Hyppää pääsisältöön

Kansalliskirjasto palkitsi Tampereen historiantutkijat

Julkaistu 18.12.2019
Tampereen yliopisto
Jenni Kuuliala, Heikki Kokko Kirsi-Maria Hytönen ja Johanna Annola/Kuva: Jonne RenvalTutkijatohtori Heikki Kokko koordinoi palkittua Translocalis-työryhmää. Kuvassa myös tutkijat Jenni Kuuliala, Kirsi-Maria Hytönen ja Johanna Annola Tampereen yliopisto kokemuksen historian huippuyksiköstä. Kuva: Jonne Renvall

Kansalliskirjaston vuoden asiakas 2019 on Translocalis-tietokantaa tuottava työryhmä. Heikki Kokon koordinoiman ryhmän työ on osa Pertti Haapalan johtamaa Kokemuksen historian huippuyksikköä Tampereen yliopistossa. Kokemuksen historian huippuyksikkö kuuluu Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosina 2018–2025.

Translocalis-tietokanta on Kokemuksen historian huippuyksikön digitaalinen historiaprojekti. Kokon työryhmä on hyödyntänyt Kansalliskirjaston digitoimia lehtiaineistoja monipuolisesti ja pitkäjänteisesti usean vuoden. Työryhmän tutkimuskohteena ovat 1800-luvun lehdistössä julkaistut paikalliskirjeet, jotka edustavat oman aikansa vuorovaikutteista mediaa. Kirjeet olivat lehtiin lähetettyjä aikalaisten raportteja, joissa kuvattiin oman kotiseudun tilannetta, vaikkapa viljasatoja tai tapahtumia. Ne saattoivat sisältää myös kannanottoja laajempiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Monissa lehdissä ne olivat oleellista lehden sisältöä.

– Olemme erityisen otettuja tästä tunnustuksesta, koska Kansalliskirjasto on digitaalisen historian keskeisin instituutio Suomessa. Sen tuottamien uusien aineistojen ja analysointivälineiden avulla saadaan aivan uudenlaista tietoa erityisesti 1800–1900-lukujen historiasta, Heikki Kokko kiitteli.

Työryhmä on koonnut digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun lehdistöaineistoja Translocalis-tietokannaksi, joka tuo aineistolle uusia analysointimahdollisuuksia. Translocaliksen keskeisin merkitys on, että sen sisältämät paikalliskirjeet ovat ensimmäinen suomenkielisen väestönosan omakätisesti tuottama laaja lähdeaineistokokonaisuus. Tietokanta on tulevaisuudessa tarkoitus avata sekä tutkijoiden että historian harrastajien käyttöön, jolloin aineisto on avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti kaikkien hyödynnettävissä.

Kansalliskirjasto haluaa palkita Translocalis-tietokannan tuottajat aktiivisina aineiston käyttäjinä, aineiston uudelleen kehittäjinä sekä tärkeän ja kiinnostavan tutkimuksen tuottajina Vuoden asiakas -palkinnolla. Vuoden asiakas -palkinnolla Kansalliskirjasto haluaa nostaa esiin merkittävää työtä, jota tekevät kirjaston aineistoja ja palveluita hyödyntävät asiakkaat. Palkitut voivat olla yksittäisiä henkilöitä, tutkimusryhmiä tai organisaatioita.

Tutkijatohtori Heikki Kokon lisäksi työryhmään kuuluvat tutkimusavustajat Riikka Suominen ja Eeva Nikkilä.

Kokko, H. (2019). Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuria tallentava digitaalinen Translocalis-tietokanta. Ennen ja Nyt 2/2019.

Kokemuksen historian huippuyksikkö

Suomen Akatemian huippuyksikköohjelma 2018–2025

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot