Hyppää pääsisältöön

Opetushallitukselta valtionavustusta neljälle henkilöstökoulutushankkeelle

Julkaistu 17.5.2022
Tampereen yliopisto
Yliopiston lippu
Valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen tavoitteena on edistää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Tampereen yliopistossa rahoitusta sai neljä uutta hanketta.

Valtion rahoittama henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tarjoamalla eri tavoin toteutettua henkilöstökoulutusta, tuetaan henkilöstön yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää osaamistaan koko työuran ajan. Tampereen yliopiston tutkijoita on mukana neljässä uudessa hankkeessa.

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa valtionavustusta sai kaksi hanketta. Kielet, kulttuurit ja katsomukset koulussa -täydennyskoulutushankkeessa keskitytään nimensä mukaisesti kolmeen teemaan: kielitietoisuuteen, kulttuuritietoisuuteen sekä katsomustietoisuuteen perusopetuksessa. Täydennyskoulutuksen toteuttamisessa käytetään pohjana tällä hetkellä käynnissä olevan Kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -täydennyskoulutuksessa hyväksi havaittuja työskentelymuotoja sekä koulutuksesta saatuja palautteita. Koulutus toteutetaan etänä, millä pyritään vahvistamaan tutkimusperustaisen täydennyskoulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta.

ELOA 2 Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jonka aiheena on laaja-alaista osaamista tukeva toimintakulttuuri. Laaja-alaista osaamista sekä sen kehittymistä ja kehittämistä käsitellään jatkumona varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja se toteutetaan tarvittaessa joko etänä tai hybridinä. Koulutus on jatkumoa aiemmille opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamille kehittämishankkeille.

Analytiikka opetuksen ja johtamisen välineenä -hanke on valtakunnallinen koulutushanke, joka lisää oppimisen ja opetuksen digitalisaation viitekehyksessä opettajien ja rehtoreiden ymmärrystä oppimisdatasta ja siitä, kuinka se oppimisanalytiikan keinoin valjastetaan opetuksen ja koulujärjestelmien uudistamisen tueksi. Hanke lisää opettajien ja rehtorien tietoisuutta oppimisanalytiikan mahdollisuuksista arvioinnissa, oppimisen tukemisessa sekä erityisesti matematiikan opetuksessa. Koulutuksen jälkeen opettajilla ja rehtoreilla on tietoja ja taitoja oppimisanalytiikan eettiseen ja turvalliseen hyödyntämiseen sekä työkaluja laadukkaiden, tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien yhteiskehittämiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopiston ViLLE-keskuksen kanssa. Tampereen yliopistosta mukana on informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta.

Reksiturva Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksessa -koulutushanke tarkastelee oppilaitosten turvallisuuskulttuurin johtamista keskeisimpien oppilaitoksen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, pedagogisen ja digitaalisen turvallisuuden näkökulmien kautta. Aihepiiriä lähestytään luennoilla ja rehtoreiden työstämillä, oppilaitosten tarvelähtöisillä kehittämishankkeilla. Koulutuksessa käsitellään koulun turvallisuusjohtamisen ohella muun muassa psykososiaalista turvallisuutta, turvallisuutta opetussuunnitelmassa ja didaktiikassa sekä nuorten radikalisoitumisen ja huolta aiheuttavien henkilöiden kohtaamista ja kriisien johtamista.  Syksyllä käynnistyvä koulutus on kolmas Reksiturva.  Yhteistyökumppanina on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos.