Hyppää pääsisältöön

Kumppanuussopimus Tampereen yliopiston ja Fastemsin välillä tiivistää yhteistyötä entisestään

Julkaistu 8.12.2023
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen (vas.) ja Fastems Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nyman allekirjoittivat tänä aamuna laajan strategisen kumppanuussopimuksen organisaatioiden kesken.
CNC-automaatioratkaisuja tuottava Fastems Oy ja Tampereen yliopisto ovat solmineet laaja-alaisen, strategisen kumppanuussopimuksen seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Sopimuksessa määritellään kokonaisvaltainen kumppanuus, johon kuuluu esimerkiksi henkilöstön kehittämistä, uusien osaajien kouluttamista, tutkimusyhteistyötä ja liiketoimintaymmärryksen lisäämistä. Tampereen yliopisto ja Fastems ovat jo ennestään omistaneet yhdessä FMS Training Center -koulutusympäristön, jonka kehittämistä jatketaan entistä määrätietoisemmin tutkimus- ja kehitysympäristönä.

Osaamisen kehittäminen yhteistyössä

Strategisen kumppanuussopimuksen merkitys on Fastemsille monialainen. Tutkimustoiminnan vahvistaminen mahdollistaa uusien näkökulmien ja kyvykkyyksien saamisen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä on tärkeää alalla, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti. Kumppanuussopimuksen myötä halutaan edistää myös henkilöstön strategisesti tärkeän osaamisen kehittämistä siten, että se palvelee Fastemsin tulevaisuuden kasvutavoitteita. Lisäksi yhteistyö tulevaisuuden osaajien rekrytoinnissa nähdään merkittävänä. 

Uskon, että yhteistyön avulla voimme osaltamme vahvistaa sekä Fastemsin että Tampereen seudun kasvua ja kilpailukykyä.

Mikko Nyman, toimitusjohtaja, Fastems Oy

- Tampereen yliopisto on jo nykyisin Fastemsille olennaisen tärkeä yhteistyökumppani niin tulevaisuuden osaajien kouluttajana kuin tulevaisuuden teknologioiden kehittäjänäkin. Tämä strateginen kumppanuussopimus mahdollistaa entistä syvemmän ja systemaattisemman yhteistyön sekä osaamisten kehittämisessä että tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamisessa. Uskon, että yhteistyön avulla voimme osaltamme vahvistaa sekä Fastemsin että Tampereen seudun kasvua ja kilpailukykyä, kommentoi Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman.

Tutkimus ja koulutus liiketoiminnan tukena

Tampereen yliopiston tavoitteena on nyt solmittavan kumppanuussopimuksen myötä oppia enemmän Fastemsin liiketoiminnasta ja siitä, miten tutkimuksen ja koulutuksen avulla pystytään tukemaan yrityksen tavoitteita. Kumppanuuden myötä yliopisto saa tietoa yrityksen aidoista haasteista ja sitä kautta voi kehittää omaa toimintaansa tukemaan paremmin erilaisten yritysten tarpeita.

Uskomme laaja-alaisen yhteistyön kautta molempien osapuolien saavan merkittävästi enemmän hyötyjä kuin pistemäisten hankkeiden kautta saataisiin.

Pauli Kuosmanen, johtaja, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, Tampereen yliopisto

- Uskomme laaja-alaisen yhteistyön kautta molempien osapuolien saavan merkittävästi enemmän hyötyjä kuin pistemäisten hankkeiden kautta saataisiin, kertoo Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden johtaja Pauli Kuosmanen.

Yliopisto tarjoaa monipuolisesti yhteistyön malleja yrityksille 

Tampereen yliopiston yritysyhteistyö on kansainvälisesti arvioitu Suomen parhaiten toimivaksi ja yhteistyön malleja kehitetään jatkuvasti. Yliopisto korostaa verkostoitumisen kautta saatavia etuja ja yhteistyö eri toimijoiden välillä tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. 

Strategisten kumppanuuksien avulla yliopisto pystyy ymmärtämään kumppaneidensa tarpeita ja näin auttamaan tulevaisuuden liiketoimintahaasteissa paremmin. Tampereen yliopistolle on arvokasta päästä tekemään tutkimusta aitojen, yritysten tarpeista nousevien aiheiden parissa. Tavoitteena on, että kumppanit hyötyvät yliopiston monitieteisyydestä ja saavat myös uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen yllättävistäkin näkökulmista.
 

Yhteyshenkilö