Hyppää pääsisältöön

Lapsiuhritutkimus selvittää lasten kokemaa väkivaltaa Suomessa

Julkaistu 2.2.2022
Tampereen yliopisto
Heijastus pintamateriaalissa.Kuvituskuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistossa alkaa lapsiuhritutkimus, jossa selvitetään lasten kokemaa väkivaltaa Suomessa. Tutkimus on yksi kansallisen lapsistrategian toimenpiteistä.

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

Yhtenä toimenpiteenä Tampereen yliopisto toteuttaa lapsiuhritutkimuksen. Kyseessä on lapsille ja nuorille suunnattu kansallisesti edustavaan otokseen perustuva kyselytutkimus, jossa selvitetään laajasti lasten ja nuorten uhrikokemuksia eri elämänalueilla ja elinympäristöissä.

Tutkimushanketta johtava Noora Ellonen pitää tärkeänä, että lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ perustuu oletusten sijaan tutkittuun tietoon. Tutkimuksesta saadaan kansallisesti edustavaa tietoa ilmiön vähentämiseksi ja viranomaistoiminnan tueksi.

– Koska lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omista kokemuksistaan, on eettisesti tärkeää kysyä niistä suoraan heiltä itseltään, Ellonen korostaa.

Tutkimus kuuluu kansalliseen lapsistrategiaan.

– Tutkimus on tärkeä, sillä lasten suojelu väkivallalta edellyttää tietoa heidän väkivaltakokemuksistaan. Lasten ja nuorten kokema väkivalta on myös osin muuttunut koronakriisin myötä, ja siksi varsinainen lapsiuhritutkimus on tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi ilmiöstä, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Tutkijoina hankkeessa toimivat Laura Mielityinen ja Sari Hautamäki Tampereen yliopiston yhteiskuntatietieden tiedekunnasta. Kysely kerätään kevään 2022 aikana noin 600 koulussa. Tutkimusraportti julkaistaan avoimesti verkossa keväällä 2023.

Varsinainen lapsiuhritutkimus on toteutettu viimeksi vuonna 2013, minkä jälkeen asiaa on selvitetty osana THL:n kouluterveyskyselyä. Lapsiuhritutkimus tarjoaa tärkeää tietoa paitsi tutkijoille myös lasten ja nuorten kanssa toimiville eri alojen ammattilaisille.


Uutislähde:
STM tiedote: Lapsiuhritutkimus toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa (www.stm.fi)

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Noora Ellonen, 050 318 2509, noora.ellonen [at] tuni.fi

Kansallinen lapsistrategia

Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma : Valtioneuvoston periaatepäätös
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, johanna.laisaari [at] gov.fi