Hyppää pääsisältöön

ProDigial-tutkimusohjelman välituloksissa korostuvat yhteinen sopiminen ja johtajuus

Julkaistu 18.1.2023
Tampereen yliopisto
Kaivinkone ja työmiehiä raitiovaunun työmaalla Tampereen Hämeenkadulla keväällä 2019.
Tampereen ratikkatyömaa Hämeenkadulla toukokuussa 2019. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.
Tutkimuskeskus Terran johtama, infra-alan tuottavuutta ja digiloikkaa edistävä kolmivuotinen ProDigial-tutkimusohjelma on edennyt loppusuoralle. Ympäri Suomen aloitetuista 12 pilottihankkeesta yli puolet on jo valmistunut. Niiden tulokset kertovat, että infra-ala kaipaa kokonaisuutena kipeästi selkeää johtajuutta ja yhteistä sopimista.

ProDigial -tutkimusohjelma edistää tuottavuus- ja digiloikkaa infra-alalla. Ohjelma alkoi marraskuussa 2020 ja sitä johtaa Tampereen yliopistossa toimiva Tutkimuskeskus Terra. Ohjelmassa toteutetaan eri puolilla Suomea 12 pilottia, joissa kootaan tutkimustietoa neljään tutkimusteemaan, joita ovat elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta, toimintakulttuurin muutos ja tuottavuuden parantaminen. Pilotit käsittävät koko infrahankkeen elinkaaren.

– Piloteista saatujen tulosten perusteella voi sanoa, että infra-alalla tarvitaan lisää johtajuutta. Valtakunnan tasolla meiltä puuttuu strategia digitalisaatiosta infra-alalla. Kaupunkitasolla kaupunkien pitäisi olla infrahankkeissa mukana omistajan elkein koko elinkaarella. Nyt infrahankkeiden eri vaiheissa veturi vaihtuu, ja siilojen välinen yhteistyö on puutteellista, täräyttää ProDigial-ohjelmaa johtava teollisuusprofessori Kalle Vaismaa Terrasta.

Piloteista osa liittyy suunnitteluvaiheeseen, osa toteutukseen ja osa kunnossapitoon. Tiedonhallintaan liittyvät pilotit ovat elinkaaren läpäiseviä. Vuoden 2022 loppuun mennessä puolet piloteista oli saatu päätökseen.

– Yritykset tekevät piloteissa kehitystyötä ja yliopisto tutkii niiden onnistumista sekä vaikutusta tuottavuuteen, Vaismaa taustoittaa.

ProDigial-ohjelman tilaajia ovat Väylävirasto ja kymmenen suomalaista kaupunkia, lisäksi yhteistyökumppaneina on 20 infra-alan merkittävää yritystä.

Muutos aikaan yhteisellä sopimisella

ProDigialin päättyneissä piloteissa on havaittu, että infra-alalla tarvitaan yhteistä sopimista. Se on avaintekijä, jotta muun muassa tekninen tieto saadaan kulkemaan elinkaaren läpi, laadunosoitus saadaan paremmalle tasolle ja eri toimijoiden välistä yhteistoiminnallisuutta voidaan vahvistaa infrahankkeissa.

–  Yksi iso pullonkaula on tiedon heikko virtaaminen elinkaaren läpi. Merkittävä osa ratkaisua on yhteinen sopiminen. Esimerkiksi nimikkeistön pitää olla yhdenmukainen, jotta tieto liikkuu ohjelmistojen välillä. Ohjelmistojen kehittäminenkin vaatii yhteistä sopimista, Vaismaa tähdentää.

–  Myös tiedonhallinta hankkeen aikana ja elinkaaren läpi vaativat yhteistä sopimista tilaajaorganisaatioiden sisällä sekä tilaajien ja tuottajien kesken. Tärkeä on myös muistaa, että tiedonhallinnan perustana on lähtötiedon laatu.

Yhteinen sopiminenkin vaatii johtajuutta. ProDigialin pilottien avulla on tullut näkyväksi, että infra-alalla yhteistoiminnallisuus ei ole tällä hetkellä kunnolla kenenkään tai minkään organisaation vastuulla.

Johtaminen on digi- ja tuottavuusloikan avain

Tilannekuvan ja siihen perustuvan tiedolla johtamisen merkitys on noussut tutkimuksessa yhtenä tärkeänä tuottavuuden parantamistekijänä. Tilannekuva on käsitteenä laaja. Eri kohderyhmille tarvitaan erilainen tilannekuva ja samalle kohderyhmälle tarvitaan useita tilannekuvia eri teemoista.

Tilaajat, suunnittelupäälliköt, työmaapäälliköt, ylläpitäjät, infran käyttäjät, elinkeinoelämä, poliitikot ja muut kohderyhmät tarvitsevat erilaista tietoa omaa päätöksentekoaan varten. Täytyy yhteisesti pohtia, mitä tietoa ja missä muodossa se tarvitaan. Kuka tietoa tarvitsee? Kuka sen kerää, ja kuinka usein tietoa seurataan?

–  Tilannekuva on tärkeä johtamisen työkalu. Onkin tärkeä tiedostaa, että tilannekuva on vasta lähtökohta. Siitä saadaan tietoa, jonka pohjalta johdetaan ja tehdään päätöksiä, Kalle Vaismaa painottaa.

Jotta digitalisaatiosta saadaan hyödyt irti, täytyy toimintamalleja kehittää. Se vaatii toimintakulttuurin ja asenteiden muutosta. Virheet, hukkatyö ja riidat vähenevät, kun yhteistyötä tehdään koko elinkaarella. Samoin infran laatu paranee, kun investointivaiheessa otetaan elinkaarikustannukset huomioon. Hyödyt ovat suuret myös tavalliselle kuluttajalle, jolle sujuvat työprosessit ja tiedonkulku näkyvät esimerkiksi työmaiden nopeutumisena sekä tie- ja katuverkon parempana kuntona.

–  Johtajuudella on iso merkitys infra-alan digi- ja tuottavuusloikan saavuttamiseksi. Johtajuutta tarvitaan toimintakulttuurin muutoksessa sekä yhteisen sopimisen onnistumisessa, Kalle Vaismaa toteaa.

ProDigial jatkuu marraskuun 2023 loppuun saakka. Tämän vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa tutkimustuloksia jaetaan eri toimijoille. Valmisteilla on myös jatkoa tutkimusohjelmalle, jotta erinomaisesti alkanut työ ei jäisi kesken – eikä digi- ja tuottavuusloikka kutistuisi vain pieneksi askeleeksi.

Lisätiedot

Kalle Vaismaa
0400 567 283
kalle.vaismaa [at] tuni.fi