Hyppää pääsisältöön

Kirjaston tiedonhankinnan opetusta kehitetään - DI-vaiheen ja MAB-tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoiden opetus siirtyy verkkokurssiksi Moodle-oppimisympäristöön

Julkaistu 24.8.2022
Tampereen yliopisto
Valmiina opiskeluun: avoinna oleva kannettava tietokona, to do -lista, kahvikuppi.
Kirjasto pilotoi lukuvuonna 2022–2023 osalle maisteri-/ DI-vaiheen opiskelijoista ajasta ja paikasta riippumatonta tiedonhankinnan verkko-opetusta. Digitaalinen oppimisympäristö toteutetaan Moodlessa. Tiedonhankintataitojen verkkokurssi lisää joustavuutta opintojen loppuvaiheeseen ja vastaa opiskelijoiden tarpeisiin.

Tiedonhankintataidot – opiskelijoiden osaaminen keskiössä

Tampereen yliopiston kirjasto vastaa tutkinto-ohjelmiin sisältyvästä tiedonhankintataitojen opetuksesta. Tiedonhankintataidot, jotka voidaan määritellä kykynä hakea, arvioida, ja käyttää sekä jakaa tietoa, lukeutuu vahvasti osaksi korkeakouluyhteisön linjaamia osaamistavoitteita. Hyvät tiedonhankintataidot myös kytkeytyvät vahvasti hyvän tieteellisen käytännön hallintaan, ja sitä kautta myös tutkimustaitoihin.

Verkkokurssipilotin kohderyhmä ovat ensimmäisessä vaiheessa Hervannan kampuksen DI-vaiheen tutkinto-ohjelmat sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) maisterivaiheen opiskelijat. Kurssi toteutetaan Moodlessa, ja sen suoritettuaan opiskelija saa osasuoritusmerkinnän Sisu-opintotietojärjestelmään. Kurssin suositeltu suoritusajankohta on opinnäytetyön alkuvaihe, jotta työn tiedonhaku lähtee hyvin käyntiin. 

Verkkokurssialueet avataan 29.8.2022:

Miksi verkkokurssi?

Tampereen yliopiston kirjasto kerää aktiivisesti palautetta tiedonhankintataitojen opetuksesta, ja sen pohjalta pyrkii kehittämään opetustaan vastaamaan sekä muuttuvan informaatioyhteiskunnan että opiskelijoiden ja opettajien tarpeita ja toiveita.  Verkko- ja digipedagogiset työvälineet avaavat uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen ja kirjasto haluaa olla aktiivisesti mukana digivision kehittämisessä. Haluamme yhdistää pedagogista osaamista ja käyttää digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti opiskelijan oppimista tukeaksemme.  Verkkomateriaalin etuna on, erona aiempaan lähiopetukseen, että opiskelija voi palata kurssin sisältöihin ja kerrata itselleen tärkeitä tiedonhaun osa-alueita helposti ja joustavasti tarpeen mukaan.

Lukukauden 2022–2023 pilotin aikana opiskelijoilta ja opettajilta kerätään palautetta verkkokurssista ja tutkitaan mahdollisuutta laajentaa verkkokurssi myös muihin tiedekuntiin maisteri/DI-vaiheeseen.

– Olemme toistuvasti saaneet graduvaiheessa tai diplomityövaiheessa olevilta opiskelijoilta toiveita joustavammasta suoritustavasta tämän koulutuksen kanssa, toteaa tiedonhankintataitojen opetuskokonaisuudesta vastaava palvelupäällikkö Mervi Miettinen.

– Monella opiskelijalla on jo kirjaston tiedonhankinnan opetuksen myötä kandivaiheesta perustaidot hallussa, ja gradun/DI-työn tiedonhaussa tarpeen on kerrata ja osin syventää jo olemassa olevaa osaamista. Verkkokurssin etuna on se, että se ei ole sidottu tiettyyn kellonaikaan tai paikkaan, jolloin opiskelija voi suorittaa sen juuri itselleen sopivaan aikaan, sekä suhteessa opinnäytteeseen että omaan elämäntilanteeseen, Miettinen jatkaa. 

– Meillä on kirjastossa kokemusta verkkokurssien suunnittelusta ja toteutuksesta jo useamman vuoden ajalta, Miettinen lisää. 

Kirjasto toivottaa opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi tiedonhankinnan verkkokurssille! Opitaan yhdessä tieteellistä tiedonhankintaa!

Kysymyksiä kirjaston tiedonhankintataitojen opetuksesta: opetus.kirjasto [at] tuni.fi

Kirjaston oppaista löydät verkkokurssien linkit, lisätietoa tiedonhankinnan opetuksista opintojen eri vaiheissa, sekä hyviä vinkkejä ja ohjeita.