Hyppää pääsisältöön

Postin työntekijöitä tutkiva ryhmä sai Työelämän tutkimus -lehden artikkelipalkinnon

Julkaistu 8.11.2019
Tampereen yliopisto
Kirsi Lumme-Sandt otti vastaan artikkelipalkinnonPalkinnon otti tutkijaryhmän edustajana vastaan Kirsi Lumme-Sandt.
Työryhmä Jari Luomanen, Kirsi Lumme-Sandt, Elisa Virkola ja Pirjo Nikander on saanut Työelämän tutkimus -lehden parhaan artikkelin palkinnon artikkelista Kadonnut yhteisö? Postilaisuus ikääntyvien Postin työntekijöiden haastattelupuheessa. Palkinto luovutettiin Työelämän tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa perjantaina.

Artikkelin taustalla on kaksi suurta trendiä, jotka ovat merkityksellisiä sekä yhteiskunnallisen elämän että työelämän tutkimuksen kannalta: työelämän muutokset ja yhteisöllisyyden muutokset. Empiirinen kohdennus ja kontekstointi postilaitokseen ja postissa työtä tehneisiin liittää tutkimuksen kouriintuntuvasti päiväkohtaisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Kohdejoukkona on 50 vuotta täyttäneitä ihmisiä, jotka on irtisanottu tai ovat itse irtisanoutuneet yt-neuvotteluiden yhteydessä. Tutkimukseen osallistuneiden pitkä työhistoria antaa heille kokemuksellista perspektiiviä katsella ja arvioida Postin muuttumista.

Postilaitos on esimerkki organisaatiosta, jossa muutokset ovat seuranneet toisiaan. Postilaisuus on ollut postissa työtä tekeville yhdistävä kokemus, johon organisaation radikaali muuttuminen on tehnyt särön. Posti on koettu aiemmin arvostettuna instituutiona, joka on sellaisenaan antanut pohjaa ammattiylpeydelle. Muutokset työn ehdoissa ovat kuitenkin nostaneet päällimmäiseksi tunteeksi epävarmuuden.

Artikkeli herättää pohtimaan paitsi yhteisön merkitystä myös ammattiylpeyden ja sitoutumisen arvoa sekä työsuorituksissa ja työn laadussa että ihmisten identiteettiperustassa. Samalla se virittää kysymyksen, millaisia toimia niiden säilyttäminen ja synnyttäminen organisaatio- ja johtamistapojen muutoksissa vaatisi.

Toiveena on, että artikkeli löytää tiensä myös niiden yhteiskunnallisten toimijoiden käsiin, joiden tavoitelistalla on työurien pidentäminen. Siinä vaiheessa, jossa ihminen tekee valinnan työuran jatkamisesta tai eläkkeelle siirtymisestä, työpaikan ja organisaation yleisellä ilmapiirillä ja toimintatavoilla on merkitystä motivoitumista lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä. Artikkelista voi löytää osviittoja niihin asioihin.

Palkittavan artikkelin valitsivat Työelämän tutkimus -lehden toimitusneuvosto ja dosentti Tuula Heiskanen.

Työelämän tutkimuspäivät Tampereen yliopistossa 7. - 8.11. juhlistaa tänä vuonna 100-vuotiasta kansainvälistä työjärjestö ILO:a. Päivien teemana on Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille. Tutkimuspäiviä järjestävät Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Työelämän tutkimuspäivät 2019
https://events.tuni.fi/tyoelamantutkimuspaivat2019/

Lisätietoja palkinnosta:
Työelämän tutkimus -lehden päätoimittaja Tuija Koivunen, tuija.koivunen [at] tuni.fi
ja dosentti Tuula Heiskanen, tuula.heiskanen [at] uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 8.11.2019

Kuva: Jonne Renvall