Hyppää pääsisältöön

Korkeakouluissa pyritään tuomaan tasa-arvoa kielten opiskeluun

Julkaistu 4.9.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
KIVAKO-hankkeen Sari Myllymäki ja Kirsi Saarinen
Työelämän globalisaatio ja maahanmuutto lisäävät kielitaidon tarvetta. Enää ei riitä pelkästään englannin osaaminen, vaan työtehtävien kansainvälistyminen on lisännyt muidenkin kielten tarvetta. Harvemmin opiskeltavien kielten tarjonta voi kuitenkin olla rahoituksen vähenemisen vuoksi supistunut.

Kielivalikoima tai tasot voivat vaihdella eri korkeakouluissa, jolloin se luo epätasa-arvoisuutta, kertoo lehtori Kirsi Saarinen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Pedagogiset ratkaisut -yksiköstä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa on voinut opiskella suomen, englannin ja ruotsin kurssien lisäksi vain muutamia alkeistason (A1-A2) kursseja saksan, ranskan ja venäjän kielissä. Nyt TAMK on mukana toteuttamassa KiVAKO-hanketta, joka mahdollistaa sen, että jokaisesta korkeakouluista voi hakea myös harvoin opiskeltujen kielten kursseille (esimerkiksi korea) tai B1- ja B2-tason kursseille jatkamaan kielen opiskelua ja laajentamaan jo saavutettua kielitaitoa.

Hankkeessa mukana on 26 yliopistoa ja korkeakoulua sekä noin 120 opettajaa. Sen tavoitteena on tarjota avoimia opintopolkuja vähemmän opiskelluissa vieraissa kielissä suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. Tarjolla on avoimia verkko-opintoja aloittelijan tasolta edistyneeseen. 

Hankkeen tehtävänä on tasa-arvon lisääminen koulujen välille, sillä korkeakouluopiskelijoilla on usein hyvin erilaiset mahdollisuudet opiskella kieliä, kertoo saksan osahankkeessa oleva lehtori Sari Myllymäki Tampereen ammattikorkeakoulusta, Pedagogiset ratkaisut -yksiköstä.

Saarisen mukaan tänä syksynä suomalaisen korkeakouluopiskelijan on mahdollista opiskella espanjaa, ranskaa, saksaa, venäjää, italiaa, japania, kiinaa, koreaa, portugalia, viroa ja viittomakieliä. Pilottiopintojaksoille varataan kiintiöpaikat kunkin hankekorkeakoulun opiskelijoille. Kurssipaikat arvotaan, joten ilmoittautumisjärjestys ei ole ratkaiseva. Myös yli jäävät paikat jaetaan arpomalla.

Opiskelijayhteistyönä kehitetty monikielinen eTandem

TAMKissa on korkeakouluyhteisön opiskelijoiden kanssa kehitetty monikielistä eTandemia, joka on yksi KiVAKOn osahankkeista. eTandem sisältää UniTandem-vertaisoppimissovelluksen, jonka kautta opiskelijat löytävät sopivan opiskelukumppanin sekä Moodle-alustan, josta opiskelijat valitsevat oppimistehtäviä kiinnostuksen kohteensa ja taitotasonsa mukaisesti saaden siitä opintopisteitä.  Hankkeessa tuotetut verkkokurssit (kielet ja eTandem) tulevat saataville DigiCampuksen Moodleen. eTandemia kehittämässä on ollut TAMKin opettajista koostuneet pedagoginen, kulttuuri- ja digitiimi.

Hanke kokonaisuudessaan on osoittautunut hyväksi ideaksi, koska näin kannustetaan kielten opiskeluun ja mahdollistetaan se, että kaikilla olisi yhtäläiset oikeudet päästä kursseille, sanoo Myllymäki.

Natiivien kautta tuodaan autenttisuutta kielten opiskeluun ja opettamiseen

Hankkeessa on hyödynnetty natiivien antia eli vaihto-opiskelijoita ja kansainvälisten viikkojen opettajia muun muassa moduulien tehtävien rakentamisessa,esimerkiksi autenttisten äänitteiden ja videoiden avulla.

Natiivien mukanaolo hanketyöskentelyssä on hyödyllistä myös opettajan oman kielitaidon ylläpitämisessä, kertoo Myllymäki.

Tandem-opiskelun konsepti on jo 1960-luvulla kehitetty Saksassa ja sen ajatuksena on, että kaksi opiskelijaa opettaa vastavuoroisesti toisilleen omaa kieltään ja kulttuuriaan. Tandemin edellytyksenä on, että opiskelija voi opettaa ainoastaan kieltä, jota puhuu äidinkielenään tai hyvin edistyneellä tasolla.

Myllymäen ja Saarisen mukaan tandem-opiskelu toimii erinomaisesti niin kansainvälisten kuin vaihto-opiskelijoiden ja paikallisten opiskelijoiden välillä. TAMKissa tandem-opiskelua on toteutettu jo useamman vuoden ajan Each One Teach One -kurssin avulla. Kurssia koordinoivat opettajat Henri Annala ja Emmanuel Abruquah ovat myös KiVAKOssa mukana kehittämässä eTandemia.

Hanke päättyy heinäkuussa 2021, mutta tavoitteena on, että kielten opintopolkujen mahdollistaminen jatkuu hankkeen jälkeenkin.

 

KiVAKO on OKM:n rahoittama valtakunnallinen ja alueellinen hanke (2018–2021). Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä.

 

Lisätietoa:

Kirsi Saarinen, lehtori Pedagogiset ratkaisut yksiköstä p. +358 40 800 4326, kirsi.saarinen [at] tuni.fi (kirsi[dot]saarinen[at]tuni[dot]fi)

Sari Myllymäki, lehtori Pedagogiset ratkaisut, +358 50 311 9674 sari.myllymaki [at] tuni.fi (sari[dot]myllymaki[at]tuni[dot]fi)

Henri Annala, lehtori Pedagogiset ratkaisut, +358 50 311 9698  henri.annala [at] tuni.fi (henri[dot]annala[at]tuni[dot]fi)

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Saara Lehtonen