteeseen. Opinnoissa syvennytään myös kestävän kehityksen periaatteisiin sekä energiamurrosta edistävään politiikkaan ja talousohjaukseen.

Sähköasema
Kuva: Sari Laapotti

Koulutuksen keskiössä on ilmastonmuutoksen torjunta

Energiamurroksen koulutusohjelmasta työllistytään esimerkiksi energiamurroksen toteuttamiseen liittyviin tuotekehitystehtäviin tai energiajärjestelmän uudistamiseen liittyviin projekteihin. Alan työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät.

–  Elämme keskellä kiihtyvää energiamurrosta ja uuteen koulutukseen hakeutuneet pääsevät aitiopaikalle tekemään tätä merkittävää muutosta. Opinnoilta opiskelijat voivat odottaa erittäin työelämärelevanttia koulutusta ja se sopii henkilöille, jotka haluavat käytännön tasolla päästä mukaan edistämään Suomen edelläkävijyyttä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kuvailee Verho.

Erivärisiä sähköjohtoja läheltä kuvattuna
Kuva: Tampereen yliopisto

Koulutus haastaa perinteistä tuomalla useat eri tekniikan alat yhteen

Verho on toiminut 30 vuotta sähköenergia-alalla yliopistossa ja teollisuudessa:

– Viimeiset vuodet olen toiminut laaja-alaisemmin yliopistossa myös koulutuksen johtotehtävissä ja vuosi sitten intouduin kehittämään tätä energiamurroksen koulutusta. Minusta on kiinnostavaa, että energiamurroksen koulutus tarkoittaa käytännössä murrosta myös koulutuksessa, sillä se haastaa perinteisen jaottelun sähkö-, kone-, automaatio-, energia- ja rakennustekniikan koulutuksiin.

Energiamurroksen opintojen aikana opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa esimerkiksi diplomitöiden, harjoitustöiden ja vierailuluentojen muodossa. Näin opiskelijat saavat jo opintojen aikana arvokasta ymmärrystä ja verkostoja työelämästä.

Kevään 2023 yhteishaussa on tarjolla 40 opiskelupaikkaa.
Lue lisää energiamurroksen koulutusohjelmasta ja hakuprosessista.