Hyppää pääsisältöön

Robottiseikkailusta uusi työpaja Juniversityn varhaiskasvatuspalettiin

Julkaistu 4.11.2020
Tampereen yliopisto
Robottiseikkailu alkamassa.
Juniversity houkuttelee lapsia ja nuoria tieteen pariin erilaisilla tiedetapahtumilla ja työpajoilla. Tarinallisuutta, leikkiä, teknologiaa ja tiimityöskentelyä yhdistelevä Robotiikkaseikkailu laajentaa Juniversityn työpajatarjontaa kattamaan myös varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisten kohderyhmää. Touhulan päiväkodin 4–5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä pääsi testaamaan seikkailun pilottiversiota.

– Haluatko, että minä toimin alussa robottina, kysyy Juniversityn Robottiseikkailu-työpajan pilotin ohjaaja Rich Raja-aho kollegaltaan Anniina Haloselta ennen Touhulan väen saapumista.

Robotin rooli saadaan jaettua ja esivalmistelut tehtyä. Seikkailu voi alkaa!

– Työpajassa lapset pääsevät tarinan johdattelemana pohtimaan, miten robottien kanssa kommunikoidaan sekä ratkomaan vastaan tulevia ongelmia Kubo- ja Sphero-robotteja ohjaten. Leikin kautta tutustutaan tutkivaan työtapaan ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun. Välillä tanssitaan robottitanssia tai mietitään, miten Kubo-robotin saisi liikkumaan. Sitten tarina vie taas eteenpäin kohti seuraavaa ongelmanratkaisua, Halonen ja Raja-aho kertovat.

Kubo-robotti.
Kubo-robotit hankittiin sopimaan juuri pienten lasten opetusvälineiksi. Robotille rakennetaan palapelimäisesti rata, jota pitkin Kubo liikkuu kohti haluttua päämäärää.

Robottiseikkailu on ensimmäinen varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisille suunnattu työpaja Juniversityssä.

– Haluamme laajentaa työpajatarjontaamme varhaiskasvatusryhmille, koska koemme tärkeäksi tarjota oivalluksen ja innostuksen kokemuksia tieteen ja teknologian parissa varhaisesta iästä alkaen, Robottiseikkailu-työpajan toinen käsikirjoittaja, Lotta Abendstein kertoo.

Ajatus uuden työpajasisällön suunnitteluun sai kimmokkeen myös varhaiskasvatuksen opettajien toiveista. Myönteiset kokemukset tiedekasvatuksen parissa luovat perustan lasten uteliaisuudelle ja kiinnostukselle tieteitä kohtaan myös myöhemmin elämässä.

– Innostavan tiedekasvatuksen myötä lasten itsetunto vahvistuu, kun he pääsevät itse vaikuttamaan omaan oppimiseensa asettamalla kysymyksiä, ratkaisemalla ongelmia ja oivaltamalla uusia asioita. Leikin kautta lasten on mahdollista harjoitella tutkivaa lähestymistapaa ja aiheet tulevat lähemmäksi lasten kokemusmaailmaa, Abendstein sanoo.

Ensimmäiset kokemukset Robottiseikkailusta ovat olleet positiivisia: Uudesta seikkailusta ovat innostuneet niin lapset kuin opettajatkin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat velvoittavat teknologiakasvatuksen toteuttamiseen, ja tähän tarpeeseen uusi työpajasisältö vastaa. Varhaiskasvatuksen opettajat kertovat kaipaavansa tiedekasvatuksen tueksi apua ja välineitä.

– Tavoitteena onkin tuoda Robottiseikkailun työpajaohje Juniversityn kotisivuilta löytyvään materiaalipankkiin ja toteutukseen tarvittavat välineet lainaamopalveluun, jotta opettajat voivat toteuttaa työpajan sisältöjä myös itsenäisesti omissa oppimisyhteisöissään, Lotta Abendstein sanoo.

Juniversityn Tiedeluokassa tarjottavat työpajasisällöt ovat opetussuunnitelmaan nivottuja kasvatustyötä tukevia kokonaisuuksia, joihin opettajat ja kasvattajat voivat osallistua maksutta ryhmiensä kanssa. Työpajatarjonnasta löytyy eri aiheisia sisältöjä alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle.

Teksti: Virpi Andersin, Lotta Abendstein ja Eeva Mäkelä
Kuvat: Virpi Andersin