Hyppää pääsisältöön

PoDoCo-ohjelma avittaa tohtoreita yritysmaailmaan

Julkaistu 13.6.2019
Tampereen yliopisto
Jenni Leppiniemi
Tutkijatohtori Jenni Leppiniemi Tampereen yliopiston promootiossa.
Yritysmaailman ja tohtorit yhdistävään Post Docs in Companies -ohjelmaan valittiin 17 uutta osallistujaa. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Jenni Leppiniemi tutkii ja kehittää rahoituksen avulla innovatiivisia puupohjaisia tuotteita UPM-Kymmenessä.

Suomen teollisuuden innovaatioalusta DIMECCin organisoima ja yhdeksän säätiön rahoittama Post Docs in Companies -ohjelma tuo akateemista maailmaa ja yritysmaailmaan lähemmäs toisiaan tukemalla tohtoreiden työllistymistä yrityksiin. Ohjelman tarkoituksena on, että tohtorit saava yritys myös palkkaa heidät jatkossa tehtäviin, joissa edistetään yrityksen pitkäjänteistä strategista uudistumista. Nyt ohjelmaan valittujen 17 tohtorin tutkimuskenttä on mitä moninaisin.

Yksi tohtoreista on Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina työskentelevä Jenni Leppiniemi, jonka tuleva työpaikka on UPM-Kymmene.

– Bioteknologia, materiaalitekniikka sekä solu- ja molekyylibiologia kaikki kuvastavat alaani, sillä tulevassa projektissa työskentelen biomolekyylien, nanoselluloosan sekä solujen parissa, Leppiniemi sanoo.

UPM on viime vuosina kehittänyt innovatiivisia puupohjaisia tuotteita biolääketieteen sovelluksiin. GrowDex® on UPM:n kaupallistama hydrogeeli, joka koostuu nanoselluloosafibrilleistä ja vedestä. Hydrogeeli jäljittelee luonnollista soluväliainetta ja soveltuu siten solujen kolmiulotteiseen kasvattamiseen. Solujen 3D-kasvatuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi lääkekehityksessä tai solu- ja kudosteknologisessa tutkimuksessa.

– Tulevassa projektissa tutkin nanoselluloosafibrillien muokkaamista, jotta niitä voitaisiin hyödyntää entistä paremmin erilaisiin sovelluksiin solujen 3D-kasvatuksissa. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää GrowDexin rinnalle soveltuvia uusia tuotteita, Leppiniemi kertoo. 

UPM valikoitui työpaikaksi aiemman yhteistyön pohjalta. Jenni Leppiniemi työskentelee tutkijatohtorina Vesa Hytösen johtamassa proteiinidynamiikan tutkimusryhmässä, joka on tehnyt UPM:n kanssa yhteistyötä nanoselluloosan muokkaamisen parissa jo parin vuoden ajan.

– Tutkimustyö on ollut kiinnostavaa ja edennyt hyvin, joten UPM suhtautui positiivisesti, kun ehdotin PoDoCo-projektia heille. PoDoCo-rahoitus on mielestäni erinomainen mahdollisuus jatkaa jo käynnissä ollutta tieteellistä tutkimustyötä, mutta samalla päästä perehtymään tuotekehitykseen ja tuotteen valmistusprosessiin myös yrityksen näkökulmasta. Odotan innolla oppivani paljon uutta tämän projektin aikana. Toivon työni olevan hyödyllistä myös UPM:lle ja yhteistyön jatkuvan projektin jälkeenkin, Leppiniemi sanoo.

Seuraava hakukierros syksyllä

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain. Seuraava PoDoCon hakukierros on 15.9.-31.10.2019.

PoDoCo-ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta. DIMECCin omistavat Suomen johtavat valmistavan ja digitaalisen teollisuuden yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Yli 2000 teollisuuden ja tutkimuksen huippuammattilaista on mukana DIMECCin innovointityössä.

Lisätiedot ja kaikki tällä kierroksella rahoitetut tohtorit löytyvät DIMECCin tiedotteesta.

Kuva: Jonne Renvall