Hyppää pääsisältöön

Robottien käyttö kiihtyy, mutta miten niiden käyttöä opitaan?

Julkaistu 8.2.2019
Tampereen yliopisto
Miten ohjelmistorobottien käyttöä opitaan työssä? Miten uudet työvälineet omaksutaan osaksi työtä ja työyhteisön toimintatapoja? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän tutkimushankkeessa Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Taloushallinnon kiihtyvä digitalisaatio muuttaa työtä sekä edellyttää jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymisen tukemista. Hankkeessa pureudutaan niihin tekijöihin, jotka edistävät digitaalisen muutoksen vaatimaa oppimista työyhteisössä.  Aineistoa kerätään haastatteluilla sekä tutkijoiden ja tutkittavien yhteistoiminnallisissa työpajoissa. Muutosten yhteydessä henkilöstöä tarkastellaan usein uudistusten kohteina ja passiivina sopeutujina – yhteisöllisen oppimisen näkökulma puolestaan nostaa esille henkilöstön roolin aktiivisina toimijoina.

Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopistosta kertoo, että hanke tuottaa uutta tietoa yhteisöllisen oppimisen käytännöistä ja merkityksestä digitalisaatiomuutoksessa. Tutkittavien ja tutkijoiden vuoropuhelun avulla on tarkoitus syventää näkemystä siitä, miten oppimista ja henkilöstön toimijuutta voidaan entistä paremmin tukea ja vahvistaa työyhteisöissä. Heikkilä-Tammen mukaan keskustelu digitalisaation aiheuttamista työn muutoksista on ollut viime vuosina vilkasta. Muutospuheissa kuitenkin usein unohtuu, että todellisia muutoksia työ- ja toimintatavoissa tapahtuu vasta, kun organisaatiossa tapahtuu yhteisöllistä osaamisen kehittymistä.

Hankkeessa on mukana kolme taloushallinnon palvelukeskusta: Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa, Pirkanmaalla, Oulussa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa toimiva Monetra-konserni sekä Etelä-Karjalassa toimiva Meidän IT ja Talous Oy. Tutkimukseen osallistuu sekä työntekijöitä että esimiehiä. Talpan henkilöstöpäällikkö Suvi Tiilikainen odottaa hankkeelta käytännön kokemuksia yhteisöllisestä oppimisesta: ”Tavoitteena on saada Talpaan toimintamalli, jossa henkilöstö on aktiivisena toimijana tekemässä muutosta.”   

Tutkimushanke on kaksivuotinen ja valmistuu vuoden 2020 lopulla.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi
kirsi.heikkila-tammi [at] tuni.fi
Puh. 050 - 420 1532
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tampereen yliopisto