Hyppää pääsisältöön

Kuulluksi-foorumeissa tutkitaan tarinoiden voimaa ja kohtaamista

Julkaistu 29.9.2023
Tampereen yliopisto
Lippalakkipäinen poika kurkistaa nurkan takaa koulun pihalle.Kuvalähde: valokuvaaja Yehia Eweis, 2020, Helsingin kaupunginmuseo.
Kuulluksi-foorumeissa tutkitaan tarinoiden voimaa ja kohtaamista vaikeiden kokemusten käsittelyssä. Mukaan kutsutaan lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneita henkilöitä.

Lapsuuden historiaan perehtynyt yliopistotutkija Antti Malinen johtaa Kuulluksi-tutkimushanketta, jonka osana tulevia foorumeja järjestetään.

Kuulluksi-hanke tutkii pitkällä aikavälillä (1950–2025) lasten sosiaali- ja hyvinvointivaltion kokemusta ja tilanteita, joissa lapset ja nuoret ovat turvan ja hoivan sijaan kohdanneet sijaishuollossa kaltoinkohtelua.

– Sijaishuollossa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneet ja heidän kokemuksensa jäävät usein kohtaamatta. Yksin ja ilman tukea jääminen moninkertaistaa näiden kokemusten haavoittavuutta. Kuulluksi-hankkeessa tuotamme tieteen ja taiteen menetelmin tietoa siitä, mistä on vaikeata puhua, kertoo Antti Malinen Tampereen yliopistosta.

Malinen osallistui tutkijana Jyväskylän yliopistossa sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan Lastensuojelun menneisyys -selvitykseen, jota johti vuosina 2014–2016 nykyinen Kokemuksen historian huippuyksikön johtaja, professori Pirjo Markkola. Malinen sanoo selvityksen tuoneen esille, miten lapset ja nuoret jäivät usein yksin kaltoinkohtelun kokemuksiensa kanssa.

Kuulluksi-hanke murtaa hiljaisuuksia kaltoinkohtelun kokemusten ympäriltä. Se luo ymmärrystä siitä, minkälaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät estävät ja mutta myös edistävät vaikeiden kokemusten kohtaamista ja jakamista. Näin se on myös kokemuksen historian tutkimusta. Yhtenä hankkeen tutkimuskumppanina onkin Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX).

– Kokemukset voivat olla vaikeasti määriteltäviä - saatamme kantaa arkoja, kipeitä ja häpeällisiä kokemuksia, joiden käsittelyyn ja jakamiseen emme löydäkään oikeita sanoja tai sopivaa tilaa. Kohdeltiinko minua väärin? Kohtasinko väkivaltaa? Mitä kaltoinkohtelu tarkoittaa?

Kuulluksi-foorumit ovat ryhmäperustaista työskentelyä ja tutkimusta, jossa tarinateatterin keinoin on mahdollista käsitellä sijaishuollossa kohdattuja kipeitä kokemuksia.

– Meitä yhdistää vankka kokemus väkivaltaan ja lastensuojeluun liittyvien ilmiöiden kanssa työskentelystä ja myös aiemman yhteistyön synnyttämä luottamus, joka on tarpeen korkeaa tutkimusetiikkaa vaativan ilmiön tutkimisessa, Malinen toteaa.

Uusi työskentelytapa noudattaa kokemusten turvallisen käsittelyn periaatteita

Foorumeissa työskentely on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille. Tarinateatteriryhmä Storia rakentaa esityksen ryhmän kertomusten pohjalta.

Osallistujat eivät itse näyttele, vaan kertovat kokemuksistaan, joista Storia koostaa esityksen. Sen jälkeen osallistujat pääsevät näkemään esityksessä näyttelijöiden tulkinnan kokemuksistaan.

– Ihmiset saattavat ajatella hyvinkin eri tavoin siitä, mitä kokemuksesta haluaa kertoa. Ehkä kokemus on niin kipeä, että sitä ei haluta käsitellä yksityiskohtaisesti. Olemme luoneet sen vuoksi yhteiset pelisäännöt, millä tasolla liikutaan kuvauksissa. Näin varmistetaan, että kaikilla on turvallista olla, Malinen korostaa.

Hyvinvoinnin ulottuvuus on foorumien ydintä. Työskentely tarjoaa mahdollisuuden reflektoida turvallisesti kokemusta. Dosentti Marianne Notko Jyväskylän yliopistosta vastaa tarinalliseen työskentelyyn keskittyvästä osahankkeesta. Notko kerää aineistoa tarinateatteriryhmän esityksestä ja vapaaehtoisten osallistujien ryhmäkeskustelusta. Kuulluksi-foorumin työryhmään kuuluu myös Pesäpuu ry:n psykologi Johanna Barkman, joka ohjaa ja koordinoi työskentelyä yhdessä Tarinateatteri Storian ohjaajan, psykologi Anneli Tuuran kanssa.

Taidetyöskentelyn rinnalla Kuulluksi-hanke käyttää tutkimuksessa perinteisempiä historiantutkimuksen aineistoja: digitaalisia sanomalehtiä, arkistoaineistoja sekä Lastensuojelun menneisyys -selvityksen aikana kerättyjä haastatteluaineistoja.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopisto, Hoivatie Oy, Kulttuuriosuuskunta ILME, Pesäpuu ry sekä Tarinateatteri Storia. Sitä rahoittaa Koneen säätiö nelivuotisella kaudella.

Lisätietoa:

Foorumien kulku ja ilmoittautumistiedot

Kuulluksi-hanke
Hankkeen johtaja, FT, dosentti Antti Malinen
050 4377348, antti.malinen [at] tuni.fi