Hyppää pääsisältöön

School to belong vähentää korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyttä – TAMK ensimmäisenä korkeakouluna mukana

Julkaistu 19.9.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yksinäisyystyön aloituspalaverissa Helsingissä keväällä 2023 School to belong -ohjelmavastaava Silva Saulio (vas.) ja oppilaitosyhteistyöntekijä Saara Ahtola HelsinkiMissiosta, lehtori Mervi Junno-Uski Tredusta sekä koulutuksen ja oppimisen palveluiden päällikkö Merja Hanhimäki ja projektisuunnittelija Laura Sairanen Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Korkeakouluopintoihin ja usein uudelle paikkakunnalle tultaessa odotetaan opiskelijaelämää, uusia kavereita ja kuulumista opiskelijayhteisöön. Valitettavasti kaikkien osalta tämä ei toteudu kuten voisi toivoa. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on ensimmäisenä korkeakouluna mukana HelsinkiMission yksinäisyyttä vähentävässä School to Belong -ohjelmassa.

School to Belong auttaa korkeakoulua tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä sekä tarjoaa tukea niin opiskelijoille kuin henkilöstölle, esimerkiksi tarjoamalla koulutusta. Ohjelmassa rohkaistaan puhumaan yksinäisyydestä ja tiedetään, että yksinäisyys on asia, johon voidaan vaikuttaa. 

TAMKin tavoitteena on, että yksinäisyyden vähentämisestä tulee koko korkeakoulun yhteinen asia. Eikä vain TAMKin, sillä ohjelmaa toteutetaan Pirkanmaalla yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. School to Belong -ohjelman pilotoinnin Pirkanmaalla on mahdollistanut Ruuskasen säätiön avustus. 

– Tämä on vaikuttavaa työtä, koska uskomme, että näin korkeakoulu voi ehkäistä esimerkiksi turhia opintojen keskeyttämisiä, sanoo TAMKin koulutuksen ja oppimisen palveluiden päällikkö Merja Hanhimäki

TAMKin opiskelijat kaipaavat ryhmäyttämistä ja toisiin tutustumista 

YTHS:n toteuttamassa korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (2021) yksi hälyttävistä tuloksista oli, että lähes joka kolmas korkeakouluopiskelija ei kokenut kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Ryhmällä tarkoitetaan vuosikurssia, opiskeluryhmää, ainejärjestöä, laitosta, yksikköä tai muuta vastaavaa ryhmää. Kun TAMKin opiskelijoilta syksyllä 2022 kysyttiin, mihin he kaipaisivat apua elämässään, vastauksissa nousi esille tyypillisten opiskelun tuen muotojen lisäksi seuraavia asioita: mielekästä vapaa-aikaa, apua asuinpaikkaan tutustumiseen ja kavereita. 

Vastaavia tuloksia tuottivat myös School to Belong -ohjelman valtakunnalliset anonyymit kyselyt, joissa kysytään yksinäisyyden kokemuksista oppilaitosten opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Keväällä 2023 sekä TAMKin opiskelijat että henkilöstö pääsivät vastaamaan kyselyyn. HelsinkiMissio julkaisi kyselyn tulokset ja lehdistötiedotteen 19.9.2023. Kyselyn tulokset vastaavat suurelta osin toisiaan niin toisen asteen kuin TAMKin opiskelijoilla. School to Belong -yksinäisyyskyselyssä joka kolmas yksinäisyyttä kokeva nuori kertoo, että ei tapaa kavereita tai muita saman ikäisiä viikoittain kasvokkain kouluyhteisön ulkopuolella eikä verkossa.   

– TAMKin opiskelijat toivovat kyselyn perusteella eniten lisää mahdollisuuksia tutustua toisiin sekä ryhmäyttämistä. Näihin toiveisiin me TAMKissa haluamme vastata, kertoo Hanhimäki. 

Yksi vastaus toiveisiin on viikko sitten avattu, Ahjola Setlementin ylläpitämä Kamula-toiminta Satakunnankadulla. Se tarjoaa päihteetöntä, opiskelupäivän jälkeistä toimintaa, jota TAMKin opiskelijat ovat toivoneet. Kamula on loistava esimerkki aidosta sidosryhmäyhteistyöstä eri toimijoiden kesken; Ahjola Setlementti, TAMK, opiskelijakunta Tamko, Tampereen yliopisto, Trey, Tredu ja YTHS ovat yhdessä tätä tekemässä. 

Kaikkien yhteinen korkeakoulu 

Opiskelun ja työnteon sujuminen edellyttää hyvinvointia. Hyvinvointi taas muodostuu osaltaan suhteistamme ja vuorovaikutuksesta ympärillämme olevien ihmisen kanssa. Jokaisella meistä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenämme, sellaisena kuin olemme. 

– Arjen pyörityksessä ja kiireessä ystävällisillä teoilla ja hetken pysähtymisellä voidaan saada luotua suuria voimavaroja, Hanhimäki kannustaa. 

  

Lisätietoja:

Merja Hanhimäki, päällikkö, koulutuksen ja oppimisen palvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu, p. 040 836 3178 

Laura Sairanen, projektisuunnittelija, koulutuksen ja oppimisen palvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu, p. 046 9211944 

 

Helsinki Mission lehdistötiedote 19.9.2023. 

TAMK Parvi-hyvinvointikonsepti kokoaa opiskelijoiden ohjauksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen yhteen.