Kirjasto

Opintoihin liittyvien todistusten antaminen kirjastossa päättyy

Kello ja kirja
TAMKin kirjastotoimipisteiden osalta opintopalveluiden todistusten anto loppuu 30.4.2019

Jatkossa saat tarvitsemasi opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet ja ateriatukikortit Palvelukadulta opintoasiainkoordinaattoreilta.

Opintopalvelut ovat avoinna klo 10-14.

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset