Hyppää pääsisältöön

Koneen Säätiö jakoi syksyn apurahat

Julkaistu 4.12.2020
Tampereen yliopisto
yliopiston lippu
Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2020 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille 37,8 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta saa 300 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Koko vuoden myöntöjen ja palkintojen summa nousee 40 miljoonaan euroon.

Tampereen yliopistosta apurahaa saivat seuraavat: 

Yleinen apurahahaku: Tieteen arvioijaprofiilit 

Professor Juho Hamari ja työryhmä (Gamification Group) 256 000 € DIAL: Futures research into socio-cultural implications of DIgitally induced ALtered states of consciousness 

VTT Riie Heikkilä 198 800 € Kulttuuripääoman uusjako algoritmien aikakaudella: vertaileva tutkimus suomalaisista kirjastoista 

Yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Herranen 117 000 € Efektiivinen ilmastodenialismi Suomessa ja Ruotsissa 

Väitöskirjatutkija Katri Keskinen 39 000 € Työurat ikääntyvässä yhteiskunnassa: urapolut, ageismi ja toimijuus 

Sosiologian dosentti Arja Kuula-Luumi ja työryhmä 36 600 € Vastuullinen aineistonhallinta ihmistieteissä 

Yhteiskuntatieteiden tohtori Aija Logren 127 000 € Tieto, valta ja tunteet jaetussa päätöksentekoprosessissa: Vuorovaikutus neuvotteluissa palliatiiviseen hoitolinjaukseen siirtymisestä 

dosentti, akatemiatutkija, yliopistonlehtori Venla Oikkonen ja työryhmä 319 000 € Sukupuolittuneen kroonisen sairauden hallinta: Ruumiilliset erot ja biolääketieteellinen tieto migreenin, endometrioosin ja fibromyalgian hoidossa

YTT, dosentti Satu Ojala 156 600 € Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset 

Sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen ja työryhmä (UrbanAI) 237 500 € Urbaanit utopiat ja dystopiat: tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa 

VTT, dosentti, Sosiologian apulaisprofessori Olli Pyyhtinen ja työryhmä 324 200 € The Meanings and Workings of the Gift: From Modernity to the Era of New Technologies 

Yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Ranta 124 000 € Nimettömiä kohtaamisia laittomilla poluilla: Etnografinen tutkimus pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvasta huumetyöstä 

VTT, sosiologian dosentti Mikko J. Virtanen ja työryhmä 129 000 € Kuinka ilmasto hyvitetään – Miten ilmastonmuutosta kelvollistetaan kuluttajapalveluksi ja miten palvelullistamista oikeutetaan? 

Postdoctoral researcher Vipul Sharma ja työryhmä (Bio-inspired Materials and Robotics Group) 255 400 € Biotic design for stretchable, flexible, environmentally friendly, and biodegradable electronics 

Bioetiikan instituutti 78 000 € Bioetiikan instituutin mobiilisovelluksen kehittäminen ja pilotointi yhteiskunnassa ajankohtaisten bioeettisten kysymysten opettamisen ja kansalaiskeskustelun mahdollistamiseksi. Heikki Saxén 

Yleinen apurahahaku: Taiteen arvioijaprofiilit 

Yliopistonlehtori Riku Roihankorpi ja työryhmä (LiDiA) 305 500 € Live+Digital Audiences: The future of culture's powerhouses -hanke (LiDiA) 

 

Tarkempia tietoja yksittäisistä tutkimussuunnitelmista Koneen Säätiön sivuilla