Hyppää pääsisältöön

Strategisen tutkimuksen uudet konsortiot valittu – Tampereelle 3,7 miljoonaa tutkimusrahoitusta

Julkaistu 14.9.2021
Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on valinnut uudet rahoitettavat konsortiot.

Tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroosin johtama, käynnissä oleva kansallinen CICAT2025 -hanke sai jatkorahoituksen STN:n Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa. Tampereen korkeakouluyhteisöstä konsortiossa ovat mukana ympäristöpolitiikan professori Pekka Jokisen ja TAMKin yliopettaja Juha Suonpään hankkeet. Tampereen osuus sai siten yhteensä yli miljoonan euron rahoituksen vuosille 2022–23.  

STN:n rahoittama CICAT2025-hanke tukee kiertotalouden toimijoiden siirtymää innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Hankkeessa tutkitaan kiertotalouden teknologisia, liiketoiminnallisia, lainsäädännöllisiä sekä kulttuurisia katalyyttejä ja tuotetaan tietoa niiden yhteisvaikutuksista.  

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa.  

Uusista rahoitettavista konsortioista Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana partnereina kolmessa. Rahoitukset ovat nelivuotisia.  

Sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puhan hanke osallistuu partnerina konsortioon Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden hallintaa (WELGO). Helsingin yliopiston johtama hanke kerää yhteen COVID-19-pandemian opetukset sekä kehittää niiden pohjalta pitkäjänteisiä oppimispolkuja kohti kestävää pandemioiden hallintaa Suomessa. Professori Kalliomaa-Puhan hanke saa noin 600 000 euron rahoituksen.  

Arkkitehtuurin professori Juho Rajaniemen ja yliopistotutkija Olli Laitisen hankkeet osallistuvat partnereina BIWE-konsortioon, jossa pureudutaan luonnon monimuotoisuuteen maankäytön kontekstissa. Konsortiota johtaa Luonnonvarakeskus. Tampereen yliopiston osahankkeiden saama rahoitus on noin 1 400 000 euroa.  

Tenure Track -professori Anu Mutanen osallistuu partnerina hankkeeseen Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit (JuRe).  

Turun yliopiston johtama JuRe-konsortio tutkii, kuinka poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmät voivat taata, että palautuminen Covid-19-pandemiasta tapahtuu oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla. Mutasen saama rahoitus on 700 000 euroa hankekokonaisuudessa.  

Yhteensä 12 konsortiota valittiin kolmeen uuteen ohjelmaan:    

  • Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (ohjelmakausi 2021–2027)  
  • Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD (ohjelmakausi 2021–2027)  
  • Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena, PANDEMICS (ohjelmakausi 2021–2024)  

Tampereen yliopistosta mukana olevat hankkeet kuuluvat PANDEMICS- ja BIOD -ohjelmiin. Näissä kolmessa rahoitusta myönnettiin yhteensä 44 miljoonaa euroa. Nyt päätettyjen konsortioiden rahoituskausi kestää vuoden 2024 loppuun.  

Valituissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.  

Stategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot

(siirryt Suomen Akatemian sivustolle)