Hyppää pääsisältöön

Sairaalalogistiikan tulevaisuutta navigoimassa: Ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen tutkimista Taysissa Ceterion ja Tuomi Logistiikan kanssa

Julkaistu 25.9.2023
Tampereen yliopisto
Ceterio's medicine transportation robot at TAYS lobbyCeterio's medicine transportation robot at TAYS lobby
Tampereen yliopistollisen sairaalan vilkkailla käytävillä on tapahtumassa jotain uraauurtavaa. Ceterio Oy aikoo uudistaa tavan, jolla lääkkeitä kuljetetaan sairaalan sisällä. Heidän salainen aseensa? Huippuluokan lääkekuljetusrobotti.

AI Hub Tampere teki yhdessä Ceterio Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa pilottitutkimuksen, jossa selvitettiin, miten lääkekuljetusrobotti integroituu sairaalan päivittäiseen toimintaan sekä miten ihmiset suhtautuvat siihen ja kuinka he ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa. Halusimme myös tutkia, onko robotin käyttöliittymä käyttäjistä helppokäyttöinen. Vastausten saamiseksi suoritimme robotin testivaiheen aikana sairaalassa kaksipäiväisen kontekstissa tapahtuvan käyttäjätutkimuksen.

 

Katsaus tutkimukseen

Tutkimuksessa tarkkailtiin valittua käyttäjäryhmää, johon kuului sairaalan logistiikkahenkilöstöä. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, miten toiminnassa olevan robotin kohdanneet “ohikulkijat”, jotka olivat pääasiassa logistiikkatyöntekijöitä, reagoivat. Logistiikkahenkilöstön ryhmähaastattelut lisäsivät ymmärrystä sekä siitä, miten he hyväksyivät robotin, että robotin mahdollisista tulevista vuorovaikutuksista.

Ceterion lääkekuljetusrobotin uusi ilme

Havainnot & löydöt

Tutkimuksen aikana tehdyt havainnot olivat sekä silmiä avaavia että ajatuksia herättäviä. Keskeisiä poimintoja olivat mm.:

Hyväksyminen: Sairaalan henkilökunta ja logistiikkatyöntekijät odottivat innokkaasti tämänkaltaista teknologiaa huolimatta joistakin epävarmuustekijöistä, kuten esimerkiksi ajoittaisesta epävarmuudesta siitä, mihin suuntaan robotti oli kääntymässä. He uskoivat vastaavanlaisen teknologian voivan olla heille suureksi hyödyksi heidän päivittäisissä tehtävissään.

Odotukset: Osallistujilla oli useita odotuksia. He totesivat, että robotin viestintä voisi olla selkeämpää, erityisesti kääntymissignaalien osoittamisen ja prioriteettien osalta. Lisäksi he toivoivat selkeitä liikennesääntöjä tilanteisiin, jossa ihmiset ja robotit kulkevat samaa käytävää. Myös selkeitä ohjeistuksia kriisitilanteissa toimimiseen pidettiin oleellisina.

Sosiaalinen vuorovaikutus: Mielenkiintoista on, että ihmiset reagoivat eri tavoin robotin läsnäoloon. Jotkut olivat uteliaita sen suhteen, kun taas toiset olivat hämmästyneitä sen kyvyistä.

Ceterion lääkekuljetusrobotti TAYS-aulassa

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Opimme pilotista paljon. Opimme, että käyttäjät toivovat selkeämpää vuorovaikutusta robotin kanssa. Se voisi esimerkiksi kertoa käytävillä liikkuessaan ihmisille, onko sillä etuajo-oikeus, tai onko jokin vialla, kun se kohtaa virheen. Yllätykseksemme yksi pilottitutkimukseen osallistunut ajatteli, että robotti voitaisiin suunnitella ystävällisemmäksi ja leikkisämmäksi. Yhdellä osallistujalla oli robotille jopa nimiehdotuksia, jotka rimmasivat “tuomi”-sanan kanssa.

Ceterion, Tuomin ja Taysin sairaalan kanssa tekemämme tutkimuksen johtopäätökset ovatkin, että roboteista voisi tulla sairaalassa avuliaita kavereitamme, jotka tekevät asioista helpompia ja mielenkiintoisempia meistä jokaiselle. Tulevaisuudessa saatat jopa nähdä robotin kävelevän potilaiden kanssa!

 

Terveisin Apa, Aino, Val, Mina ja Vero Robostudiolta