Hyppää pääsisältöön

Matkapuhelimen käytöllä ei yhteyttä päänsärkyyn – terveysvaikutusten tutkimus jatkuu

Julkaistu 24.7.2019
Tampereen yliopisto
Matkapuhelimen käyttö
Uusien tutkimustulosten mukaan matkapuhelimen käytöllä ei ole yhteyttä pääsäryn eikä kuulo-ongelmien kehittymiseen. Matkapuhelinten yhteyttä päänsärkyyn, tinnitukseen ja kuulon heikentymiseen tutkittiin nelivuotisessa seurantatutkimuksessa, johon osallistui yli 24 000 ihmistä Suomesta ja Ruotsista.

Tutkimushenkilöt antoivat operaattoreille luvan omien puhelutietojensa luovuttamiseen tutkimusta varten vuosina 2009–2010. Osallistujat jaettiin ryhmiin puheajan perusteella. Eniten puhelinta käyttäneitä eli 4,5 tuntia viikossa puhuneita verrattiin alle 72 minuuttia viikossa puhuneisiin. Analyysissä olivat mukana vain henkilöt, jotka eivät raportoineet tutkimuksen alussa viikoittaista päänsärkyä, kuulon alenemaa tai tinnitusta.

Oireita kysyttiin uudelleen neljän vuoden kuluttua. Lähes joka kymmenes kertoi seurannan aikana alkaneesta viikoittaisesta päänsärystä. Eniten puhelinta käyttäneillä päänsärky oli hieman yleisempää kuin vähän puhelinta käyttäneillä. Kun pääsäryn muut riskitekijät kuten ikä, sukupuoli, terveydentila, lääkkeiden käyttö ja masennus huomioitiin, ero kuitenkin hävisi. Puheajan määrä ei ollut yhteydessä tinnitukseen ja kuulon heikentymiseen.

– Tulokset osoittavat, että matkapuhelinta käyttävät eniten ihmiset, joilla on myös eniten päänsäryn riskitekijöitä. On myös mahdollista, että runsas matkapuhelimen käyttö liittyy kiireiseen ja stressaavaan elämäntyyliin, sanoo Suomen tutkimusta johtava epidemiologian professori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

Aiemmissa tutkimuksissa matkapuhelinten vaikutuksista pääsärkyyn ja muihin oireisiin on saatu ristiriitaisia tuloksia. Edelliset tutkimukset ovat nyt julkaistua pienempiä ja perustuvat lyhyempään seurantaan. 

– Tutkimus antaa aiempaa luotettavampaa tietoa, sillä matkapuhelimen käyttöä koskevat tiedot saatiin puhelun tarkkuudella puhelinoperaattoreilta. Aiemmissa tutkimuksissa taas on pyydetty osallistujia arvioimaan käyttömäärää.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida radiotaajuisen sähkömagneettikentän mahdollisia vaikutuksia terveyteen. Kenttä on voimakkaampi vanhoissa toisen polven GSM-verkoissa kuin uudemmissa kolmannen polven UMTS-puhelimissa. Myös muun muassa langattomat verkot aiheuttavat sähkömagneettikenttiä.

Tutkimustulokset julkaistiin heinäkuussa International Journal of Epidemiology -tiedelehdessä. Tampereen yliopiston lisäksi hankkeeseen osallistui ruotsalainen Karolinska Institutet sekä tutkimuslaitoksia ja yliopistoja Englannista, Hollannista ja Tanskasta. Tutkimusaineisto on osa COSMOS-tutkimusta, jossa arvioidaan matkapuhelinten käytön mahdollisia terveysvaikutuksia. Laaja eurooppalainen tutkimus jatkuu nyt uusin tutkimuskysymyksin.

– Jatkossa on tarkoitus selvittää unihäiriöiden, hermostosairauksien ja syövän esiintymistä suhteessa kännykän käytön määrään, professori Auvinen kertoo.

Nykyisin Tampereen yliopiston vetämä tutkimus käynnistettiin alun perin yliopiston ja Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä. Suomalaista tutkimusta ovat rahoittaneen Koneen Säätiö, Valtion tutkimusrahoitus, TEKES/Business Finland, Yrjö Jahnssonin säätiö, Säteilyturvakeskus ja matkapuhelinvalmistajien yhteenliittymä Mobile Manufacturers’ Forum.


Tutkimustulokset on julkaistu artikkelissa:
Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health (COSMOS) in Sweden and Finland. International Journal of Epidemiology, dyz127, https://doi.org/10.1093/ije/dyz127

Lisätiedot:
Professori Anssi Auvinen
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
040 190 1640
anssi.auvinen [at] tuni.fi

---
Kuva:
Jim Reardan/Unsplash

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 24.7.2019