Hyppää pääsisältöön

Myrsky-hanke tarjoaa uudistumishaluisille yrityksille sparrausta ja koulutusta

Julkaistu 6.4.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Marika Vuorenmaa ja Suvi Liljeqvist seisovat portaikossa.Marika Vuorenmaa ja Suvi Liljeqvist uskovat, että hankkeen myötä ammattikorkeakoulut tulevat entistä tutummiksi yrittäjille ja että mikro- ja pk-yritysten on jatkossa helpompaa hyödyntää ammattikorkeakoulujen palveluja.
Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana Myrsky-hankkeessa. Valtakunnallisen hankkeen tavoite on vahvistaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa tarjotaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstölle osaamista vahvistavia palveluja.

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeisimpien vuosien aikana. Korona, Ukrainan sota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet sekä mikro- että pk-yritysten toimintaan ja kilpailukykyyn. Myrsky-hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kilpailukykyä tarjoamalla palveluja vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa.

Mikä tekee hankkeesta erityisen?

Hankeidean takana on 22 ammattikorkeakoulua Suomessa. TAMK on yksi hankkeen kahdeksasta Länsi-Suomen alueen mukana olevasta ammattikorkeakoulusta. Lisäksi TAMK toimii koko Länsi-Suomen suuralueen päätoteuttajana ja osallistuu myös neljän suuralueen yhteiseen toteutukseen ja edustaa Länsi-Suomea suuralueiden yhteistyössä. Näin systemaattista toimintamallia yritysten ja ammattikorkeakoulujen välillä ei ole aiemmin ollut.

Hanke tuo tutuksi ammattikorkeakoulujen palveluita ja yhteistyön mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrityksille.

– Erityisesti mikroyrityksiä pyritään saamaan mukaan hankkeen toimintaan, vaikka kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, Suvi Liljeqvist, hankkeen projektipäällikkö TAMKissa sekä Länsi-Suomen suuralueen koordinaattori kertoo.

Hankkeesta tekee erityisen lisäksi se, että yritysten toimialaa ei ole määritelty. Yritykset voivat edustaa mitä tahansa toimialaa ja olla eri vaiheissa omalla elinkaarellaan.

– Pyrimme tällä hankkeella auttamaan erityisesti pieniä yrityksiä löytämään muutoksista uutta kasvua ja rohkeutta lähteä uudistamaan liiketoimintaansa. Onkin hienoa nähdä, millaista ideoiden ja kokemusten jakamista hankkeen kohtaamisissa syntyy. Maaliskuisessa aamukahvitilaisuudessamme oli yrityksiä esimerkiksi koulutus- ja konsultointipalveluista, taidealalta, viestinnästä ja tekstiilialalta, hankkeen asiantuntija Marika Vuorenmaa kertoo.

Yritykset hyötyvät hankkeesta

Yrityksille tarjotaan infotilaisuuksia, mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.

– Tuomme esiin eri tavoin onnistuneita, positiivisia ja uusia polkuja avanneita mikro- ja pk-yritysten muutostarinoita ja kehittämiskokemuksia. Yritykset lähtevät helpommin muutoksen polulle, uskaltavat kehittää toimintaansa ja oppivat sekä toisilta yrityksiltä että hanketoimijoilta, Liljeqvist toteaa.

Hanke avaa lisäksi ovia yritysten väliseen yhteistyöhön ja toisilta yrityksiltä ja yrittäjiltä oppimiseen. Vertaistuki sekä kannustaminen ovat avaimia muutokseen. Myös sidosryhmien, kuten yrittäjäjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on hankkeessa vahvasti läsnä.

– Meille on tärkeää pienten yritysten ja yrittäjien kuuntelu ja tukeminen. Tarjoamme tukea koko ammattikorkeakouluverkoston kautta, mutta myös saattamalla samassa tilanteessa olevat yrittäjät yhteen. Yhteisöllisyyden rakentaminen on oleellista, koska pienyrittäjien arki on tunnetusti yksinäistä. Yrittäjät joutuvat tekemään tilannearviot ja päätökset usein yksin ja nopeasti. Haluamme luoda muutosjoustoa ja innostusta yrittäjiin, jotta he näkisivät uusia mahdollisuuksia toimintaympäristössään, Vuorenmaa lisää.

Seuraava hankkeen maksuton inspiraatioilta yrityksille järjestetään hybriditoteutuksena 27.4.2023 Tampereella, Finlaysonin alueella Proakatemian Stage-tilassa.

 

Myrsky-hanke on alkanut 1.11.2022 ja se päättyy 31.12.2023. Hanketta rahoittaa ESR, REACT-EU-välineen määrärahoista, osana unionin covid 19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

 

Lue lisää Myrsky-hankkeesta: https://projects.tuni.fi/myrsky/

Lue lisää inspiraatioillasta ja ilmoittaudu mukaan: https://projects.tuni.fi/myrsky/uutiset/tervetuloa-inspiraatioiltaan-to-27-4-klo-16-30/

 

Teksti: Riikka Kramer

Kuva: Emmi Suominen