Hyppää pääsisältöön

Osakeyhtiölain velkojiensuojasäännöksiä ja suojamenettelyjä tulisi modernisoida

Julkaistu 24.8.2020
Tampereen yliopisto
setelit ja kolikot muodostavat silmänmuotoisen kuvion
Yhtiölainsäädännön toimivuudella on merkitystä, kun osakeyhtiöt päättävät sijoittautumispaikastaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tämän vuoksi Suomen yhtiölainsäädännön on oltava jatkuvasti vähintään hyvää kansainvälistä tasoa. Osakeyhtiölain toimivuuden arvioinnissa on viime vuosina noussut esille tarve velkojiensuojasäännösten ja -menettelyiden uudistamiseen.

Tampereen yliopiston ja Lapin yliopiston tutkimuksessa arvioitiin, onko osakeyhtiölain velkojiensuojajärjestelmää mahdollista kehittää sellaiseen suuntaan, jossa yhtiön kyky selviytyä veloistaan korostuisi. Velkojiensuojasääntelyä arvioitiin punnitsemalla keskenään osakeyhtiöille aiheutuvia kustannuksia suhteessa velkojille koituviin hyötyihin.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tukea Suomen osakeyhtiölain velkojiensuojajärjestelmän uudistamista. Päätavoitteena on ollut tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa ja vaikutusarvioita velkojiensuojan vaihtoehtoisista toteuttamistavoista. Tutkimustulokset osoittavat, että monet nykyisistä velkojiensuojasäännöksistä aiheuttavat yhtiöiden rahoitus- ja yritysjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia ja ajallista viivettä ilman velkojien suojaamiseen liittyvää tarvetta.

Tutkimustulosten perusteella osakeyhtiölain velkojiensuojajärjestelmää ehdotetaankin uudistettavaksi monilta osin. Keskeiset muutosehdotukset liittyvät yhtiön oman pääoman menettämistä koskevan ilmoitusvelvollisuuden täsmentämiseen, varojenjaon edellytyksenä olevan maksukykytestin dokumentointiin ja arviointiajankohdan selventämiseen, taseen osoittaman sidotun ja vapaan pääoman erottelusta luopumiseen sekä yksityisten osakeyhtiöiden kevennetyn purkumenettelyn sallimiseen.

Lisäksi velkojiensuojamenettelyä sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä ehdotetaan helpotettavaksi siten, että pääsääntöisesti riittäisi tilintarkastajan arvio siitä, vaarantaako järjestely siihen osallistuvan yhtiö velkojen maksun. Tämä muutos lyhentäisi näiden yritysjärjestelyiden toteuttamiseen Suomessa kuluvaa aikaa, joka on nykyisellään keskeisiin vertailumaihin nähden varsin pitkä.

Tutkimushankkeen toteutusta on seurannut oikeusministeriön ohjausryhmä, jonka pysyvinä asiantuntijoina ovat olleet lain soveltamisen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat. Osana tutkimushanketta toteutettiin vuodenvaihteessa 2019–2020 kyselytutkimus, jossa sidosryhmiltä pyydettiin palautetta sääntelyn kehittämiskohteista. Hankkeessa on selvitetty myös relevanttien vertailumaiden lainsäädäntöä (Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja eurooppalainen yhtiöoikeudellinen mallilainsäädäntö).

Tutkimushankkeen vastuullisina johtajina ovat toimineet yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera ja yritysoikeuden professori Janne Ruohonen.

Selvitys osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta

Samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa on julkaistu myös Roschier Asianajotoimiston selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista. Roschierin tiedote yhtiön sivuilla (englanniksi). Selvitykset ovat läheisessä kytköksessä toisiinsa.

Lisätietoja:

Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto, 050 585 9045, veikko.vahtera [at] tuni.fi
Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto, 050 318 6030, janne.ruohonen [at] tuni.fi

Kuva: Jonne Renvall