Hyppää pääsisältöön

Psykiatrian alojen potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa vähän

Julkaistu 20.1.2022
Tampereen yliopisto
viitekuvassa tietöistä varoittava liikennemerkki
Psykiatriseen hoitoon liittyviä potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa melko vähän. Vuosina 2003–2016 rekisteröitiin 1 130 potilasvahinkoilmoitusta, joista 12 prosenttia johti korvaukseen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Tampereen yliopiston ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus psykiatrisista potilasvahingoista Suomessa.

Psykiatrian alalla esiintyy vähemmän hoitovirheitä kuin muilla lääketieteen erikoisaloilla myös kansainvälisten tutkimusten mukaan.

Suomalaisessa tutkimuksessa verrattiin psykiatrian ja neurologian alojen potilasvahinkoilmoitusten määrää ja myönteisten korvauspäätösten osuuksia.

Vertailu osoitti, että psykiatrian erikoisaloilla – psykiatrian, lastenpsykiatrian, nuortenpsykiatrian ja oikeuspsykiatrian aloilla – vahinkoilmoituksia tehdään vähemmän ja tulkitaan harvemmin potilaalle korvattaviksi kuin neurologian aloilla.

— Psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoitukset Suomessa liittyvät yleisimmin psykoosin hoitoon tai muun psykiatrisen sairauden lääkehoidon tai biologisen hoidon vaikutuksiin, kertoo psykiatrian professori Olli  Kampman Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa vertailtiin Potilasvakuutuskeskukseen vuosien 2003 ja 2016 välillä rekisteröityjä psykiatrian ja neurologian alojen potilasvahinkoilmoituksia. Lisäksi psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoituksia vuosilta 2012—2016 luokiteltiin tarkemmin sisältönsä mukaan.

Tutkimusaikana PVK:ssa rekisteröitiin 1 130 psykiatrian ja 1 753 neurologian alan potilasvahinkoilmoitusta. Psykiatrian alojen potilasvahinkoilmoituksista potilaalle tai omaisille korvattaviksi tulkittiin 12 prosenttia ja neurologian vastaavista 23 prosenttia. Psykiatrian alojen vahinkoilmoituksista 26 prosenttia liittyi psykoosiin sekä tahdonvastaiseen hoitoon ja 28 prosenttia lääkehoidosta tai muusta biologisesta hoidosta koettuun haittaan.

— Psykiatristen alojen potilasvahinkoja ei ole juuri systemaattisesti seurattu. Tämän vuoksi todettujen potilasvahinkojen laatuun ja määrällisiin muutoksiin tulisi potilasturvallisuuden nimissä kiinnittää enemmän huomiota, Kampman toteaa.

Joona Vintturi, Juho Niemi, Maiju Welling ja Olli Kampman: Psykiatristen potilasvahinkojen yleisyys ja luokittelu. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2022;138(1):84-90