Hyppää pääsisältöön

Mitä tyyli on? Alexandria Nova -verkoston kansanvälinen työpaja Nätyllä

Julkaistu 20.3.2023
Tampereen yliopisto
Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall
Tampereen työpajassa mukana oli ohjaajaopiskelijoita eri maista ja näyttelijäopiskelijoita Nätyltä, Teakista ja Vilnasta.
ICARUS (Exercises in Style) -työpaja järjestettiin Nätyllä Alexandria Nova -verkoston kautta.

Alexandria Nova (www.alexandrianova.eu) on pohjois-eurooppalaisten ohjauksen koulutusohjelmien kansainvälinen verkosto, jossa mukana ovat ohjaajantaiteen koulutusohjelmat Teakista Helsingistä, Vilnasta, Berliinistä, Kööpenhamista, Oslosta, Tukholmasta ja Reykjavikista, sekä kumppanikoulusta Sao Paolosta, Brasiliasta. Keskisenä tavoitteena on tuoda yhteen ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoita eri maista, vaihtaa ajatuksia sekä muun muassa harjoitella ohjaajan ja näyttelijän välistä vuorovaikutusta kansainvälisessä työskentely-ympäristössä.

Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall

Verkosto järjestää ohjauksen opiskelijoille vuosittain työpajoja eri maissa. Tällä kertaa työpajat järjestettiin yhtaikaa Tampereella ja Klaipedassa, Liettuassa. Tampereen työpajassa oli mukana 12 ohjaajaopiskelijaa (Reykjavikista, Oslosta, Berliinistä, Kööpenhaminasta ja Vilnasta) ja 13 näyttelijäopiskelijaa (Nätyltä, Teakista ja Vilnasta). Tärkeintä on yhdessä työskenteleminen ja toinen toisiltaan oppiminen, vertaisoppiminen. Työpajan opettajina toimivat Riko Saatsi (TeaK, ohjaajantaide) ja Samuli Nordberg (Näty, näyttelijäntaide).

Työpajassa tarkasteltiin tyyliä näyttämöllä: Mitä tyyli on? Miten tyyli on osa esityksen sisältöä? Miten tyyli on yhteydessä taiteilijan maailmankuvaan? Miten tyyli ohjaa katsojan tulkintaa esityksestä? Miten tyyli on työkalu oman abstraktin ajattelun muuntamiseksi näyttämön konkretiaksi? Miten tyyli voi toimia reittinä esityksen rakentamiselle? Mikä on oma tyylini näyttämöllä?

Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall

Opiskelijat työskentelivät kahden viikon ajan neljässä pienryhmässä erilaisten tyyliharjoitusten ja tehtävänantojen kautta, rakentaen päivittäin tyylillisiä variaatioita kohtauksista, jotka esitettiin ja purettiin keskustellen. Työpajan pohjamateriaaleina toimivat Raymond Queneaun Exercises in Style -kirja, antiikin Kreikan Ikarus-myytti sekä Queneaun myytin pohjalta näytelmämuotoon kirjoittama leikillinen romaani The Flight of Icarus. Nätyn tekninen henkilökunta toimi työskentelyn tukena, eli ryhmillä oli käytössään pienimuotoinen valo- ja äänikalusto, lavastuselementtejä sekä puku- ja tarpeistovarasto. 

Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall

Työpajan keskeisiä tavoitteita olivat: 

  • Tuoda yhteen ohjaaja- ja näyttelijäopiskelijoita eri maista. Tarjota yhteisen työskentelyn alusta, jossa havaintojen ja ajatusten vaihto, tutustuminen erilaisiin työskentelytapoihin sekä vertaisoppiminen on mahdollista.
  • Tehdä tilaa opiskelijoiden omalle taiteelliselle työskentelylle kv-ympäristössä.
  • Tutustua tyyliin työkaluna, joka voi käynnistää taiteellisen prosessin näyttämöllä ja toimia keinona muuntaa taiteellinen ajattelu konkretisiksi asioiksi näyttämöllä ja tehdä esityksen sisältö näkyväksi.
  • Tyyliharjoitusten kautta lähestyä työpajan / opiskelijoiden kannalta keskeistä kysymystä: Mikä on oma tyylini näyttämöllä?
  • Tyyliharjoitusten kautta harjoitella ja reflektoida ohjaajan ja näyttelijän välistä vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisuutta kansainvälisessä työskentely-ympäristössä. 
Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall

– Työpaja oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Näty tarjosi erinomaiset puitteet työpajan työskentelylle ja ohjaajien & näyttelijöiden yhteistyö toimi mainiosti. Oma toiveeni on, että Näty voisi jatkossakin toimia yhtenä kumppaniohjelmana Alexandria Nova -verkoston työpajoissa. Eli jatkoa toivottavasti seuraa. Kansainvälisten alustojen luominen eri maiden taideopiskelijoille on nykypäivänä erityisen tärkeää, ja näissä työpajoissa syntyneet kontaktit voivat parhaimmassa tapauksessa johtaa erilaisiin kansainvälisiin yhteistyön muotoihin opintojen jälkeen ammattikentällä, toteaa Riko Saatsi

Aleksandria Nova -työpaja, kuva: Jonne Renvall

Lisää kuvia 

Kuvat: Jonne Renvall