Hyppää pääsisältöön

Suomen Akatemialta rahoitusta tutkimusinfrastruktuureille - Tampereen yliopisto johtaa kolmea konsortiota

Julkaistu 1.2.2024
Tampereen yliopisto
Tutkimuksen tekoa Tampereen yliopistossa.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt yli 22 miljoonaa euroa rahoitusta 11 infrastruktuurihankkeelle. Tampereen yliopisto johtaa kolmea rahoitettua konsortiota, ja Tampereen yliopiston osahanke on mukana yhdessä konsortiossa.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt rahoituksen 11 hankkeelle kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin yli 22 miljoonaa euroa.   

Kyseessä ovat loput FIRI 2023 -tutkimusinfrastruktuurihaun päätöksistä.   

Tampereen yliopisto johtaa kolmea tutkimusinfrastruktuuria. Niissä tutkitaan integroitua optiikkaa, painettavan älykkyyden teknologiaa ja jätevesiseurantaa.   

Integroitu optiikka, painettava älykkyys, jätevesiseuranta ja väestön ikääntyminen   

Professori Goery Genty tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta johtaa FinnLight-IO -konsortiota, joka sai rahoitusta integroidun optiikan kehittämiseen. Integroitua optiikkaa voidaan soveltaa esimerkiksi kvanttitietokoneissa, biosensoreissa ja viestinnässä digitaalisen siirtymän edistämiseksi. FinnLight luo tieteellistä vaikuttavuutta ja teknologista kehitystä tulevalla vuosikymmenellä, mikä vahvistaa Suomen asemaa yhtenä korkean teknologian johtajista ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.   

Konsortioon osallistuvat partnereina Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Itä-Suomen yliopisto. Koko konsortion saama rahoitus on noin 2,6 miljoonaa euroa.   

Professori Matti Mäntysalo informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta johtaa konsortiota PII (Printed Intelligence Infrastructure), joka on painettavan älykkyyden teknologian tutkimusinfrastruktuuri. Se on avainasemassa kehitettäessä seuraavan sukupolven elektroniikan ja fotoniikan tuotteita. PII tarjoaa maailmanluokan tutkimus- ja tuotekehitysympäristön niin akateemisille tutkijoille kuin teollisuuden teknologian kehittäjille. Sovellusalueita ovat muun muassa sensorit hajautettuihin järjestelmiin, diagnostiikka ja iholle lisättävä elektroniikka.   

Konsortiopartnereina ovat VTT, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Suomen Akatemia rahoittaa koko konsortiota yhteensä yli 4,5 miljoonalla eurolla.   

Yliopistotutkija Sami Oikarinen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta johtaa TAU-WBS Research infrastructure (RI) -konsortiota.  

Jätevesiseuranta on uusi tieteellinen työkalu, joka voi toimia täydentävänä lähestymistapana terveysmuuttujien, kuten paikallisten taudinaiheuttajien ja kliinisesti tärkeiden indikaattoreiden seurannassa. Infrastruktuurin odotetaan edistävän laadukasta tutkimusta sekä digitaaliseen ja vihreään siirtymiseen ja kasvuun tarvittavia toimenpiteitä.  

Tampereen yliopisto rakentaa ja toteuttaa tutkimusinfrastruktuuria vuosina 2024–2026 kumppaneidensa ja sidosryhmien kanssa. Koko konsortion rahoitus on 2,5 miljoonaa euroa.  

Väestön ikääntyminen synnyttää taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka kehittyvät ajassa. Näiden vaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan pitkittäisaineisto ja sen analysointiin soveltuvat menetelmät. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe -hanke (SHARE-FI) edistää väestön ikääntymisen haasteisiin vastaamista tukemalla tutkimusympäristöä, joka keskittyy pitkittäisaineiston hankintaan Suomen väestöstä. Hanke kehittää myös aineiston analysointiin soveltuvia menetelmiä.   

Tampereen yliopiston gerontologian professori Anu Siren osallistuu ikääntymisen tutkimusinfrastruktuuriin osahankkeellaan. Mukana ovat myös Väestöliitto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Konsortiota johtaa Itä-Suomen yliopisto.  

***   

Suomen Akatemia myönsi FIRI2023 -haussa kokonaisuudessaan yli 52 miljoonaa euroa. FIRI-rahoituksella tuetaan korkeatasoisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamista ja kehittämistä vaikuttavan TKI-toiminnan perustana.   

Lue Suomen Akatemian tiedote 1.2.2024