Hyppää pääsisältöön

Pikkulasten pneumokokkirokotukset ovat vähentäneet myös aikuisten vakavia pneumokokkitauteja

Julkaistu 30.11.2022
Tampereen yliopisto
aihekuvassa henkilö ottaa rokotetta ruiskuun
Pikkulapsille osana kansallista rokotusohjelmaa annettavat pneumokokkirokotukset ovat vähentäneet merkitsevästi rokotteen sisältämien pneumokokkikantojen esiintyvyyttä ja sen myötä myös aikuisten vakavia pneumokokki-infektioita Suomessa, kertoo tuore tutkimus.

Pneumokokkirokotusten on jo aiemmin osoitettu vähentäneen merkitsevästi sekä rokotettujen että rokottamattomien lasten vakavia pneumokokkitauteja, korvatulehduksia ja antibioottien käyttöä. Rokotusten epäsuorista vaikutuksista aikuisten vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuuteen on kuitenkin ollut rajoitetusti tutkimustietoa.

Pikkulasten pneumokokkirokotukset tulivat Suomessa osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2010. Ennen pikkulasten rokotusten aloittamista aikuisten pneumokokkitaudin ilmaantuvuus lisääntyi vuosittain noin viisi prosenttia.

Rokotusten aloittamisen jälkeen nousu tasaantui ja taudin ilmaantuvuus koko aikuisväestössä väheni noin kolmasosan verrattuna odotettuun arvoon. Myös tapauskuolleisuus, eli kuolemien määrä suhteessa todettuihin tautitapauksiin, väheni, erityisesti yli 65-vuotiailla.

Aikuiset hyötyvät epäsuorasti laumasuojan ansiosta

— Aikuiset hyötyvät lasten rokotuksista epäsuorasti rokotusten aikaansaaman laumasuojan ansiosta, sanoo Tampereen yliopiston epidemiologian professori ja THL:n ylilääkäri Pekka Nuorti.

— Kun rokotetut lapset eivät enää tartuta pneumokokkibakteeria perheenjäseniinsä tai esimerkiksi päiväkodin muihin lapsiin tai henkilökuntaan, pneumokokin aiheuttamat taudit vähenevät myös rokottamattomassa väestössä.

Tutkimuksessa seurattiin valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen vakavien pneumokokki-infektioiden sekä niihin liittyvän kuolleisuuden muutoksia Suomen aikuisväestössä rokotusohjelman alkamisen jälkeen vuosina 2011–2019.

Muutoksia verrattiin ajanjaksoon ennen rokotuksia (2004–2010). Analyysissä otettiin huomioon pneumokokkitaudin ilmaantuvuudessa havaittu nouseva trendi sekä vuodenaikaisvaihtelu.  

Tutkimuksen seuranta-aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 5 610 laboratoriovarmistettua aikuisten vakavaa pneumokokkitapausta. Näistä 85 prosenttiin liittyi keuhkokuume.

Etenkin rokotteen sisältämät pneumokokkityypit vähenivät merkittävästi

Tutkimuksen seuranta-ajan päättyessä pikkulapsille annettavaan PCV10-rokotteeseen sisältyvien pneumokokkityyppien aiheuttamat vakavat pneumokokkitaudit olivat vähentyneet aikuisilla 90 prosenttia.

Rokotteeseen kuulumattomien pneumokokkityyppien aiheuttamat taudit lisääntyivät aluksi, mutta nousu tasaantui noin viiden vuoden kuluttua rokotusten aloittamisesta. Seuranta-ajan lopussa lähes 90 prosenttia aikuisten pneumokokkitaudeista oli rokotteeseen kuulumattomien pneumokokkityyppien aiheuttamia.

Pikkulasten rokotusohjelman aikuisväestölle tuomasta epäsuorasta suojasta huolimatta pneumokokin aiheuttama tautitaakka on edelleen merkittävä etenkin 65 vuotta täyttäneillä.

Tutkimus tehtiin THL:ssa osana lakisääteistä valtakunnallista tartuntatautiseurantaa, jonka avulla seurataan ja arvioidaan muun muassa kansallisen rokotusohjelman väestövaikutuksia.

Tutkimuksen jälkeen, vuosina 2020–2021, COVID-19-pandemian hallintaan käytetyt hygienia- ja rajoitustoimet vähensivät vakavan pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta huomattavasti kaikissa ikäryhmissä.

J. Pekka Nuorti, Hanna Rinta-Kokko, Maija Toropainen, Lotta Siira, Hanna Nohynek, Arto A. Palmu. Long-term population impact of infant 10-valent pneumococcal conjugate vaccination on invasive pneumococcal disease in adults in Finland. Vaccine 2022;40(41): 5950–5958
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.047

Kuva: Jonne Renvall