Hyppää pääsisältöön

Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa

Julkaistu 28.2.2023
Tampereen yliopisto
Kuvassa lukee Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa -hanke
Valtioneuvoston vuoden 2023 käynnistettävät hankkeet on valittu. Näillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. Yksi käynnistyneistä hankkeista on Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa. Hanke on vuoden mittainen ja sen toteuttavat yliopistonlehtori Katja Lehtisaari (Tampereen yliopisto), tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund (Turun yliopisto) ja Tampereen yliopiston dosentti Heikki Hellman (Vennalammi-tuotannot Oy).

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, mikä on median omistajuuden keskittymisen nykytila Suomessa. Tämä tutkimus tarkastelee empiirisesti sitä, miten uutismedian keskittyminen on vaikuttanut mediasisältöjen moninaisuuteen sekä pohtii keskittymisen seurauksia tiedon tasapuolisuuden ja sananvapauden kannalta. Tavoitteena on myös kartoittaa sitä, millaisia vaikutuksia keskittymisellä on kansainvälisesti havaittu olevan mediasisältöihin ja miten keskeisissä verrokkimaissa keskittymistä on pyritty hillitsemään. Edelleen tavoitteena on haastattelujen ja kyselyn avulla selvittää, miten media-ala itse ja alan muut asiantuntijat näkevät keskittymisen vaikutukset median moninaisuudelle, tiedonsaannin tasapuolisuudelle ja sananvapaudelle. 

Median omistuksen ja sisältöjen moninaisuus on keskeinen viestintäpoliittinen arvo Suomen kaltaisessa läntisessä demokratiassa. Viimeaikaiset tutkimukset ja kansainväliset vertailut ovat viitanneet suomalaisen media-alan keskittyneen ja toimijoiden määrän vähentyneen voimakkaasti uudella vuosituhannella. Samaan aikaan digitalisaatio on mullistanut kaikkien mediatoimialojen ansaintalogiikan, haastanut perinteiset mediatuotteet ja edistänyt sekä markkinoilta poistumista että konsolidaatiota maantieteellisesti rajatuilla markkinoilla. 

Media-alan yhdistyminen ja omistuksen kasautumisen katsotaan yleisesti olevan riski sekä markkinoiden että demokratian kannalta. Markkinanäkökulmasta keskittyminen uhkaa yritysten välistä tervettä kilpailua muutamien suurten yritysten päästessä estämään markkinoiden tehokasta toimintaa. Demokratianäkökulmasta puolestaan korostuvat keskittymisen yhteiskunnalliset, poliittiset ja kulttuuriset vaikutukset sen uhatessa kansalaisten saaman tiedon laatua ja moninaisuutta. 

  

Liikenne- ja viestinäministeriö: Median keskittyminen ja mediasisältöjen moninaisuus Suomessa  

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Katja Lehtisaari, Tampereen yliopisto, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi 

Toteuttajat: Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vennalammi-tuotannot Oy


Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia. Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö