Hyppää pääsisältöön

Keva liittyy Tampereen korkeakouluyhteisön perustajalahjoittajiin

Julkaistu 3.12.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Lahjoitus_kuva_kevaPerustajalahjoittajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat tukeneet lahjoituksin uuden Tampere3-korkeakouluyhteisön syntyä sen perustamisen aikana.
Keva on lahjoittanut 50 000 euroa Tampereen yliopistolle ja liittyy siten ainoana työeläkealan edustajana korkeakouluyhteisön perustajalahjoittajien joukkoon.

Lahjoituksellaan Tampereen yliopistolle Keva haluaa vahvistaa monialaista tutkimusta ja koulutusta, jonka tuloksia voidaan hyödyntää julkisen alan työelämän hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämisessä.

– Yhteiskunnan, terveyden ja tekniikan osaamisen yhdistämisellä sekä laajalla kumppanuusyhteistyöllä voidaan aikaansaada merkittäviä tuloksia suomalaisen työelämän kehittämisessä, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toteaa.

– Tarvitsemme vaikuttavampia toimenpiteitä sekä työkyvyn vahvistamiseen että työkyvyttömyysriskin pienentämiseen, ja tässä tutkimukseen perustuva kehittäminen on avainasemassa.

– Keva haluaa olla mukana myös tukemassa Tampereen korkeakouluyhteisön kehittymistä ja Tampereella tehtäviä uusia avauksia tutkimuksessa ja opetuksessa, sanoo Kietäväinen.

Timo Kietäväinen on jäsenenä Tampereen yliopiston työelämäneuvottelukunnassa, joka keskittyy työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyshuollon kysymyksiin.

– Keva Suomen suurimpana eläkevakuuttajana on yhteiskunnassamme merkittävä vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. Uskomme, että yhteistyömme on molempia osapuolia laajasti hyödyttävää, onhan Tampereen yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueissa mukana laajasti yhteiskuntapolitiikka ja työelämä, joita voimme lähestyä monitieteisellä ja tieteidenvälisellä osaamisellamme. Arvostamme lahjoitusta ja yhteistyötä Kevan kanssa suuresti, rehtori Mari Walls kiittelee.

Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi korkeakouluyhteistyössä on mukana Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Perustajalahjoittajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat tukeneet lahjoituksin uuden Tampere3-korkeakouluyhteisön syntyä sen perustamisen aikana. Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista ja palvelee yhteensä 1,2 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa.