Hyppää pääsisältöön

Kulttuurirahaston 25 miljoonan potista miljoona Tampereen yliopistoon

Julkaistu 16.2.2021
Tampereen yliopisto
Jenni Lares, Reetta Eiranen ja Veera KangaspuntaJenni Lares, Reetta Eiranen ja Veera Kangaspunta ovat Tampereen yliopiston tutkijoita, jotka saivat tutkimusrahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta. Heidän lisäkseen rahoitusta sai 42 muuta Tampereen yliopiston tutkijaa.
Tampereen yliopiston tutkijat saivat yhteensä noin miljoona euroa Suomen Kulttuurirahaston viime lokakuun hakukierroksen 25 miljoonan euron rahoituksesta, jonka tulokset julkistettiin helmikuussa.

Kulttuurirahasto myönsi 1 023 apurahaa tieteeseen tai taiteeseen. Tampereen yliopistossa apurahan saajia on 45.

Taiteen hakijoista joka kymmenes sai apurahan, tieteessä joka kahdeksas. Monivuotisia apurahoja on yhteensä 135. Suurimmat, 200 000 euron apurahat myönnettiin Kolttakulttuurisäätiölle ja Selloakatemialle.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan nyt 500, joista tieteeseen 321 ja taiteeseen 179.

Tampereen yliopiston tutkijoiden apurahasummat liikkuvat 5 000 eurosta 32 000 euroon. Suurimman rahoituksen, 32 000 euroa, sai Reetta Eiranen tutkimukseen, joka käsittelee tunteita jännitteisissä nationalismeissa. Kymmenen tamperelaistutkijaa sai seuraavaksi suurimman eli 30 000 euron rahoituksen.

Tieteenaloista eniten rahoitusta saivat yhteiskuntatieteet, joille 10 apurahan saajaa tuotti neljänneksen eli 253 000 euroa koko Tampereella tulleesta rahoituspotista. Seuraavaksi eniten saivat humanistit, yhteensä 205 000 euroa.

Tampereen yliopiston tutkijoista vähintään 30 000 euron rahoituksen saivat seuraavat:

Fil. tohtori Reetta Eiranen tunteita jännitteisissä nationalismeissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Reino Kontolan rahastosta 32.000

Fil. tohtori Jenni Lares historiatiedon merkitystä suomalaisissa liveroolipeleissä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 30.000

Fil. tohtori Jaakkojuhani Peltonen sodan ideologiaa antiikin Roomassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Harry Hendusen rahastosta 30.000

Psykol. tohtori Fiia Takio poikkeavan katseenkäytön vaikutusta itsesäätelytaitojen varhaiskehitykseen autismikirjon lapsilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30.000

Kasvatust. tohtori Sanna Ulmanen yläkoulun ja toisen asteen oppilaiden sosiaalisen tuen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittymistä ja yhteen kietoutumista käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Peruskouluväen rahastosta 30.000

Tekn. tohtori Tuuva Kastinen fullereenittomien polymeeriaurinkokennojen varauksensiirtoreaktioiden laskennallista kuvausta käsittelevään väitöksen
jälkeiseen tutkimukseen, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 30.000

Fil. tohtori Noora Nevala silmänpohjan näköaistinsolujen ja pigmenttiepiteelin välistä vuorovaikutusta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Edla ja Eliina Saaren rahastosta 30.000

Ph.D. Maning Liu uutta perovskiitti-nanokiteisiin perustuvaa optoelektroniikkaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta 30.000

Fil. tohtori Tanja Hyvärinen gliasolujen roolia ja lääkeainevasteita MS-taudissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Sinikka Seurasen nimikkoapurahana 30.000

Ph.D. Nemanja Milicevic ionikuljetuksen vaikutusta verkkokalvon toimintojen päivittäiseen vaihteluun käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta 30.000

Yhteiskuntat. maisteri (väit.) Veera Kangaspunta verkkouutisten kommentoijien motiiveja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Maija-Liisa Heinin rahastosta 30.000

Kaikki Kulttuurirahaston apurahan saajat: https://apurahat.skr.fi/myonnot