Hyppää pääsisältöön

Puheterapia tukee laajasti ihmisen toimintakykyä

Julkaistu 21.4.2023
Tampereen yliopisto
Opettaja näyttää opiskelijalle tietokoneen ruudulta puheen kuvaajaa.
Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kommunikoinnin häiriöitä (Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto).
Puheterapian historia ja nykypäivä esittäytyvät Tampereella. Tampereen yliopiston logopedian oppiaine vastaanottaa kunniavieraina henkilöitä, jotka valmistuivat vuonna 1969 ensimmäiseltä akateemiselta puheterapiakurssilta. Tampereen yliopistossa puheterapeutiksi on voinut kouluttautua vuodesta 2005 suorittamalla maisterintutkinnon logopedian koulutusohjelmassa. Puheterapeuteista vallitsee työvoimapula läpi Suomen, mutta hakukohteena ala on supersuosittu.

— Meillä on ilo saada vieraaksemme Suomen ensimmäiset puheterapeutit. Pääsemme kurkistamaan historiaan ja keskustelemaan yhdessä nykytilanteesta. Muutama vuosi sitten Suomessa oli laillistettuja puheterapeutteja noin 2 200, eli meistä vallitsee huutava pula koko maassa, sanoo puheterapeutti, logopedian yliopistonlehtori Nelly Penttilä.

Neljätoista opiskelijaa valmistui akateemiselta puheterapiakurssilta vuonna 1969 Jyväskylän yliopistosta. Tuona aikana opiskelijat suorittivat opintojensa lisäksi sosiaalihallituksen järjestämän harjoittelukurssin. Osa heistä saapuu kunniavieraina tilaisuuteen. Tampereen yliopistolla riemupuheterapeutit kertovat koulutuksestaan 1960-luvulla. Logopedian ainejärjestö Ääni ry kertoo ainejärjestötoiminasta ja opiskelijaelämästä, ja oppiaineen henkilökunta esittelee oppiaineen tutkintorakenteen.

Logopedian ainejärjestö Ääni ry:n puheenjohtaja Ruusa Sulkula ryhtyi logopedian opintoihin niiden monipuolisuuden vuoksi. Tutkinto-ohjelmassaan Tampereen yliopistossa Sulkula saa opiskella myös psykologiaa, jonka opintoja hän alun perin mietti.

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja viestintää. Tarkastelussa ovat erityisesti kommunikaation häiriöt, niiden ennaltaehkäisy sekä kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Muita ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tutkimuskohteita ovat syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt ja niiden kuntoutus.

Joskus julkisuudessa sanotaan huolimattomasti, että puheterapia kuntouttaa vain r-vikaa tai muuta artikulaatiota.

— Puheterapia kuntouttaa monia asioita, missä kosmeettinen r-artikulaatio on erittäin pieni osa. Puheterapia pitää yllä ihmisen toimintakykyä. Se on kuntoutusta, joka takaa paremman elämän, Sulkula toteaa.

Asiakkaita vauvasta vaariin ihmisläheisellä alalla

Maisteriopintoihin kuuluu logopedian omien teoriaopintojen lisäksi lääketieteen, kielitieteen, fonetiikan ja psykologian opintoja. Opinnot sisältävät runsaasti kliinisiä harjoittelujaksoja eri asiakasryhmien parissa.

— Logopedian opinnot ja puheterapeuttina toiminen vaativat monenlaisia taitoja. Se tekee puheterapeutista monitaiturin alalla, joka on hyvin ihmisläheistä, Sulkula kertoo.

Asiakkaita puheterapeuteilla on vauvasta vaariin. Ihminen voi tulla puheterapeutin vastaanotolle esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön aiheuttaman afasian vuoksi. Puheterapiaa tarvitsevat myös autismin kirjolla olevat ihmiset.

Siksi puheterapeutilta tarvitaan Sulkulan mielestä avointa suhtautumista kaikenlaisiin ihmisiin. Sulkula pitää tärkeänä, että puheterapeutteina työskentelee erilaisia ihmisiä. Ovathan asiakkaatkin kaikki erilaisia.

Opinnoissa pieni sisäänotto, mutta puheterapeutti työllistyy hyvin

Sulkula tietää puheterapeuttien työllistyvän erittäin hyvin. Jotta yhä useampi – niin lapsi kuin aikuinen – pääsisi puheterapiaan, hän lisäisi mielellään logopedian ammattilaisten koulutusta.

Maisteriksi logopediasta valmistunut voi hakea Valviralta laillistusta puheterapeutiksi.

— Opinnot ovat monipuoliset ja kattavat, mutta silti vain pintaraapaisu. Kokemus ja taito syntyvät kentällä puheterapeutin työssä, uskoo Sulkula.

Hänestä olisikin tärkeää, että valmistuneista osa valitsisi tutkijanuran, jotta puheterapiaa voidaan kehittää tutkittuun tietoon perustuen.

Tutkimukseen perustuvaa opetusta korostaa myös yliopistonlehtori Nelly Penttilä. Hän muistuttaa, että sisäänottomäärien kasvattaminen vaatii myös lisää osaavaa, tutkijanuran valinnutta henkilöstöä.

Työelämässä puheterapeutit työskentelevät moniammatillisissa yhteisöissä, muun muassa psykologien, toimintaterapeuttien ja lääkärien kanssa.

Luentosalissa opiskelijoita ja opettaja näyttää ruudulta sisältöä.
Logopediassa opiskellaan omien opintojen lisäksi lääketiedettä, kielitiedettä, fonetiikkaa ja psykologiaa. (Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto)

Suomessa logopediaa voi opiskella kuudessa eri korkeakoulussa: Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Tampereella logopedian koulutus alkoi vuonna 2005, jolloin sisäänotto oli 10 opiskelijaa. Uusimmassa kevään yhteishaussa 2023 opintoihin haki 918 opiskelijaa. Aloituspaikkoja syksyksi on tarjolla 20. Tampereen yliopistossa logopedian tenure track -professorina toimii Sari Ylinen.

Logopedian koulutuksesta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. 

Riemupuheterapeutit vierailevat perjantaina 21.4.2023 klo 11–13 Tamperen yliopistolla, Päätalon luentosalissa C109/C6.

Lue lisää logopedian koulutuksesta Tampereen yliopistossa.