Hyppää pääsisältöön

Puheäänen kulttuurierojen tutkimus palkittiin

Julkaistu 19.5.2020
Tampereen yliopisto
Teija Waaramaa/ Kuva: Jonne Renvall
Teija Waaramaa tutkii puheäänen tunneilmaisua ja puheen tunnistamiseen liittyviä kulttuurieroja sekä normaalikuuloisten ja kuulovammaisten välisiä tunnistamiseroja. Kuva: Jonne Renvall
Dosentti Teija Waaramaan tutkimus puheäänen kulttuurieroista sai Kansainvälisen kuunteluliiton vuoden 2020 tutkimuspalkinnon. Palkittu tutkimus käsitteli arabiankielisten ja suomenkielisten käsityksiä äänenlaadusta ja puhujan persoonallisuuden esilletulosta eri äänenlaaduissa.

Teija Waaramaa on väitellyt puheen tunneilmaisuista Tampereen yliopistossa vuonna 2009. Hän työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Palkittu tutkimus perustuu koeasetelmaan, jossa yhdeksän suomenkielistä (4 miestä ja 5 naista) luki 43 sanan pituisen tekstin kahdeksalla eri äänenlaadulla. 46 arabiankielistä kuuntelijaa (34 miestä ja 12 naista) arvioi puhenäytteet seitsemän pisteen asteikolla. Tuloksia verrattiin suomenkielisten kuuntelijoiden (12 miestä ja 38 naista) tuloksiin.

Tulosten mukaan molemmat kuuntelijaryhmät havaitsivat puhujien äänenlaadut samalla tavalla, vaikka suomenkieliset kuuntelijat yhdistivät monia ääniominaisuuksia, erityisesti nasaaliäänteitä, epämiellyttäviin ja muihin kielteisiin piirteisiin.

Arabian- ja suomenkieliset antoivat jonkin verran vastakkaisia arvioita äänille, joissa kieli sijoittuu joko eteen- tai taaksepäin sekä pehmeästi tuotetuille, huokoisille ja kireille äänille. Usein arabiankielisten kuuntelijoiden arviot olivat hajanaisempia kuin suomenkielisten. Puhujien sukupuoli näytti vaikuttavan myös käsityksiin puhujan persoonallisuudesta.

Tutkimuksen mukaan molemmissa kieliryhmissä näyttää olevan samanlaisia stereotyyppisiä taipumuksia yhdistää tiettyjä ääniominaisuuksia tiettyihin persoonallisuudenpiirteisin. Jotkut kieliryhmien välillä havaitut vastakkaiset tulkinnat voivat liittyä kieli- ja kulttuurieroihin.

Teija Waaramaa on tehnyt uraauurtavaa kansainvälistä vertailututkimusta kulttuurieroista, jotka liittyvät puheääneen liittyvien tunneilmaisujen vastaanottoon. Kuuntelukokeisiin on osallistunut satoja kuuntelijoita Suomesta, Ruotsista, Virosta, Venäjältä, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Egyptistä.

Waaramaa jatkaa puheäänen emootioiden vastaanottoon liittyvää tutkimusta maahanmuuttajalasten ja aikuisten parissa sekä normaalikuuloisten ja kuulovammaisten kanssa yhteistyössä Taysin Kuulokeskuksen ja Kairossa sijaitsevan Ain Shams -yliopiston ja yliopistollisen sairaalan kanssa.

Teija Waaramaa, Päivi Lukkarila, Kati Järvinen, Ahmed Geneid, Anne-Maria Laukkanen: Impressions of Personality from Intentional Voice Quality in Arabic-Speaking and Native Finnish-Speaking Listeners. Journal of Voice 2019.