Hyppää pääsisältöön

Lauri Tuuren väitös nivelrikon uudesta lääkevaikutuskohteesta palkittiin

Julkaistu 28.10.2020
Tampereen yliopisto
Lauri Tuure
Tampereen yliopistossa väitellyt lääketieteen tohtori Lauri Tuure on saanut Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY:n) väitöskirjapalkinnon. SFY myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain erityisen ansiokkaalle farmakologian alan väitöskirjalle.

Lauri Tuure tutki uuden lääkevaikutuskohteen, mPGES-1-tulehdusentsyymin, säätelyä nivelrikon solumalleissa ja löysi uuden vaikutusmekanismin kahdelle jo käytössä olevalle lääkkeelle. Hän selvitti myös kokeellisen mPGES-1:n estäjän vaikutuksia nivelrikkorustoon. Tutkimus on tehty Tampereen yliopiston Immunofarmakologian tutkimusryhmässä.

Tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, kuuluvat maailmanlaajuisesti eniten käytettyihin lääkkeisiin. Ne ovat tehokkaita kipulääkkeitä, mutta haittavaikutukset rajoittavat niiden käyttöä.

Tuuren väitöskirjan keskiössä on entsyymi, mikrosomaalinen prostaglandiini E syntaasi-1 (mPGES-1), jonka estäjiä pidetään lupaavina ”uuden sukupolven” tulehduskipulääkkeinä. Nämä ovat kuitenkin vielä tutkimusvaiheessa.

Väitöskirjatyössä todettiin, että vuosikymmeniä nivelreuman hoidossa käytetty kultayhdiste, aurotiomalaatti, estää mPGES-1:n ilmentymistä nivelrikkopotilaan rustossa. Myös uusi tulehdusta rauhoittava lääke, PDE4-estäjien ryhmään kuuluva rolipraami, esti mPGES-1:n ilmentymistä valkosoluissa.

Tutkimuksessa saatiin tarkempaa tietoa myös niistä solunsisäisistä signalointireiteistä, jotka säätelevät mPGES-1:n ilmentymistä tulehduksessa ja käytännössä välittävät tutkittujen lääkeaineiden vaikutukset mPGES-1:een.

Maailman yleisin nivelsairaus, nivelrikko, on yksi tulehduskipulääkkeiden käyttöaiheista. Tulehdusentsyymi mPGES-1:n ilmentyminen lisääntyy monissa tulehdussairauksissa, myös nivelrikossa.

Tuure tutki mPGES 1:tä estävän kokeellisen lääkeaineen, MF63:n, ja tutun tulehduskipulääkkeen, ibuprofeenin, vaikutuksia nivelrikkopotilaan rustosoluissa koko genomin laajuisella uuden sukupolven ekspressioanalyysimenetelmällä. MF63:llä havaittiin olevan aivan uudenlaisia hyödyllisiä vaikutuksia: se lisäsi niveltulehdukseen liittyvien solunsisäisten antioksidanttien ja kahden tärkeän tulehdusta rauhoittavan tekijän tuottoa.

– Tämä viittaa siihen, että mPGES-1:tä estävillä yhdisteillä olisi kipulääkepotentiaalinsa lisäksi nivelrustoa suojaavia vaikutuksia, Tuure toteaa. Ibuprofeenin vaikutukset nivelrustoon olivat vähäiset.

Farmakologian alaan kuuluvaa väitöskirjatutkimusta ohjasivat FM Mari Hämäläinen ja professori Eeva Moilanen. LT Lauri Tuuren väitöskirja Microsomal Prostaglandin E Synthase-1 in Osteoarthritis tarkastettiin Tampereen yliopistossa 27.9.2019 ja tiedekunta hyväksyi sen kunniamaininnalla. Vastaväittäjänä toimi professori Per-Johan Jakobsson Karoliinisesta instituutista Tukholmasta.

Lauri Tuuren väitöskirja