Hyppää pääsisältöön

Koulutuksen digitalisaation kriittinen tutkimus kiinnittyy arkipäivän työelämään ja työntekoon

Julkaistu 29.10.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
CARDE-tutkimusryhmä: Carding Machine Detail CC Flickr.
Miten koulutuksen digitalisaatio ilmenee osana nykyhetken sosiaalisia ja kulttuurillisia konteksteja ja käytäntöjä? Miten se vaikuttaa valtasuhteisiin, tasa-arvoon ja etiikkaan? Näihin kysymyksiin pureutuu Tampereen ammattikorkeakoulun Critical Applied Research of Digitalization in Education (CARDE) -tutkimusryhmä soveltavan kriittisen tutkimuksen keinoin.

Vuoden 2020 alussa perustettu tutkimusryhmä haluaa luoda koulutuksen digitalisaatiosta tämänhetkistä laajemman ja rikkaamman kuvan. Digitalisaatio ei ole pelkästään väistämätön muutos, johon koulutusinstituution on sopeuduttava. Ryhmä hyödyntää mm. osallistavia tutkimusmetodeja, narratiivista tutkimusta ja eletyn kokemuksen tutkimusta.

Tutkijat paneutuvat siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa eri toimijoiden rooleihin, valtaan, tekemisen ja vuorovaikutuksen muotoihin, ja asioiden organisointiin.

− Digitalisaation laajempi kuva todennäköisesti tukisi välineellisten hyötyjen tarkempaa arviointia, taustoittaa tutkimusryhmän vetäjä Marko Teräs. Tutkimusryhmään kuuluvat myös yliopettaja Hanna Teräs ja lehtori Mark Curcher Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä professori Juha Suoranta Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksen tulee tukea arkipäivää

Digitalisaatio on muutakin kuin uusien teknologioiden käyttöönottoa tai ohjelmistohankintoja, se on myös toimintatapojen muutosta. CARDE-tutkimuksessa digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen tai prosessien muuttamista digitaalisia välineitä hyödyntämällä.

Tutkimusfokus on laaja.

– Tutkimme sitä, miten koulutuksen digitalisaation eri muodot kuten datafikaatio, analytiikka, tekoäly ja digitaaliset oppimisalustat vaikuttavat mm. korkeakoulujen prosesseihin, opettajien ja muiden toimijoiden rooleihin, valtasuhteisiin, tasa-arvoon, saavutettavuuteen ja etiikkaan, Teräs sanoo.

CARDEn tarkoitus on kiinnittää tutkimus aktiivisesti arkipäivän työelämään ja työntekoon. Tutkimustulosten tulee tukea digitalisaation parempaa suunnittelua ja käytäntöjä.

Aktiivista yhteistyötä tehdään moneen suuntaan

Tutkimusryhmä on alusta asti ollut aktiivinen usealla eri tasolla, niin Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen korkeakouluyhteisön sisällä kuin kansallisesti ja kansainvälisestikin. Laajemman vaikuttavuuden takaamiseksi ryhmä on julkaissut eri kanavissa TAMK Journalista kansainvälisiin vertaisarvioituihin lehtiin.

− Esimerkiksi koronan takia etäopetukseen siirtymisen aikana koostimme TAMKissa julkaisun, Covid-19 ja ammattikorkeakoulu - etäopetukseen hyppääminen ja sen vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen nyt ja tulevaisuudessa, jossa etäopetukseen siirtymistä tarkasteltiin monialaisesti eri opettajien kanssa, Teräs toteaa.

Hänen mukaansa julkaisussa sidotaan opettajien kokemuksia laajempiin koulutuksen digitalisaation trendeihin, ja siihen, millä tavalla digitalisaatiota tulisi osallistavasti kehittää.

Julkaisut ja verkostot vahvistavat tutkimusta

CARDE on alusta saakka tehnyt tiivistä yhteistyötä korkeakouluyhteisössä. Jo perustettaessa mukaan tuli Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Hän on kansainvälisesti tunnettu mm. kriittisen pedagogiikan parista. Suoranta on julkaissut useita kirjoja mm. tutkimusmetodeista, kriittisestä pedagogiikasta, digitaalisesta oppimisesta ja mediakasvatuksesta.

Teräksen mukaan Suoranta on tutkimusryhmän kiinteä jäsen.

− Olemme kirjoittaneet yhdessä kansainvälisen vertaisarvioidun artikkelin, jossa tarkasteltiin etäoppimisen, korkeakoulutuksen digitalisaation ja kaupallisten opetusteknologiatoimijoiden suhteita
. Lisäksi laadimme Suomen Akatemia -hakemuksen, ja tällä hetkellä työn alla on teksti arvostetun kansainvälisen kustantajan JUFO 3 -luokiteltuun kirjaan.

Kansallisella tasolla CARDE on pyrkinyt aktiivisesti osallistamaan muita vastaavan aiheen tutkijoita.

− Tällä hetkellä olemme aktiivisesti mukana muodostamassa opetusteknologian ja koulutuksen digitalisaatioverkostoa Suomeen. Sen tarkoitus on edistää koulutuksen digitalisaation kriittistä tutkimusta ja käytäntöön viemistä, Teräs kertoo.

CARDE osallistaa myös opiskelijat

Tutkimusryhmässä on mukana opiskelijatutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet muutamia julkaisuja tutkimusryhmän fokuksella. Tämän "WildCARDEs"-ryhmän toimintaan osallistuu YAMK-opiskelijoita useista eri maista. Moni mukana olevista toimii opetusalalla opettajana tai johtotehtävissä.

− Opiskelijat ovat hyvin kiinnostuneita tarkastelemaan kriittisesti koulutuksen digitalisaation eri muotoja omissa konteksteissaan. Näistä on kirjoitettu myös yhteisiä kansainvälisiä julkaisuja. Opiskelijoiden oma alasivu löytyy CARDEn verkkosivuilta. Lähitulevaisuudessa heille avataan tutkimusryhmän sivustolle myös oma blogi.

CARDE on pyrkinyt myös kansainväliseen yhteistyöhön tutkimuksen kautta. Ryhmän Suomen Akatemia -hankkeeseen saatiin alan huippuprofessoreja Australiasta, Etelä-Afrikasta, Saksasta ja Kroatiasta. Heidän kanssaan on tarkoitus tutkia koulutuksen datafikaatiota mm. social science fiction -metodologian avulla.

 

Linkit:

Tutkimusryhmän verkkosivu
Tutkimusryhmän julkaisut

Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC) -verkosto

Tuoreimmat julkaisut:
COVID-19 ja ammattikorkeakoulu: Etäopetukseen hyppääminen ja sen vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen nyt ja tulevaisuudessa
Postdigital Science and Education Journal: Post-COVID-19 Education and Education Technology ‘Solutionism’: A Seller’s Market

Uutiset:
TAMK Journal: Koulutuksen digitalisaation potentiaali - tarve kriittiselle soveltavalle tutkimukselle

Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivut: Loikkaus etäopetukseen oli pikaratkaisu ilman pidempää visiota

 

Lisätiedot:

Marko Teräs
Research Group Lead:
Critical Applied Research of Digitalization in Education (CARDE)
Team Leader: Ubiquitous Learning Environments
Erasmus+CBHE Project Lead: ’BUKA’: Advancing Equity and Access to Higher Education through Online and Distance Learning

040 672 7620, marko.teras [at] tuni.fi ()

 

Teksti: Marko Teräs ja Hanna Ylli
Kuva: Carding machine detail by Atomino Art Festival,
CC Flickr (Attribution 2.0 Generic, (CC BY 2.0))