Hyppää pääsisältöön

Opettajan työ palkitsee, koska siinä näkee onnistumisia

Julkaistu 9.10.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Uutinen opettajankoulutuksesta
Opettajalla on kauaskantoinen merkitys kaikenikäisiin, sillä lasten ja nuorten lisäksi opettaja voi työskennellä aikuisten kanssa. Hän voi kulkea rinnalla eri elämänvaiheissa kaikenikäisten kanssa. Opettajan työssä nousee esiin monia hyviä puolia.

Opettajan työ palkitsee, koska siinä näkee onnistumisia. Opettaja pääsee itse myös jatkuvasti kehittymään ja vaikuttamaan monenlaisissa, ammatillisissa verkostoissa. Opettaja on merkittävällä tavalla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, kertoo Kaisa-Leena Ahlroth, koulutuspäällikkö Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Opettajan ammatti on arvostettu meillä Suomessa ja luottamus opettajan ammattitaitoon on korkea. Ennen vanhaan opettajaa piti tervehtiä lakki kourassa ja hän oli suuri auktoriteetti, kun hän tuli kylänraitilla vastaan. Muutos entisajan koulusta tähän päivään on kuitenkin suuri.  Opetustyön lisäksi hänen on oltava muuttuvassa maailmassa ajan hermolla ja vastattava opetuksen uudistamisen sekä inkluusion haasteisiin.

Kouluissa ja oppilaitoksissa kokeillaan jatkuvasti uusia toimintatapoja, joilla vastataan nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin. Vaikka media uutisoi varsinkin kauhutarinoita opettajan työstä ja opettajankoulutus on ristipaineessa yhteiskunnan odotusten kanssa, asiat eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia.

Opettaja on edelleenkin tekemisissä opiskelun ja oppimisen kanssa, ja ihmisten kohtaaminen on pysynyt samana. Nämä asiat ovat yhä opettajuuden ydinosaamista. Ympäristö sen sijaan on muuttunut, sillä opetus ja oppiminen tapahtuvat jo pitkälti digitaalisissa ympäristöissä, ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola kuvailee.

Ammatillinen opettajankoulutus kehittää LUMA-aineiden opettajien koulutusta

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa seurataan yhteiskunnan muutosta ja opetussuunnitelmia kehitetään vastaamaan osaamistarpeisiin. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Tällöin osaamiskriteereissä noudatetaan kansallisen ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa seitsemän eli soveltavan tason osaamista.

 Näemme tämän muutoksen olevan oikeansuuntaista kehitystä, toteaa Ahlroth.

Suomessa on viime vuosina havahduttu matemaattisten taitojen osaamisen merkitykseen. Matemaattisten taitojen osaamista on alettu painottaa osana perusosaamista ja kaikkia opintoja.

Olemme siinä nyt samalla tasolla kuin monissa muissa maissa, etenkin OECD-maissa, kertoo Ahlroth. Tästä syystä mekin Tampereella olemme mukana useissa LUMA-aineiden valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa, kertoo Ahlroth.

TAOKissa käynnistetään uusi opettajankoulutusryhmä, joka on suunnattu tekniikan ja LUMA-aineiden ammattilaisille.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa on nähty tarve tekniikan alan ammatillisille opettajille, koska tekniikan ammatillista opettajista on pulaa tai monet heistä ovat eläköitymässä, kertoo Ahlroth.

Uutinen TAOKIsta 2

Jaettu asiantuntijuus ja verkostoitumistaidot osana opettajuutta

Sellaiset ajat ovat ohi, jolloin opettaja meni yksin luokkaan, sulki ovensa, suunnitteli ja toteutti opetustaan yksin. 

Ennen opettajan työ oli autonomista ja itsenäistä, nyt kehitys on mennyt voimakkaasti kollegiaaliseen suuntaan. Nyt opettaja saa jakaa osaamistaan toisten kanssa ja se on jaettua asiantuntijuutta opettajuudessa. Työskennellään myös verkostomaisesti, kuvailee Ahlroth.

Opettajan työtä tehdään erilaisissa verkostoissa, rajat ylittäen, eikä opettaja enää vastaa opetuksen kokonaisuudesta täysin yksin, vaan suunnittelee opetuksen sisältöjä tiimeissä. Ilola kuvailee opettajuutta mosaiikin kokoamiseksi. Sen lisäksi opettajan täytyy olla tilannetajuinen jönglööri, jolla on monta palloa ilmassa yhtä aikaa, hän listaa opettajan taitoja. 

- Taitojen hyödyntämistä opitaan vähitellen. On tärkeää, että opettajalla on tilannetajua ja kykyä hahmottaa, milloin hän toimii opettajan, ohjaajan, kollegan tai esimerkiksi mentorin roolissa, Ilola kertoo opettajuudesta.

Verkosto- ja vuorovaikutustaidot korostuvat nykyisin paljon, sillä opiskelu on muuttunut kaikkialliseksi, ajasta ja paikasta riippumattomaksi toiminnaksi.

Digitaalisissa oppimisympäristöissä toimiminen saattaa kärjistää tunteita, joten opettajilta edellytetään näissäkin tilanteissa tunnetaitoja, Ilola pohtii.

Haasteita opettajan työhön tuovat erilaiset oppijat. Koulun tehtävänä on toteuttaa inkluusiota niin, että erityistarpeet huomioidaan pedagogisissa ratkaisuissa ja rakennetaan yksilöllisiä polkuja erilaisille oppijoille.

– TAOKissa voimme hyödyntää sitä, että ammatillisten erityisopettajien koulutusta on myös meillä. Osaamista löytyy henkilöstöstä, joten sitä voimme käyttää laajasti koko opettajankoulutuksessa, iloitsee Ahlroth.

Pedagogiset opinnot sopivat myös muissa tehtävissä toimiville

Vaikka suurin osa opettajankoulutukseen valituista toimii jo opettajina, on opintoihin valittu myös niitä, jotka eivät työskentele opettajina. Opinnot voivat toimia urakehityksen tukijoina.

Osa valituista opiskelijoista eivät suunnittele työskentelevänsä opettajana opintojensa jälkeen, vaan hakevat koulutuksesta pedagogista osaamista osaksi omaa työtään ja omaa urakehitystään, kertoo Ahlroth.

Monikulttuurisuus on myös asia, johon Ilola haluaa ottaa kantaa.

- Yhä monimuotoistuva Suomi tarvitsee opettajankoulutukseen enemmän myös taustaltaan monikulttuurisia opettajia. Tampereen vinkkelistä toivoisin, että monikulttuurisuus näkyisi enemmän. Ilmiöinä asioita tunnistetaan, mutta sen haasteen ratkaisijoiksi toivotaan mukaan myös taustaltaan monikulttuurisia ihmisiä, sanoo Ilola.

 

Teksti: Arja Lundan

Kuvat: Pixabay