Hyppää pääsisältöön

Lapsistrategia etenee tutkimustyön pohjalta

Julkaistu 23.6.2020
Tampereen yliopisto
Aakkoset päiväkodissa/ Kuva: Jonne RenvallKuva: Jonne Renvall
Vuodesta 2018 suunnitteilla ollut kansallinen lapsistrategia etenee tutkitun tiedon pohjalta. Kesän alussa 2020 valmistui lapsistrategian oikeudellista perustaa koskeva selvitys, josta työ jatkuu parlamentaarisen komitean muodossa. Komitea valmistelee vuoden 2020 loppuun mennessä strategian, johon on määrä kirjata hallituskausien ylittävät pitkän aikavälin tavoitteet.

Lapsistrategian valmistelu on nojannut tutkimustietoon, johon myös Tampereen yliopiston tutkijat ovat antaneet vahvan panoksen. Runsas vuosi sitten valmistui professori Jouni Välijärven työryhmän raportti, johon on kirjattu satoja tutkimuksia noin 200 tutkijalta.

– Tämä on kansallisella tasolla merkittävää työtä. Minulle itsellenikin on ollut valtavan opettavaista lukea eri tutkimuksista ja huomata, miten paljon näistä asioista meillä tiedetään, arvioi tutkijaryhmässä mukana ollut Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila maaliskuussa 2019.

Tampereen yliopistosta on mukana tutkimuksia noin 30 tutkijalta tai tutkimusryhmältä useilta eri tieteenaloilta kuten aluetieteestä, terveystieteestä, lääketieteestä sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteistä.

Tutkimustiedolle tulee tarvetta jatkossakin. Lapsistrategian oikeusperustaa koskevaan selvitykseen on kirjattu, että ”tarvitaan lisää laadukasta ja monipuolista säännöllisesti kerättyä seurantatietoa alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnista ja terveydestä”. Selvityksen mukaan osaltaan näihin tarpeisiin vastaa Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen Childcare-hanke.

Childcare-hanke tutkii lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Lapsistrategiasta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Lue myös: Tutkijaryhmä kokosi aineiston kansallista lapsistrategiaa varten