Hyppää pääsisältöön

Pelkällä kosteudenhallinnalla ei voida estää muovipäällysteisten lattioiden vaurioitumista

Julkaistu 4.3.2020
Tampereen yliopisto
Koekappaleen testaus
Muovipäällysteiset lattiat ovat aiheuttaneet sisäilmaongelmia, vaikka asiaa on jo pitkään pyritty saamaan hallintaan kosteudenhallintaa ja mittauksia kehittämällä. Tampereen yliopiston tutkimuksessa näkökulmaa laajennettiin materiaalien kestävyysominaisuuksiin.

Vuodesta 2017 käynnissä olevassa tutkimuksessa on määritelty laboratoriokoekappaleiden perusteella liimattujen muovimattojen kemialliseen vaurioitumiseen johtavia olosuhde- ja materiaaliyhdistelmätekijöitä. Koekappaleen, jossa ei ole matala-alkalista tasoitetta ja joka on päällystetty päällystysohjeiden mukaisessa kosteudessa (RH 85%), pintaemissiopäästöt Flec-VOC 2-etyyliheksanolin osalta ylittävät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Tämä osoittaa, että pelkällä kosteudenhallinnalla muovipäällysteiden lattiarakenteiden vaurioitumista alkalisen kosteuden vaikutuksesta on haastavaa estää.

Koekappaleissa, joiden päällystämisestä on kulunut 1,3… 2 vuotta ja joissa on 5 mm matala-alkalinen tasoitekerros, sekä materiaaliemissiot (Bulk) että pintaemissiot (Flec) ovat merkittävästi alhaisemmat kuin vastaavanlaisissa koekappaleissa, joissa ei ole tasoitetta tai tasoitteena on 5 mm sementtipohjaista tasoitetta.

Tutkimus on edelleen käynnissä, mutta jo nyt voidaan sanoa, että muovipäällysteisissä lattioissa tulisi käyttää matala-alkalista sementtitasoitetta tai kipsitasoitetta riittävän paksuna kerroksena normaalin kosteudenhallinnan lisäksi, jotta vaurioilta vältyttäisiin.

Tampereen yliopiston tutkimusryhmään kuuluvat Virpi Leivo, Jommi Suonketo, Jussa Pikkuvirta ja Matti Pentti Rakennustekniikasta sekä Essi Sarlin Materiaaliopista.

Lisätietoja: prof. Matti Pentti ,matti.pentti [at] tuni.fi ( matti[dot]pentti[at]tuni[dot]fi) 

 

 

Rakennetun ympäristön tiedekunta  

Uutisia Rakennetunympäristön tiedekunnasta