Hyppää pääsisältöön

Punaisen Ristin tunnustus ALL-YOUTH-nuorisotutkimushankkeelle

Julkaistu 2.6.2021
Tampereen yliopisto
Paivi Honkatukia/ Kuva: Jonne Renvall
Professori Päivi Honkatukian johtama tutkimushanke on nostanut esiin digitaaliset kanavat keinoiksi edistää nuorten osallistumismahdollisuuksia. Kuva: Jonne Renvall
Tampereen yliopiston koordinoima ALL-YOUTH-nuorisotutkimushanke on saanut Suomen Punaisen Ristin myöntämän Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen.

Hankkeessa ovat mukana Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot.

Punainen Risti kiittää tutkimushanketta siitä, että se luo yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia nuorille, jotka kokevat osallistumismahdollisuutensa heikoiksi. Nuorten luottamuksen rapautuminen on otettava vakavasti, sillä se voi johtaa turhautumiseen ja lopulta horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa. Luottamus vaikuttamismahdollisuuksiin vahvistaa yksilön hyvinvointia ja myös demokratiakehitystä.

– Ei ole yhtä tapaa nostaa nuorten ääntä kuuluviin. Päätöksentekoon voisi avata uusia kanavia, joita nuoret jo luontevasti käyttävät, sanoo ALL-YOUTH-hankkeen johtaja, professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta.

Päivi Honkatukia sanoo, etteivät valmiit kanavat aina tarjoa nuorille tilaisuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimushanke on tuonut esiin digitaalisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämisen tarpeen päätöksenteossa julkisella ja järjestösektorilla.

Puheenjohtaja Elli Aaltonen Suomen Punaisesta Rististä toivoo, että hankkeen tuloksia hyödynnetään rohkeasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Nuorten intoa osallistua ja vaikuttaa voitaisiin kasvattaa digifoorumien kautta.

– Digi kulkee nuorten taskuissa ja kuuluu heidän elämäänsä. Ei kannata tarjota jäykkiä hallinnon foorumeita, kun somessa voi kysyä ja saada vastauksen nopeasti. Nuorten digitaidot riittävät osallistumiseen, hän sanoo.

Tutkijat ovat tehneet yhteistyötä nuorten parissa työskentelevien järjestöjen ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa sekä saaneet nuoria kanssatutkijoiksi hankkeeseen.

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa. Inhimillinen kädenojennus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.

ALL-YOUTH-tutkimushanke