Hyppää pääsisältöön

Korona-ajan työhyvinvointikokemukset eriytyvät

Julkaistu 13.1.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Etatyo/ Kuva: Essi Kannelkoski / TAMKTyöympäristönä hyvin toimiva koti auttaa pitämään yllä työn imua etätyössä. Myös oma-aloitteisuus ja usko omaan pärjäämiseen selittävät tutkimuksen mukaan työn imun säilymistä. Kuva: Essi Kannelkoski / TAMK
Tuore tutkimus osoittaa, että työhyvinvoinnin muutokset eivät olleet kaikille samanlaisia koronakevään aikana. Pakotetun etätyön aikana keväällä 2020 työn imu lisääntyi puolella (50 %), pysyi samana reilulla kolmanneksella (36 %) ja laski noin kymmenesosalla (14 %) tutkituista työntekijöistä.

Tulokset käyvät ilmi julkaisusta, jossa seurattiin Tampereen korkeakouluyhteisön henkilöstön työhyvinvoinnin kehitystä keväällä 2020 pakotetun etätyön aikana.

– Työhyvinvoinnin muutoksia on tähän saakka selvitetty koko aineiston keskiarvon tasolla. Tällainen tarkastelu peittää alleen korona-ajan erilaiset kehityskulut ja voi johtaa jopa virheellisiin yleistyksiin, toteaa tutkimusta johtanut dosentti Anne Mäkikangas Tampereen ylipistosta.

– Tutkimuksemme osoittaa, että vaikka puolet tutkimukseemme osallistuneista työntekijöistä koki etätyön lisänneen heidän työhyvinvointiaan työn imun kokemuksen kautta tarkasteltuna, niin heidän lisäkseen vastaajien joukossa oli myös niitä, joiden työn imun tasossa ei tapahtunut muutoksia ja osalla työn imu heikkeni seuranta-aikana.

Tutkimus tuo uutta tietoa myös tekijöistä, jotka ylläpitävät ja edistävät työhyvinvointia etätyön aikana.

– Kodin toimivuus etätyöympäristönä ja työpaikan selkeät ohjeet ja tuki etätyölle edistivät työn imun säilymistä ja sen lisääntymistä etätyössä. Myös työntekijöiden oma-aloitteinen työskentely- ja toimintatapojen kehittäminen sekä usko omaan pärjäämiseen muuttuneessa työtilanteessa olivat tärkeitä työn imua selittäviä tekijöitä, Mäkikangas listaa.

– Käytännössä etätyön johtamisessa on tärkeää panostaa selkeyteen sekä tiedotuksessa että työn teon ohjeistuksessa. Sillä on tärkeä merkitys etätyöntekijöille. Myös oman etätyön kehittäminen itselle sopivaksi mm. työnteon rytmityksen kautta on tärkeää, Mäkikangas summaa.

Tutkimus pohjautuu tutkimushankkeen Hyvinvointikysely 2020 – Työskentely koronaepidemian aikana seuranta-aineistoon, joka kerättiin huhtikuussa 2020 ja kesäkuussa 2020 Tampereen korkeakouluyhteisön työntekijöiltä (n = 790).

Tutkimustulokset on julkaistu: Mäkikangas, A., Juutinen, S., Oksanen, A., & Melin, H. (2020). Etätyö ja työn imun muutokset kevään 2020 koronakriisin aikana korkeakouluhenkilöstöllä. Psykologia, 55, 408-425.

Lisätietoja:

PsT, dosentti Anne Mäkikangas, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto, anne.makikangas [at] tuni.fi, puh. 050 437 7137.