Hyppää pääsisältöön

Lähisuhdeväkivallan torjuntaan kehitetään uusia ratkaisuja eurooppalaisessa hankkeessa

Julkaistu 27.3.2023
Tampereen yliopisto
Ihmisiä kokoontuneena ryhmäkuvaan, taustalla osallistujia myös etänä ruudullaKuva: ISEDA-hankkeen kaksipäiväinen kokous järjestettiin helmikuussa Tampereen yliopistossa. (Kuva: ISEDA-hanke)
Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen yksikkö on mukana Horizon Europe -hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään uusia lähestymistapoja lähisuhdeväkivallan torjuntaan. Hanke hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä sekä monialaista asiantuntemusta lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä ja palvelujärjestelmän kehittämisessä. Tampereen yliopisto johtaa projektivaihetta, jossa tuotetaan Euroopan laajuiset politiikkasuositukset.

ISEDA-hanke (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse) on monitieteinen, yhdeksän Euroopan maan tutkija- ja asiantuntijaverkostoja hyödyntävä konsortio. Hankkeessa työskentelee tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen asiantuntijoita, pelitutkijoita, koulutusohjelmiin erikoistuneita pelinkehittäjiä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, poliisiviranomaisia, turvallisuusasiantuntijoita sekä sosiaali- ja terveystieteilijöitä.

– Monialaisella yhteistyöllä pyrimme lisäämään tietoisuutta, kehittämään palvelujärjestelmää ja edistämään väkivallan vastaisia toimia Euroopan laajuisesti, kertoo sosiaalipolitiikan professori Marita Husso Tampereen yliopistosta.

Husso johtaa Tampereen yliopiston tutkimusryhmää, johon kuuluvat hänen lisäkseen nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, tutkijatohtori Sisko Piippo sekä väitöskirjaa tekevät tutkijat Sonja Tihveräinen ja Hanna Mielismäki.

Tampereen yliopisto johtaa projektivaihetta, jossa tuotetaan hankkeen tulosten perusteella Euroopan laajuiset politiikkasuositukset väkivallan ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta sekä väkivallan raportointi- ja tutkintamenettelyistä.

– Euroopan laajuiset politiikkasuositukset ovat merkittävä edistysaskel kohti väkivallan aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen vähentämistä ja kestävää hyvinvointia. Ne vahvistavat kansainvälistä yhteistyötä tietoisuuden lisäämisessä ja väkivaltaan puuttumisessa sekä väkivallanvastaisen työn ja palvelujärjestelmän tutkimuksessa ja kehittämisessä, professori Husso toteaa.

Hanke lisää tietoisuutta väkivallasta ja madaltaa kynnystä hakea apua 

ISEDA-hankkeessa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja tekoälyn hyödyntämisen haasteita, niiden mahdollisuuksia ja kehitetään esimerkiksi avunhakijoille suunnattu chatbot, joka pohjautuu keskustelevaan tekoälyyn.

Hanke kehittää myös opiskelijoille ja opettajille suunnattuja koulutusohjelmia yhdessä oppilaitosten kanssa.

– Jatkamme esimerkiksi Tampereen yliopiston johtamassa EraseGBV EU-hankkeessa sekä Akatemian rahoittamassa Kiistelty suostumus -hankkeessa tekemäämme työtä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja kouluammattilaisten tietoisuutta vallankäytön ja väkivallan eri muodoista sekä niihin puuttumisen ja neuvottelemisen käytännöistä jo varhaisessa vaiheessa, sanoo Marita Husso.

Poliisiviranomaisten käyttöön hanke kehittää interaktiivisen, pelillisyyttä hyödyntävän koulutusohjelman. Tarkoituksena on tutkija ja kehittää väkivaltatapausten arviointia sekä vuorovaikutusta väkivallan kokijoiden kanssa.

Tampereen yliopisto järjesti hankkeen eri maiden edustajien kaksipäiväisen kokouksen 21.-22.2.2023. Tapaamisen fokuksessa oli kansainvälinen yhteistyö väkivallan torjunnassa, digitaaliset palvelut, etiikka ja turvallisuus.

ISEDA Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse

ISEDA-hanke (Innovative Solutions to Eliminate Domestic Abuse)

 • EU Horizon -hanketta koordinoi pelinkehityksen ja -tutkimuksen korkeakoulu Cologne Game Lab (Saksa).

Hankkeen muut partnerit:

 • Tampereen yliopisto
 • University of Alicante (Espanja)
 • Glasgow Caledonian University (Skotlanti)
 • Center for Security Studies (Kreikka)
 • Sopra Steria Group  (Ranska)
 • Euroquality  (Ranska)
 • Ministry of Home Affairs of Catalonia – Catalan Police  (Espanja)
 • Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (Italia)
 • Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family (Kypros)
 • Demetra Association (Bulgaria)
 • European Anti-Violence Network (Kreikka)
 • Hellenic Police  (Kreikka),
 • General Directorate of the Bulgarian Police  (Bulgaria)
 • European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence.